Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp                                                            Pörssitiedote 27.1.2015 klo 21.30

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %.
 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Glaston Oyj Abp:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Glaston Oyj Abp

2. Liputusilmoituksen peruste: osakkeiden myynti

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 27.1.2015

4. Tarkka osuus Glaston Oyj Abp:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
Suomen Teollisuussijoitus Oy omistaa nyt 8 601 371 kappaletta eli 4,44 % Glastonin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

5. Edellisessä liputusilmoituksessa 25.2.2011 ilmoitettu omistus- ja ääniosuus: 8 139 692 osaketta ja ääntä eli 8,32 % Glaston Oyj Abp:n osakekannasta, jolloin Glaston Oyj Abp:n osakepääoma koostui yhteensä 97 880 768 osakkeesta.

6. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Suomen Teollisuussijoitus Oy, Y-tunnus 1007806-3

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n  omistus- ja äänimäärä ennen osakkeiden myyntiä oli 16.601.371 kappaletta eli 8,57 % Glastonin osakkeista ja äänistä.
Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 193.708.336 osaketta ja ääntä.Helsingissä 27.1.2015
Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500


Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glaston.net

 

Tilaa