Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Suomen Konserniverokeskuksen kanssa

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Konserniverokeskuksen kanssa, joka tukee yhtiön verostrategiaa ja tahtotilaa olla vastuullinen veronmaksaja.

Syvennetty yhteistyö on OECD:n suosittelema ennakoiva ja avoin toimintamalli suurten veroasiakkaisen veroasioiden hoitamiseksi.

Gasumin verostrategian mukaisesti yhtiön toimintaa johdetaan liiketaloudellisin perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuus. Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa lainsäädäntöä ja säädöksiä.

”Meille on tärkeää osallistua jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluaamme olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää,” kertoo Johanna Lamminen Gasumin toimitusjohtaja.

Syvennetty asiakasyhteistyö verottajan kanssa on OECD:n suosittelema toimintamalli suurten veroasiakkaiden valvontaan, jossa suurille asiakkaille tarjotaan uusia palveluja ja valvontamuotoja. Yhteistyössä osapuolilla on yhteinen intressi hoitaa verotus reaaliaikaisesti ja ajallisesti tehokkaasti, sekä käydä jatkuvaa ja ajantasaista keskustelua verokysymysten ratkaisemiseksi reaaliajassa. Syvennetyssä yhteistyössä on kyse ennakoivasta ja avoimesta toimintamallista, joka perustuu Verohallinnon ja verovelvollisen väliseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Gasum aloittaa yhteistyön kevään 2018 aikana.

 

Lisätietoja:

Lasse Aarnio, Chief Financial Officer, Gasum
p. 050 453 6064
Lasse.Aarnio@gasum.com
www.gasum.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tilaa

Pikafaktat

Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 925 milj. euroa. Gasum on 100 prosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.
Tweettaa

Lainaukset

”Meille on tärkeää osallistua jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen."
Johanna Lamminen, Gasum, toimitusjohtaja