Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Fortum Oyj                                   
Pörssitiedote                                  
11.11.2009 klo 15.15 EET                            
Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                  

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Harri 
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Jorma   
Huuhtanen, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos. Fortumin hallituksen puheenjohtaja  
Matti Lehti toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. Lisäksi Fortum Oyj:n    
hallitus on nimennyt toiseksi yhtiön hallituksen edustajaksi ja valiokunnan   
asiantuntijajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Sari Baldaufin.       

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan   
valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat 
lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen  
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä         
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee      
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle    
varsinaiselle yhtiökokoukselle.                         


Fortum Oyj                                   
Anne Brunila                                  
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja          
Puh. 010 45 20970                                

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa