Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp                                                            Pörssitiedote 16.10.2015 klo 12.05

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Evli Pankki Oyj:n osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %.
 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Glaston Oyj Abp:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Glaston Oyj Abp

2. Liputusilmoituksen peruste: osakkeiden osto

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 13.10.2015

4. Tarkka osuus Glaston Oyj Abp:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
Evli Pankki Oyj omistaa nyt 9 951 960 kappaletta eli 5,14 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakemäärästä Evli Oyj omistaa 365 000 osaketta eli 0,19 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja heidän määräysvallassaan olevat yritykset 9 586 960 osaketta eli 4,95 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (Evli Alexander Management Oyj 788 582 osaketta ja 0,41 % sekä Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 8 798 378 ja 4,54 %). Liputusilmoituksen perusteella Evli Pankki Oyj on myös osapuolena sopimuksissa tai järjestelyissä, jotka voivat johtaa ääni- ja omistusoikeuden pienentymiseen, yhteensä 0,04 %.

5. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Evli Pankki Oyj / 0533755-0


Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 193 708 336 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä 16.10.2015
Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500


GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
puh: +358 40 7453 737

 

 

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.netJakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glaston.net

 

Tilaa