Gasumin tytäryhtiö Skangas toimittaa nesteytettyä biokaasua Uddeholmin tuotantokäyttöön Ruotsissa

Maailman johtava työkaluterästen valmistaja Uddeholm kokeilee nesteytetyn biokaasun eli LBG:n käyttöä tuotantolaitoksellaan Ruotsissa osana pyrkimyksiään löytää ympäristön kannalta kestäviä tapoja valmistaa terästä. Nesteytetty biokaasu tuotetaan Ruotsissa ja Skangas toimittaa sen Uddeholmille emoyhtiönsä Gasumin Lidköpingissä sijaitsevalta biokaasulaitokselta.

Uddeholm testaa parhaillaan nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä tuotantolinjallaan. Yhtiö siirtyi neljä vuotta sitten raskaasta polttoöljystä nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen. Nesteytettyä biokaasua voidaan käyttää suoraan samoissa kohteissa ja prosesseissa kuin nesteytettyä maakaasua. Tämä on mahdollista, koska jalostettu biokaasu ja maakaasu ovat kumpikin koostumukseltaan pääasiassa metaania sisältäviä energiakaasuja, joita voidaan käyttää vuorotellen sekä sekoittaa keskenään ja siksi myös kuljettaa samassa LNG:n toimitusketjussa. Maakaasun korvaaminen biokaasulla vähentää Uddeholmin tuotannon hiilidioksidipäästöjä entisestäänkin.

“Pyrimme löytämään uusia meille sopivia uusiutuvia polttoaineita ja etsimme joustavia vaihtoehtoja kestävän yhteiskunnan edistämiseksi osana teräsliiketoimintaamme. Maakaasun korvaaminen biokaasulla vähentää tuotantomme hiilidioksidipäästöjä entisestäänkin. Asiakaslupauksemme on, että valmistamme mahdollisimman ympäristöystävällistä terästä. Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen meille toimitettu nesteytetty biokaasuerä.  Nesteytetty biokaasuerä on pieni, mutta silti tärkeä askel Uddeholmin lämmöntuotannossa”, sanoo Uddeholmin toimitusjohtaja Johnny Sjöström.

“Uddeholmin päätös testata nesteytettyä biokaasua suoraan tuotannossaan osoittaa, että maakaasuun ja biokaasuun liittyvään infrastruktuuriin investoiminen on oikea tapa siirtyä vihreään energiaan. Sama infrastruktuuri soveltuu suoraan maakaasun ja täysin uusiutuvan biokaasun käyttöön”, toteaa Skangasin myynti- ja markkinointijohtaja Tommy Mattila.

Nesteytetty biokaasu (LBG) vastaa tuotteena nesteytettyä maakaasua LNG:tä. Biokaasua valmistetaan elintarvike- ja muista biohajoavista jätteistä biokaasureaktoreissa, joissa syntyy metaanikaasua. Tämä raakabiokaasu käy läpi puhdistusprosessin, jossa tuote jalostetaan koostumukseltaan 97-prosenttiseksi (±1%) metaaniksi. Kaasu nesteytetään jäähdyttämällä se −150–170 celsiusasteeseen ja valmis tuote toimitetaan asiakkaalle Skangasin emoyhtiön Gasumin Lidköpingissä sijaitsevalta biokaasun tuotantolaitokselta.

 

Lisätiedot:

Tommy Mattila, johtaja, markkinointi ja myynti, Skangas
p. +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Lue lisää Gasumin tytäryhtiöstä Skangasista, www.skangas.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tilaa