Nimitysuutinen

Jyri Vikström on nimitetty G4S Cash Solutions Oy:n turvallisuusjohtajaksi 14.9.2010 alkaen. Hän siirtyy yhtiön palvelukseen Finavia Oy:n turvallisuusjohtajan tehtävästä.
Jari Kantonen, joka toimi aikaisemmin G4S Cash Solutions Oy:n turvallisuusjohtajana, on nimitetty 1.6.2010 alkaen yhtiön tuotantojohtajaksi.

Leila Luoto Viestintäpäällikkö Puhelin 0204 28 2340 Sähköposti leila.luoto@fi.g4s.com

G4S Cash Solutions Oy on arvokuljetuksen ja rahankäsittelyn edelläkävijä ja markkina-johtaja Suomessa. Valtakunnallisesti toimiva yhtiö tarjoaa palveluita pankin ja kaupan alan sekä julkisen sektorin organisaatioille. Yhtiö huolehtii suurimmasta osasta Suomen käteisautomaateista ja työllistää yli 600 rahankäsittelyn ja arvokuljetuksen ammattilaista. Yhtiö on osa kansainvälistä G4S -konsernia, joka on maailman johtava turvallisuusrat-kaisujen tarjoaja. G4S on suurin työnantaja, joka on noteerattu Lontoon sekä Kööpen-haminan pörsseissä. G4S toimii yli 110 maassa ja työllistää yli 595 000 turvallisuusalan ammattilaista.

Yrityksestä

Securing Your World G4S on maailman johtava turvallisuusratkaisuja tarjoava konserni. G4S on erikoistunut ulkoistettuihin liiketoimintaprosesseihin aloilla, joilla turvallisuusriskejä pidetään strategisena uhkana. G4S on suurin Lontoon pörssissä noteerattu työnantaja. G4S on listattu myös Kööpenhaminan pörssissä. G4S toimii yli 125 maassa yli 657 000 työntekijän voimin.

Multimedia

Multimedia