Markkinaoikeus: Fortum ei määräävässä markkina-asemassa

Markkinaoikeus on tänään antamassaan päätöksessä kumonnut Kilpailuviraston   
kesäkuussa 2006 antaman ehdollisen E.ON Finland -kauppaa koskevan päätöksen.  
Kilpailuvirasto asetti yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jotka Fortum on jo 
pannut täytäntöön.                               

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita 
asettaa ehtoja, sillä Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä        
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähkön tuotannon ja tukkumyynnin osalta relevantteja maantieteellisiä      
markkinoita oli pidettävä ainakin Suomen ja Ruotsin laajuisina.         


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa