CORRECTION: Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

 Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  29.1.2014 klo 10.45

Glastonin 23.1.2014 julkistamasta pörssitiedotteesta koskien nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi oli jäänyt pois tiedot kokouspalkkioista ja vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta. Korjattu tiedote kokonaisuudessaan alla:

 Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi
 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 2.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.  

Kalle Reponen, kauppatieteiden maisteri, s. 1965, toimii tällä hetkellä itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Hän toimi aikaisemmin Metso-konsernin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on pitkä kokemus strategiasuunnittelusta ja toimeenpanosta sekä toimialajärjestelyistä ja yritysrahoituksesta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Glastonin verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/yhtiökokous2014. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja että jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa  sekä kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.


Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 2.9.2013 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2014 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: Ari Saarenmaa (Oy G.W. Sohlberg Ab), Jari Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg (asiantuntijajäsen).

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.


Liite 1: CV

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liite 1:

CV
Kalle Reponen , s. 1965
KTM
Naimisissa, kolme tytärtä

Itsenäinen konsultti, hallitusammattilainen

Aiempi työkokemus:
Strategiajohtaja, Metso Oyj , Johtoryhmän jäsen   2006-12/2013
Partneri, MCF Corporate Finance GmbH      2003-2006
Johtaja, Nordea Corporate Finance   2000- 2003
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metra Corporation    1999-2000
Business Area Controller, Power Plants, Wärtsilä New Sulzer Diesel 1997-1999
Liiketoiminnan kehitys- ja rahoituspäällikkö, Wärtsilä Diesel 1995-1997
Rahoituspäällikkö,  Metra Corporation           1991-1995
Corporate Dealer, Lohja Corporation             1988-1991

Luottamustehtävät:
Robit Rocktools Oy, hallituksen jäsen
Swot Consulting Oy, johtokunnan jäsen

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit