Gasum-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 – Yhtiö laajensi kaasumarkkinaa ja edisti puhtaampaa liikennettä maalla ja merellä

Keskeistä Gasum-konsernissa vuonna 2017

• Liikevaihto 925 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen
verrattuna 10 % (2016: 843 milj. euroa)

• Maakaasuliiketoiminnan myynti 22,3 TWh (23,8 TWh)

• LNG-liiketoiminnan myynti 6,1 TWh (5,8 TWh)

• Biokaasuliiketoiminnan myynti 547,7 GWh (233,9 GWh)

• Liikevoitto 114 miljoonaa euroa (2016: 125 milj. euroa)

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2017:

”Vuonna 2017 laajensimme kaasumarkkinaamme strategiamme mukaisesti sekä maalla että merellä. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa ja siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Konsernimme taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. Euroopan komission arvion mukaan maakaasu tulee vahvistamaan asemaansa keskeisenä energianlähteenä lähivuosikymmeninä. Maakaasu mahdollistaa merkittävät päästövähennykset kivihiileen ja öljyyn verrattuna. Maakaasu tukee myös siirtymistä uusiutuvaan energiaan, koska se toimii  sähköntuotannossa uusiutuvan tuotannon varavoimana. Investoinnit kaasuun ovat aina investointeja tulevaisuuteen, koska samaa infrastruktuuria voidaan käyttää biokaasun ja nesteytetyn biokaasun jakelukanavana sekä uusiutuvan sähkön varastointiin.

Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Vuoden 2017 alussa toteutimme Swedish Biogas International -yrityskaupan, jonka seurauksena meistä tuli Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja. Lisäsimme myös omistustamme johtavasta LNG-yhtiöstä Skangasista 70 prosenttiin. Yhteishankkeen MangaLNG-terminaali alkaa valmistua ja toimitimme terminaaliin ja Pohjoisen energiamarkkinoille ensimmäisen LNG-kuljetuksen. Vahvistimme myös kaasutankkausasemaverkostoamme kaasuautoilijoille avaamalla useita uusia tankkausasemia Suomeen henkilöautoille ja raskaalle liikenteelle. Käynnistimme myös raskaan liikenteen tankkausasemaverkoston laajentamisen Pohjoismaihin, Ruotsiin
ja Norjaan.

Tammikuussa astui voimaan uusi maakaasumarkkinalaki, joka ei tuo merkittäviä vaikutuksia kaasumarkkinoiden toimintaan tässä vaiheessa. Uusi laki keventää maakaasun tukkuja vähittäismyynnin sääntelyä ja luopuu suurelta osin hinnoittelun erityissääntelystä. Kaasumarkkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta.”

Gasum-konsernin vuoden 2017 Q4 tilinpäätöstiedote, mukana on myös Gasumin yritystarina, joka on luettavissa täältä >

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Gasum-konsernin liikevaihto oli 925 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 10 % .
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum