Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 10.3.2015 klo 18.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Hymy Lahtinen Oy:n osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Glaston Oyj Abp:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Glaston Oyj Abp

2. Liputusilmoituksen peruste: osakkeiden hankinta

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Hymy Lahtinen Oy, Y-tunnus 0854536-3

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 9.3.2015

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 20 580 000 osaketta eli 10,6 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä

6. Edellisessä liputusilmoituksessa 11.3.2013 ilmoitettu omistus- ja ääniosuus: 10 150 200 osaketta ja ääntä eli 5,24 % Glaston Oyj Abp:n osakekannasta.

Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 193.708.336 osaketta ja ääntä.

Tampere 10.3.2015
Hymy Lahtinen Oy

Helsingissä 10.3.2015

Glaston Oyj Abp
Sasu Koivumäki
Talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies

Lisätietoja: Sasu Koivumäki, talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteitaarkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, aluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa