Uusi riippumaton rahastojen kauppapaikka vahvistaa sijoitusneuvojien ja vakuutusedustajien asemaa

Ruotsalaisen finanssipalveluyhtiö Fundior AB:n tytäryhtiölle Fundior Investment Services Ltd:lle on myönnetty toimilupa, joka oikeuttaa sijoitustuotteiden kaupankäyntiin ja varojen hallinnointiin Euroopan markkinoilla. Yhtiö voi tämän ansiosta avata Internet-pohjaisen sähköisen palvelun, jossa voi käydä kauppaa yli 1000 rahastolla ja pääomaturvatulla sijoitustuotteella. Sijoitusneuvojat saavat sähköisen kauppapaikan myötä mahdollisuuden tarjota asiakkailleen entistä laajemman valikoiman sijoitustuotteita.

Fundiorin kumppanuuden avulla sijoitusneuvojat ja vakuutusedustajat voivat tarjota asiakkailleen parempaa palvelua, sillä kauppapaikka mahdollistaa useiden erilaisten sijoitusinstrumenttien siirtämisen yhteen palveluun. Palvelu on sijoittajien käytettävissä sijoitusneuvojien ja vakuutusedustajien kautta. – Ruotsissa sijoitusneuvojat voivat nyt tarjota asiakkailleen palveluita, jotka olivat aiemmin hankalia tarjota. Ruotsalaiset sijoittajat pystyvät jo ennen kesää käymään kauppaa Fundiorin kauppapaikalla, sanoo Fundiorin Ruotsin sijoituspalvelutoiminnasta vastaava Pekka Nordmark.

Maltan rahoitustarkastus on myöntänyt toimiluvan Fundiorin Maltalla sijaitsevalle tytäryhtiölle Fundior Investment Services Ltd.:lle. Toimilupa oikeuttaa Fundiorin tarjoamaan sijoitustuotteita ja hallinnoimaan sijoituksia asiakkaiden lukuun koko Euroopassa. Fundiorin liikekumppanuuden avulla sijoitusneuvoja täyttää myös marraskuussa 2007 voimaan astuneen MiFID- sijotuspalveludirektiivin tiukennetut vaatimukset arvopaperimarkkinoilla toimiville.

Yrityksestä

Fundior tarjoaa finanssipalveluita Euroopan talousalueella ”yli rajojen” -periaatteella. Tarjoamme edistyksellisiä varainhoidon ja vakuuttamisen työkaluja globaaleilta markkinoilta instituutioille, vakuutusedustajille, sijoitusneuvojille ja heidän asiakkailleen. Palvelemme asiakkaitamme sijoitus- ja vakuutuspalvelu sekä Corporate Finance -sektoreilla.

Liitteet & linkit