Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma on valmistunut

Fortum Power and Heat Oy                            
Lehdistötiedote                                 
20.4.2010                                    
Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen     
YVA-ohjelma on valmistunut 
                           
Fortum ja Metsähallitus kehittävät yhdessä tuulivoimahanketta          
Kuolavaara-Keulakkopäässä, joka sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien    
alueella. 
                                   
Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on       
valmistunut ja jätetty Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle   
(ELY-keskus). Osapuolet toteuttavat tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin
ohjelman mukaisesti loppuvuoden aikana. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat muun 
muassa tuulivoimarakentamisen vaikutukset maankäyttöön, linnustoon ja maisemaan 
sekä meluvaikutukset. Tavoitteena on jättää arvioinnin tuloksena syntyvä    
YVA-selostus ELY-keskukselle vuoden lopulla.   
                
Kuolavaara-Keulakkopäähän voi alustavan arvion mukaan rakentaa enintään 20
kappaletta 2-3 megawatin tuulivoimalaitoksia, jotka tuottaisivat vuodessa
100-125 gigawattituntia sähköä. Mikäli hanke osoittautuu toteutuskelpoiseksi,
voisi tuulivoimatuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2013. 
                          
Syksyllä Kuolavaara-Keulakkopäässä aloitetaan myös noin vuoden kestävät
tuulimittaukset. 
                     
Hankkeen YVA-ohjelma on luettavissa www.laatumaa.com/tuulivoima sekä
yhteysviranomaisen internet-sivuilta www.ymparisto.fi/lap/yva. 
                          
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet:                      
Sodankylän kunnanvirastossa 27.4.2010 klo 18.00 
Kittilän kunnanvirastossa 28.4.2010 klo 18.00

Fortum Power and Heat Oy
Viestintä

Lisätiedot:                                   
Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,        
etunimi.sukunimi@fortum.com                           
Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, Metsähallitus                
Laatumaa, puhelin 040 809 6840,  etunimi.sukunimi@metsa.fi

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa