FUNDIOR MYY VAKUUTUSMEKLARIYHTIÖ FIRSTBROKERSIN IIZI GROUPILLE

Fundior AB on tänään myynyt Fundior Firstbrokers Oy:n osakekannan IIZI Groupille. Kaupan positiivinen tulosvaikutus Fundior AB:n Q1-2008 konsernitulokseen on noin 145 000 euroa (n. 1,37 MSEK). Lisäksi on sovittu liikevaihdon kehitykseen sidotusta lisäkauppahinnasta, jonka positiivinen tulosvaikutus v. 2009 konsernitulokseen on enintään 240 000 EUR (n. 2,26 MSEK).

”Firstbrokersin myynti on ensimmäinen askel tavoitteessamme saavuttaa neutraali markkina-asema vakuutusedustustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin nähden. Odotamme käynnissä olevien neuvotteluiden johtavan tulokselliseen yhteistyöhön sijoituspalveluidemme tarjoamiseksi myös IIZI Groupin asiakkaille. Fundior lanseeraa Q2-2008 aikana rahastojen ja strukturoitujen sijoitusten kaupankäyntijärjestelmän, jonka pääasiallisina jakelijoina toimivat vakuutusedustus- ja sijoitusneuvontayhtiöt,” kertoo Fundior AB:n toimitusjohtaja Jouni Parviainen.

Fundior Firstbrokers Oy:n hallituksen jäsenenä jatkava Jaava Myllyniemi on ostanut IIZI:ltä 18 % Fundior Firstbrokers Oy:n osakkeista ja loput osakkeista jäävät IIZI:n omistukseen. Myllyniemen mukaan IIZI:n tulo Firstbrokersin strategiseksi kumppaniksi on hyvä uutinen myös yhtiön nykyisille pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. IIZI:llä on erityisen vahva rooli innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä, mikä tulee merkittävästi vauhdittamaan yhtiön nopeaa kasvua Suomen ja Pohjoismaiden markkinoilla. Myllyniemi toivookin, että IIZI:n kehittämiä tehokkaita, internet-pohjaisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita voitaisiin lanseerata pian myös paikallisille markkinoille.

Kaupan yhteydessä on sovittu, että Fundior Firstbrokers Oy:n hallituksessa toimineet Jaava Myllyniemi ja Juha Kettunen eroavat tällä päivämäärällä Fundior AB:n hallituksesta. Heidän tilalleen ei ehdoteta valittavaksi uusia hallituksen jäseniä ennen 30.5.2008 pidettävää Fundior AB:n varsinaista yhtiökokousta.

IIZI:llä on noin 200 000 asiakasta ja 130 työntekijää. “Olemme asettaneet tavoitteeksemme tulla johtavaksi vakuutusmeklariyhtiöksi Itä-Euroopassa ja Skandinaviassa, ja Firstbrokersin oston myötä olemme edenneet johdonmukaisesti tätä tavoitetta kohti. Nyt on tärkeätä laajentaa liiketoimintamallimme ja tietotaitomme myös Suomeen”, toteaa IIZI Groupin CEO Risto Rossar.

Yrityksestä

Fundior tarjoaa finanssipalveluita Euroopan talousalueella ”yli rajojen” -periaatteella. Tarjoamme edistyksellisiä varainhoidon ja vakuuttamisen työkaluja globaaleilta markkinoilta instituutioille, vakuutusedustajille, sijoitusneuvojille ja heidän asiakkailleen. Palvelemme asiakkaitamme sijoitus- ja vakuutuspalvelu sekä Corporate Finance -sektoreilla.

Liitteet & linkit