Fortum perustaa luonnonsuojelualueen Muhoksen Kivisuolle lahjana 100-vuotiaalle Suomelle

PAIKALLISTIEDOTE POHJOIS-SUOMEN MEDIOILLE 5.12.2017

Fortum hakee omistamaansa yli 28 hehtaarin maa-aluetta Muhoksen Kivisuolta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yhtiö on jättänyt hankkeeseen liittyvän hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 4.12.2017.  

Muhoksen kunnan Kivisuolla sijaitseva Ristiniemen tila -niminen alue jää Fortumin omistukseen ja sen nimeksi tulee "Fortumin luonnonsuojelualue 100-vuotiaalle Suomelle".

"Fortum omistaa Oulujoen vesivoimalaitosten vaikutusalueella huomattavan määrän maa- ja vesialueita. Muhoksen Kiviniemessä omistamamme pääosin suota ja vanhaa luonnontilaista metsää oleva maa-alue on ollut vuosikymmeniä lähes koskemattomana ja sellaiseksi sen haluamme nyt myös jäävän", toteaa kiinteistöpäällikkö Mikko Tavastila Fortumilta.

Ristiniemen tilan muuttaminen luonnonsuojelualueeksi tarkoittaa käytännössä sitä,  että metsänhakkuu, ojitus, rakennelmien, polkujen tai muu maisemaan tai luonnonoloihin vaikuttava toiminta on kielletty. Marjastus, sienestys sekä metsästys maanomistajan päättämällä tavalla on jatkossakin sallittua.    

Fortumin hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön "Luontolahjani satavuotiaalle" -kampanjaa. Ministeriöt ovat sen tiimoilta kutsuneet maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla valtion maista yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Muhoksen Kivisuolla on kampanjaan liittyen vireillä muitakin yksityisten maanomistajien suojeluhankkeita. Tavoitteena on suojella useamman sadan hehtaarin suuruinen, biodiversiteetiltään monimuotoinen alue.
 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikko Tavastila, kiinteistöpäällikkö, Fortum, p. 050 452 5796

Lisää aiheesta:
www.luontolahjani.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 5.12.2017

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia