Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

Glaston Oyj Abp   OSAVUOSIKATSAUS 24.8.2010 klo 13.00            
                                        

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010                     

-Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 69,6 (72,3) miljoonaa euroa.     
-Tilauskanta 30.6.2010 oli 30,2 (37,1) miljoonaa euroa.             
-Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 79,9 (84,4) miljoonaa euroa.    
-Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -4,5 (-19,5) miljoonaa euroa eli -5,6 (-23,1) %
 liikevaihdosta. 
-Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -7,3 (-19,7) %.               
-Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,10 (-0,23) euroa          
-Liikevaihdon vuonna 2010 odotetaan olevan vuoden 2009 tasolla (aikaisempi   
 arvio: liikevaihto vähintään vuoden 2009 tasolla). Liiketuloksen odotetaan 
 paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:                         

Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui vuoden toisella neljänneksellä     
painottuen vahvasti Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Euroopassa ja         
Pohjois-Amerikassa, Glastonin perinteisillä päämarkkina-alueilla, markkinat   
olivat edelleen hiljaiset ja elpyminen on tapahtunut odotettua hitaammin.    

Myönteinen kehitys Aasiassa jatkui. Keväällä Aasian markkinoille tuodut     
esikäsittelykoneet saivat hyvän vastaanoton ja toisen vuosineljänneksen aikana 
saadut Heat Treatment -tilaukset painottuivat Kiinaan. Uskomme myynnin     
kehittyvän suotuisasti myös loppuvuoden aikana.                 

Aiemmin julkistetut tehostamistoimenpiteet ovat edenneet aikataulussaan ja   
suurin osa toimenpiteistä saatiin päätökseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 
Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Kysynnän ollessa edelleen 
heikkoa EMEA-alueella tuotannon sopeuttamista Suomessa ja Italiassa jatketaan  
lomautuksilla. Myös myyntiorganisaation rakennetta kevennetään.         

Markkinat                                    
Glastonin markkinoiden myönteinen kehitys Kiinassa ja Etelä-Amerikassa jatkui  
vuoden toisen neljänneksen aikana. Talouden lievä piristyminen Euroopassa vuoden
toisella neljänneksellä ei vielä näkynyt lasinjalostuskonemarkkinoilla.     
Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui alhaisella tasolla. Aurinkoenergialasin    
kysynnän varovainen elpyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä.       

Machines                                    
Toisella vuosineljänneksellä kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui  
heikkona. Pohjois-Amerikassa oli kuitenkin katsauskauden loppupuolella     
havaittavissa myönteisiä merkkejä asiakasaktiviteetin piristymisestä. Euroopassa
asiakkaiden investointihalukkuus oli edelleen vaatimatonta. Tämä johti     
suurempien investointipäätösten siirtymiseen, vaikuttaen erityisesti Heat    
Treatment -koneiden uusien tilausten määrään.                  

Etelä-Amerikan markkinoiden positiivinen kehitys jatkui. Toukokuussa Glass South
America -messuilla markkinoille tuotu uusi tasokarkaisukone Tamglass Power   
Control sai hyvän vastaanoton. Messut vilkastuttivat myös työkalujen myyntiä.  

Aasiassa kysynnän elpyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Kiinassa kauden
päätapahtuma oli kesäkuussa Pekingissä järjestetty China Glass -messut, jonka  
yhteydessä Pre-processing -tuotelinja toi markkinoille kaksi          
leikkuukoneuutuutta: Kiinan markkinoille kohdennetun Bavelloni Dragon      
-leikkuulinjan sekä edullisemman hintaluokan Bavelloni ProCut -leikkuulinjan.  
Intian markkinat osoittivat toisen neljänneksen aikana piristymisen merkkejä  
näkyen asiakaskontaktien lisääntymisessä.                    

EMEA-alueen myynnin tehostamiseksi myyntiorganisaatiota järjestettiin      
katsauskaudella uudelleen. EMEA-alueen myyntiorganisaation uusi rakenne perustuu
aiemman maantieteellisen jaon sijasta tuotelinjamalliin (Heat Treatment,    
Pre-processing, työkalut).                           

Kansainvälisen ostotoimen kehittäminen jatkui ja osto-organisaatiota Kiinassa  
vahvistettiin edelleen.                             
                                        
Machines-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 52,9 (53,4) miljoonaa euroa. 

Services                                    
Services-segmentin markkinoiden elpyminen jatkui vuoden toisen neljänneksen   
aikana Pohjois-Aasian toimiessa kasvun veturina. Toisella neljänneksellä    
allekirjoitettiin muutama isohko päivitystuotekauppa sekä Pohjois-Aasiassa että 
Tyynenmeren alueella. EMEA-alueella varaosien kysyntä kääntyi katsauskaudella  
kasvuun.                                    

Katsauskaudella Services-segmentti toi markkinoille uuden, edullisen      
ohjausjärjestelmäpäivityspaketin, joka sai hyvän vastaanoton. Myös lopputuotteen
laadun hallintaan liittyvien päivitystuotteiden kysyntä kasvoi. Muita      
tuoteuutuuksia olivat automaattinen häiriöilmoitus sähköposti- ja        
tekstiviestillä, puhaltimen valvontajärjestelmä ja uusi Vortex Pro™       
konvektiojärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman tuotantokapasiteetin ja    
paremman lasin laadun.                             

Services-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 15,5 (20,4 sisältäen Tamglass 
Lasinjalostuksen osuuden 4,2 miljoonaa euroa).                 

Software Solutions                               
Toisella vuosineljänneksellä Software Solutions -segmentin markkinat olivat   
vakaat. Euroopassa kysyntä kääntyi toisen vuosineljänneksen aikana nousuun ja  
myönteinen kehitys Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla jatkui.        
Tilauskanta oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, samoin saadut tilaukset.
Toimenpiteet myynnin vauhdittamiseksi jatkuvat.                 

Software Solutions -segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 12,0 (11,8)    
miljoonaa euroa.                                

Saadut tilaukset                                
Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 69,6   
(72,3) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 63 %,
Software Solutionsin 16 % ja Services-segmentin 20 %.              

Tilauskanta                                   
Glastonin tilauskanta oli 30.6.2010 yhteensä 30,2 (37,1) miljoonaa euroa.    
Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 25,6 miljoonaa euroa,        
Services-segmentin osuus 0,9 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 3,7 
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, MEUR    |        30.6.2010 |        30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |          25,6 |           30,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services        |           0,9 |           2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions   |           3,7 |           4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |          30,2 |           37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto ja -tulos                              
Katsauskauden liikevaihto oli 79,9 (84,4) miljoonaa euroa. Machines-segmentin  
liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 52,9 (53,4) miljoonaa   
euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa (vuonna 2009 20,4
miljoonaa euroa, josta Tamglass Lasinjalostuksen osuus 4,2 miljoonaa euroa) ja 
Software Solutionsin liikevaihto oli 12,0 (11,8) miljoonaa euroa.        


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR    |   1-6/2010 |   1-6/2009 |      1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines         |     52,9 |     53,4 |        92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |     15,5 |     20,4 |        37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |     12,0 |     11,8 |        23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö, elim      |     -0,4 |     -1,2 |        -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |     79,9 |     84,4 |        151,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 41,5 (45,2) miljoonaa euroa, josta   
Machines-segmentin osuus oli 28,5 (29,8) miljoonaa euroa, Services-segmentin  
osuus 7,3 (9,7) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 6,0 (5,9)     
miljoonaa euroa.                                

Liiketulos oli tammi-kesäkuussa -4,5 (-19,5) miljoonaa euroa, eli -5,6 (-23,1) %
liikevaihdosta. Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat pääasiassa toteutuneet  
kulusäästöt. Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 4,3  
miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus ensimmäisen vuosipuoliskon      
liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli -3,2 (-9,9) miljoonaa euroa,   
Services-segmentin 1,5 (-1,9) miljoonaa euroa. Services-segmentin luvut     
sisältävät Tamglass Lasinjalostuksen. Vuoden 2010 liiketulosta rasittaa Tamglass
Lasinjalostuksen liiketappio, -0,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 liiketulosta 
-2,6 miljoonan euron liiketappio. Software Solutionsin liikevoitto oli 1,2 (0,1)
miljoonaa euroa.                                

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli -2,8 (-10,5) miljoonaa euroa. Vuoden  
2009 toinen vuosineljännes sisältää kertaluonteisia eriä -4,3 miljoonaa euroa. 
Machines-segmentin osuus toisen vuosineljänneksen liiketuloksesta ilman     
kertaluonteisia eriä oli -1,7 (-4,6) miljoonaa euroa, Services-segmentin 0,5  
(-0,2) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. 

Katsauskauden tappio oli -7,8 (-18,1) miljoonaa euroa, ja tappio toiselta    
vuosineljännekseltä oli -3,4 (-10,0) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto 
oli -7,3 (-19,7) % ja osakekohtainen tulos -0,10 (-0,23) euroa. Toisen     
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,13) euroa.         

Tase, rahavirta ja rahoitus                           
Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma                
oli 224,5 (263,9) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma  
oli 63,7 (105,0) miljoonaa euroa eli 0,81 (1,34) euroa osaketta kohden.     
Omavaraisuusaste 30.6.2010 oli 30,8 (41,9) %.                  

Oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa -23,3 (-31,6) %.            

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli katsauskaudella -8,7 
(-17,6) miljoonaa euroa. Suurimpina syinä negatiiviseen liiketoiminnan     
rahavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta olivat vuonna 2009 kirjattujen     
varausten maksu sekä rahoituserät, kuten vaihtovelkakirjalainan koron maksu.  
Käyttöpääoman muutos oli -5,5 (15,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta  
oli -1,4 (-5,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa oli 10,8
(17,6) miljoonaa euroa.                             

Konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullisena. Konsernin rahoitusasemaan vaikutti
helmikuussa liikkeeseen laskettu 6,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina.   
Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat yhtenäiset kesäkuussa 2009 liikkeeseen    
lasketun vaihtovelkakirjalainan kanssa.                     

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 14,8 (21,4)    
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 74,0 (63,9) miljoonaa euroa ja  
nettovelkaantumisaste oli 115,4 (60,6) %. Glaston hyödyntää maksuvalmiutensa  
hallinnassa pääasiallisesti komittoitua valmiusluottolimiittisopimusta.     
Maksuvalmiusluoton suuruus on 74 miljoonaa euroa, josta oli kesäkuun lopussa  
käytössä noin 47 miljoonaa euroa.                        

Sopeuttamistoimet                                
Vuonna 2008 aloitetut tehostamistoimet sekä lokakuussa 2009 käynnistetty laaja 
sopeuttamisohjelma toiminnan uudelleenorganisoimiseksi saatiin suurelta osin  
päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toisella       
vuosipuoliskolla jatkuvat Suomessa ja Italiassa toimenpiteet          
tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Myös projektia    
myyntiorganisaation rakenteen yksinkertaistamiseksi jatketaan.         

Investoinnit ja poistot                             
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 2,1 (6,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella 
ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja.                 

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista    
hyödykkeistä olivat 4,0 (5,2) miljoonaa euroa.                 

Organisaatio ja henkilöstö                           
Tapio Engström nimitettiin Glastonin talousjohtajaksi 1.7.2010 alkaen ja Pekka 
Huuhka tuotanto- ja logistiikkajohtajaksi 1.8.2010 alkaen.           

Glastonin palveluksessa oli 30.6.2010 yhteensä 1 032 (1 331) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä 18 % työskenteli Suomessa ja 50 % muualla EMEA-alueella, 19 %   
Aasiassa ja 13 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 065 (1 453).    

Osakkeet ja kurssikehitys                            
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma               
30.6.2010 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli   
79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli
hallussaan 838 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 % liikkeeseen     
laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien  
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 134 173 euroa.             
Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen   
yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen  
vasta-arvo on 0,16 euroa.                            

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia   
osakkeita oli 98,9 (83,2) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin     
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 8,1 miljoonaa kappaletta eli noin 10 % 
keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 1,05 euroa ja ylin 1,65
euroa. Tammi-kesäkuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,27   
euroa. Päätöskurssi 30.6.2010 oli 1,26 euroa.                  

Osakepalkkio-ohjelma                              
Hallitus päätti 9.6.2010 uudesta johdon osakepalkkio-ohjelmasta. 
Järjestelmässä on yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka
ansaintakriteeri on konsernin liikevoiton kehitys. 
Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tuloksen julkistamisen jälkeen   
keväällä 2012.                                 

Ohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 
miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suorittamisesta aiheutuvat verot ja muut 
lakisääteiset maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen        
osaketoimitusta.                                

Osakepalkkio-ohjelman kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla enintään 11 henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       
Tapani Lankinen on 1.10.2010 alkaen nimitetty Glastonin             
henkilöstöjohtajaksi.                         

Yhtiökokouksen päätökset                            
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin               
13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja          
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja     
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.               

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2009     
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.                   
                                        
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella      
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan      
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen    
jäseneksi valittiin KTM Teuvo Salminen.                     

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000    
eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden  
jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20 000 eurossa vuodessa.   

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,     
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.            

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että       
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, 
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.    

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset                       
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta   
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että   
uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6 800 000 kappaletta kuitenkin siten, 
että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 
6 800 000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat  
omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.            

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä    
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan  
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai     
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai    
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. 

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon  
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai 
sen tytäryhtiöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön 
kaikista osakkeista.                              

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                   

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja 
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden 
2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.              
Hallituksella ei ole muita valtuutuksia.                    

Hallituksen järjestäytyminen                          
Järjestäytymiskokouksessaan 13.4.2010 Glastonin                 
hallitus valitsi keskuudestaan Andreas Tallbergin jatkamaan Glastonin      
hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan          
varapuheenjohtajana.                              

Lähiajan epävarmuustekijät                           

Maailmantalouden varovaisesta elpymisestä huolimatta Glastonin lähiajan
kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. 
Glastonin päämarkkina-alueet (EMEA, Pohjois-Amerikka) ovat    
edelleen hiljaiset, ja pienentyneet markkinat ovat myös johtaneet asiakkaiden  
tuotantokapasiteetin ylitarjontaan.                       

Talouden asteittaisesta piristymisestä huolimatta asiakkaiden          
rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet rajoittavat             
investointimahdollisuuksia. Tämä vaikuttaa etenkin suurempiin          
koneinvestointeihin, ja tilaukset voivat edelleen siirtyä ja jo vahvistettuja  
tilauksia voi peruuntua. Asiakkaiden rahoitustilanne vaikuttaa myös saamisten  
perintään ja luottotappioihin.                         

Mikäli toimialan elpyminen viivästyy, on mahdollista, että Glastonin      
kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät tehostamistoimenpiteistä syntyvistä   
säästöistä huolimatta riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon,    
kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon    
alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.      

Näkymät                                     
Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2010       
aikana. Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan Aasiassa, etenkin Kiinan     
markkinoilla. Myös Etelä-Amerikassa odotamme kysynnän jatkuvan hyvällä tasolla. 
Euroopan talouden lievästä piristymisestä huolimatta lasinjalostuskonemarkkinat 
ovat muutamaa maakohtaista poikkeusta lukuun ottamatta edelleen hiljaiset.   

Vuonna 2010 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueena on kannattavuuden   
parantaminen. Glastonin liiketoiminnan peruskivet ovat edelleen         
arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. Jatkamme määrätietoisesti
asemamme vahvistamista Kiinassa ja muualla Aasiassa.  
             
Aiemmin julkistetut tehostamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Odotamme  
vuoden 2010 liikevaihdon olevan vuoden 2009 tasolla (aikaisempi arvio:     
liikevaihto vähintään vuoden 2009 tasolla) ja liiketuloksen paranevan      
merkittävästi.                                 

Helsingissä 24. elokuuta 2010                          
Glaston Oyj Abp                                 
Hallitus                                    


Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100         

Lähettäjä:                                   
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Glaston Oyj Abp                                 
Puh. 010 500 6105                                Glaston Oyj Abp                                 

Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on       
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja                                       
-työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam     
Software lasialan ohjelmistoissa.                        

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   

www.glaston.net                                 


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net              
GLASTON OYJ ABP                                 
                                        

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2010                 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden
luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.   

KONSERNIN TASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |    58,4 |     66,2 |     58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |    19,3 |     23,6 |     19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |    23,1 |     28,5 |     24,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja       |     0,0 |     1,4 |     0,4 |
| yhteisyrityksissä ja saamiset  |       |       |       |
| yhteisyrityksiltä        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat |     0,3 |     0,3 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset          |     4,2 |     5,4 |     5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |     9,0 |     9,8 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |    114,3 |    135,2 |    117,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |    37,2 |     41,3 |     37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset             |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset     |    54,5 |     62,1 |     52,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen  |     3,8 |     4,0 |     3,6 |
| perustuvat verosaamiset     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteensä        |    58,2 |     66,1 |     55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |    14,8 |     21,4 |     15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    110,2 |    128,7 |    108,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |    224,5 |    263,9 |    226,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |    12,7 |     12,7 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    25,3 |     25,3 |     25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot          |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
| rahasto             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet          |    -3,5 |     -3,5 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat ja     |    36,8 |     88,4 |     87,9 |
| kurssierot            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva |    -7,8 |    -18,1 |    -53,6 |
| osuus kauden tuloksesta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva |    63,7 |    105,0 |     69,0 |
| oma pääoma yhteensä       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien  |     0,4 |     0,4 |     0,3 |
| osuus              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |    64,1 |    105,4 |     69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalaina      |    25,7 |     19,8 |     20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat  |     4,2 |     13,1 |     4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat  |     5,6 |     7,4 |     7,3 |
| ja varaukset           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |     5,0 |     8,7 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |    40,5 |     49,0 |     38,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    58,8 |     52,3 |     54,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset     |     5,7 |     6,2 |     9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset |    52,5 |     49,9 |     53,2 |
| korottomat velat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen  |     2,9 |     1,1 |     1,0 |
| perustuvat verovelat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    119,8 |    109,5 |    118,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |    160,4 |    158,5 |    157,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |    224,5 |    263,9 |    226,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA                       

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       |    4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|             |    2010 |  2009 |  2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    41,5 |  45,2 |  79,9 |  84,4 |  151,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |    0,2 |  0,1 |   0,3 |   0,5 |   1,1 |
| tuotot         |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut          |   -42,5 | -52,8 |  -80,3 |  -98,8 |  -185,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus yhteis- ja    |     - |  -0,4 |  -0,5 |  -0,4 |   -1,5 |
| osakkuusyritysten    |      |    |     |     |     |
| tuloksista       |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |    -2,1 |  -2,6 |  -4,0 |  -5,2 |  -20,9 |
| arvonalentumiset    |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio  |    -2,8 | -10,5 |  -4,5 |  -19,5 |  -55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja    |    0,1 |  -0,7 |  -3,1 |  -0,8 |   -2,3 |
| -kulut         |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |    -2,8 | -11,3 |  -7,6 |  -20,3 |  -57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |    -0,6 |  1,2 |  -0,2 |   2,1 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio |    -3,4 | -10,0 |  -7,8 |  -18,1 |  -53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen      |       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille |    -3,4 | -10,0 |  -7,8 |  -18,1 |  -53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille  |    0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| omistajille       |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    -3,4 | -10,0 |  -7,8 |  -18,1 |  -53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |   -0,04 | -0,13 |  -0,10 |  -0,23 |  -0,68 |
| euroa, laimentamaton  |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |   -0,04 | -0,13 |  -0,10 |  -0,23 |  -0,68 |
| euroa, laimennettu   |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio, |    -6,8 | -23,3 |  -5,6 |  -23,1 |  -36,4 |
| % liikevaihdosta    |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio, |    -8,2 | -22,2 |  -9,7 |  -21,4 |  -35,3 |
| % liikevaihdosta    |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoon /     |     - |  -4,3 |    - |  -4,3 |  -21,6 |
| -tappioon sisältyvät  |      |    |     |     |     |
| kertaluonteiset erät  |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio  |    -2,8 |  -6,2 |  -4,5 |  -15,2 |  -33,6 |
| ilman kertaluonteisia  |      |    |     |     |     |
| eriä          |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio  |    -8,2 | -13,7 |  -9,7 |  -18,0 |  -22,2 |
| ilman kertaluonteisia  |      |    |     |     |     |
| eriä, % liikevaihdosta |      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |  4-6/ |   4-6 |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|               |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden voitto / |  -3,4 |  -10,0 |  -7,8 |  -18,1 |  -53,6 |
| tappio           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät  |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot ulkomaisista   |  1,1 |  -0,8 |   1,8 |  -0,1 |  -0,7 |
| yksiköistä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| käypien arvojen muutokset  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen   |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| eriin liittyvät verot    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden muut   |  1,1 |  -0,8 |   1,8 |  -0,1 |  -0,7 |
| laajan tuloksen erät    |    |     |     |     |     |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja   |  -2,3 |  -10,8 |  -6,0 |  -18,2 |  -54,4 |
| tulos yhteensä       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen        |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille   |  -2,4 |  -10,8 |  -6,1 |  -18,2 |  -54,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |  0,1 |   0,0 |   0,1 |   0,0 |   0,0 |
| omistajille         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja   |  -2,3 |  -10,8 |  -6,0 |  -18,2 |  -54,4 |
| tulos yhteensä       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |  1-6/2010 |  1-6/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman    |    -8,7 |    -17,6 |    -29,8 |
| muutosta              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |    -5,5 |    15,2 |    28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat      |   -14,2 |    -2,4 |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintojen yhdistäminen    |    0,0 |    -0,5 |    -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit          |    -1,9 |    -4,5 |    -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit yhteisyrityksiin    |    -0,2 |    -1,8 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot yhteisyrityksistä   |    0,4 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |     - |     0,1 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut luovutustulot         |    0,4 |     1,2 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat    |    -1,4 |    -5,4 |    -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat ennen rahoitusta     |   -15,6 |    -7,8 |    -8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen lisäykset  |    6,2 |    23,8 |    23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen vähennykset |    -0,5 |    -2,7 |    -11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten velkojen lisäykset  |    3,8 |    -0,8 |     3,2 |
| (+) / vähennykset (-)        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |     - |    -3,9 |    -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahoitus            |    1,4 |     1,2 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat     |    10,8 |    17,6 |    12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus |    4,0 |     0,1 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos       |    -0,8 |     9,8 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa       |    15,6 |    11,5 |    11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa      |    14,8 |    21,4 |    15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos       |    -0,8 |     9,8 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    | Osake- | Yli-ku |  Muut |   Sij. |  Omat | Käyvän |
|          | pääoma | rssi-r | rahas-t |  vapaan | osak-k |  arvon |
|          |    | ahasto |   ot |   oman |  eet | rahasto |
|          |    |    |     | pääoman |    |     |
|          |    |    |     | rahasto |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |  12,7 |  25,3 |    - |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 1.1.2009      |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden |   - |   - |    - |    - |   - |   0,0 |
| laaja tulos    |    |    |     |     |    |     |
| yhteensä      |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos     |   - |   - |   0,0 |    - |   - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omissa |   - |   - |    - |   0,0 |  0,0 |    - |
| osakkeissa     |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |  12,7 |  25,3 |   0,0 |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 30.6.2009     |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|          | Osake-pä | Yli-ku |  Muut |  Sij. |  Omat | Käyvän |
|          |   äoma | rssi-r | rahas-t | vapaan | osak-k |  arvon |
|          |     | ahasto |   ot |  oman |  eet | rahasto |
|          |     |    |     | pääoman |    |     |
|          |     |    |     | rahasto |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   12,7 |  25,3 |   0,0 |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 1.1.2010     |     |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden |    - |   - |    - |    - |   - |   0,0 |
| laaja tulos    |     |    |     |     |    |     |
| yhteensä     |     |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   12,7 |  25,3 |   0,0 |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 30.6.2010     |     |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Kerty-n | Kerty-n |  Emoyht. | Määräys-v | Oma pääoma |
|           |   eet |   eet | omista-ji | allat-tom |  yhteensä |
|           | voitto- | kurssi- |    lle |    ien |      |
|           |  varat |  erot |  kuuluva | omista-ji |      |
|           |     |     |    oma | en osuus |      |
|           |     |     |  pääoma |      |      |
|           |     |     |   yht. |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 |  89,6 |  -0,5 |   123,7 |    0,1 |   123,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |  -18,1 |  -0,1 |   -18,2 |    0,0 |   -18,2 |
| laaja tulos     |     |     |      |      |      |
| yhteensä      |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset   |    - |    - |     - |    0,4 |    0,4 |
| määräysvallattomien |     |     |      |      |      |
| omistajien     |     |     |      |      |      |
| osuudessa      |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos     |   0,0 |    - |    0,0 |     - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen  |   0,0 |    - |    0,0 |     - |    0,0 |
| kannustinjärjestelm |     |     |      |      |      |
| ä          |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen  |   0,0 |    - |    0,0 |     - |    0,0 |
| kannustinjärjestelm |     |     |      |      |      |
| ä, verovaikutus   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalai |   3,4 |      |    3,4 |       |    3,4 |
| nan oman pääoman  |     |     |      |      |      |
| osuus        |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |  -3,9 |    - |   -3,9 |     - |    -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |  71,0 |  -0,7 |   105,0 |    0,4 |   105,4 |
| 30.6.2009      |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Kerty-ne | Kerty-nee | Emoyht. | Määräys-v |    Oma |
|           |    et |     t | omista- | allat-tom |  pääoma |
|           | voitto-v | kurssi-er |  jille |    ien | yhteensä |
|           |   arat |    ot | kuuluva | omista-ji |      |
|           |     |      |   oma | en osuus |      |
|           |     |      | pääoma |      |      |
|           |     |      |  yht. |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 |   35,6 |   -1,3 |  69,0 |    0,3 |   69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |   -7,8 |    1,7 |  -6,1 |    0,1 |   -6,0 |
| laaja tulos     |     |      |     |      |      |
| yhteensä      |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen  |   0,0 |     - |   0,0 |     - |    0,0 |
| kannustinjärjestelm |     |      |     |      |      |
| ä          |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen  |   0,0 |     - |   0,0 |     - |    0,0 |
| kannustinjärjestelm |     |      |     |      |      |
| ä, verovaikutus   |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalai |   0,8 |     - |   0,8 |     - |    0,8 |
| nan oman pääoman  |     |      |     |      |      |
| osuus        |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |   28,6 |    0,4 |  63,7 |    0,4 |   64,1 |
| 30.6.2010      |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA), %       |    -0,7 |    -16,9 |    -22,7 |
| liikevaihdosta (1         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio (EBIT), %  |    -5,6 |    -23,1 |    -36,4 |
| liikevaihdosta           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos, % liikevaihdosta   |    -9,7 |    -21,4 |    -35,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa  |     2,1 |     6,2 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, %       |     2,6 |     7,3 |     5,6 |
| liikevaihdosta           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    30,8 |    41,9 |    33,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %        |    138,4 |    80,9 |    114,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |    115,4 |    60,6 |    91,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj. euroa |    74,0 |    63,9 |    63,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa, |    152,9 |    190,7 |    148,6 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %,      |    -23,3 |    -31,6 |    -55,5 |
| suhteutettuna koko vuoden     |       |       |       |
| tulokseksi             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %,   |    -7,3 |    -19,7 |    -32,1 |
| suhteutettuna koko vuoden     |       |       |       |
| tulokseksi             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta keskimäärin      |    1 065 |    1 453 |    1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta kauden lopussa    |    1 032 |    1 331 |    1 160 |
--------------------------------------------------------------------------------

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa, ilman  |   78 511 |   78 511 |   78 511 |
| yhtiön hallussa olevia omia    |       |       |       |
| osakkeita (1 000)         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen     |   78 511 |   78 533 |   78 522 |
| lukumäärä, ilman yhtiön hallussa  |       |       |       |
| olevia omia osakkeita (1 000)   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen     |   100 127 |   81 379 |   89 143 |
| lukumäärä vaihtovelkakirjalainan  |       |       |       |
| laimennusvaikutuksella ilman    |       |       |       |
| yhtiön hallussa olevia omia    |       |       |       |
| osakkeita, (1 000)         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,       |    -0,10 |    -0,23 |    -0,68 |
| laimentamaton, euroa        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, |    -0,10 |    -0,23 |    -0,68 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva  |    0,81 |    1,34 |    0,88 |
| oma pääoma / osake, euroa     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / osakekohtainen tulos   |    -12,7 |    -4,6 |    -1,6 |
| (P/E)               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / emoyhteisön omistajille  |    1,55 |    0,79 |    1,23 |
| kuuluva oma pääoma / osake     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj.  |    98,9 |    83,2 |    84,8 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen suhteellinen vaihto, %  |    10,4 |     5,0 |     9,0 |
| keskimääräisestä osakekannasta   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) |    8 131 |    3 921 |    7 033 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden viimeinen pörssikurssi,   |    1,26 |    1,06 |    1,08 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, euroa     |    1,65 |    1,44 |    1,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, euroa     |    1,05 |    0,92 |    0,92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntimäärillä    |    1,27 |    1,18 |    1,18 |
| painotettu keskikurssi, euroa   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                  

Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja    
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja  
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat                    

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat              

Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden      
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot               

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 /                  
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)                      

Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /            
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)                                

Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma   
pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien    
omistajien osuus)                                

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja 
+ rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat              
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)                   

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)        (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)   

Osakekohtaiset tunnusluvut                           

Osakekohtainen tulos (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus        
raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä   

Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus    
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan         
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna   
vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään                

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma =           
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa /           
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa              

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana /       
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana                       

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / 
Osakekohtainen tulos (EPS)                           

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma =       
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva   
osakekohtainen oma pääoma                            

Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden  
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä          

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x  
raportointikauden viimeinen pörssikurssi                    

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä
- yrityksen hallussa olevat omat osakkeet                    

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten  
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin 
Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea      
vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.                      

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin 
edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai      
uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2010 lähtien:     

- IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen               
- IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös          
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat konsernin     
osakeperusteiset liiketoimet                          

Lisäksi Glaston noudattaa huhtikuussa 2009 julkaistua vuosittaista       
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelmaa.        

Uudistetun IFRS 3 -standardin mukaisesti 1.1.2010 jälkeen tehdyistä       
liiketoimintojen yhdistämisistä syntyvät kaikki hankintaan liittyvät menot   
kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä niitä aktivoida osana hankintamenoa, kuten 
aiemmin tehtiin. Lisäksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut   
kirjataan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut     
ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti.   
Jokaisen liiketoiminnan yhdistämisen osalta voidaan erikseen valita,      
arvostetaanko määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosuus) käypään  
arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovaroista.    
Tehdyllä valinnalla on vaikutusta liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvän   
liikearvon suuruuteen.                             

Muutetun IAS 27 -standardin mukaan määräysvallattomien omistajien (vähemmistön) 
kanssa toteutettujen liiketoimien vaikutukset kirjataan omaan pääomaan, mikäli 
määräysvalta ei muutu. Näistä liiketoimista ei synny liikearvoa tai voittoja ja 
tappioita. Mikäli määräysvalta menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä   
omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Lisäksi uudistetun standardin mukaisesti laaja tulos    
kohdistetaan myös määräysvallattomille omistajille, vaikka määräysvallattomien 
omistajien osuudesta tulisi negatiivinen.                    

IFRS-standardien vuosittaisiin muutoksiin sisältyvä IAS 36 Omaisuuserien arvon 
alentuminen -standardin muutos muuttaa Glastonin liikearvon kohdistamista.   
Liikearvo on aiemmin kohdistettu toimintasegmenteistä yhdistetyille       
raportoitaville toimintasegmenteille. Standardin muutoksen mukaan suurin    
yksikkö, jolle voidaan kohdistaa liikearvoa, on toimintasegmentti ennen     
toimintasegmenttien yhdistämistä raportoitavaksi toimintasegmentiksi.      

Muut vuonna 2010 voimaan tulleet uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat 
eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.  


LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT                            

Glastonin yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy myytiin 9.4.2010 
Rakla Finland Oy:lle.                              
INTERPANE Glass Oy:n toiminta käynnistyi 1.4.2009 ja osakkeenomistajina olivat 
A A A Glass & Design Finland Oy sekä Glaston Oyj Abp:n tytäryhtiö. INTERPANE  
Glass Oy:n omistajat sopivat huhtikuussa 2010 omistuksen uudelleenjärjestelystä,
jonka tuloksena 100 prosenttia INTERPANE Glass Oy:n osakkeista myytiin Rakla  
Finland Oy:lle. Omistusjärjestelyn jälkeen Glastonille jäi noin 4 milj. euron  
vakuudellinen lainasaaminen INTERPANE Glass Oy:ltä.               
Omistusjärjestelyn                               
tulosvaikutus, noin -2,7 milj. euroa, kirjattiin Glastonin ensimmäisen     
vuosineljänneksen tulokseen rahoituseränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta 
liiketulokseen.                                 

SEGMENTTITIEDOT                                 

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions.
Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja    
arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa   
samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. 
							                                     
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty  
raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit 
on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen,      
tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös  
tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat  
samanlaiset.	                                  
						                                     
Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä  
niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä.         
Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien 
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti,      
Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti
sekä työkalujen valmistus ja myynti. Työkalujen myynti siirrettiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä Machines-segmenttiin Services-segmentistä. Vertailutiedot on
oikaistu. 	                                   
						                                     
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
konepäivitykset, varaosamyynti sekä palvelutoimintana suoritettu Akaan     
lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. Lasinjalostustehtaan operointi 
lopetettu.                                   
							                                     
Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä  
myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja 
ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille 
linjaratkaisuille.                               
							                                     
Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin    
pääkonttoritoiminnot sekä segmenteille kohdistamattoman osuuden yhteisyrityksen 
tuloksesta.	                                  
						                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  4-6/ |  4-6/ | 1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|                |  2010 |  2009 | 2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto      |  28,5 |  30,1 | 52,9 |  53,0 |  92,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto      |  0,0 |  -0,3 |  0,0 |   0,4 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  28,5 |  29,8 | 52,9 |  53,4 |  92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman        |  -1,7 |  -4,6 | -3,2 |  -9,9 |  -22,4 |
| kertaluonteisia eriä      |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman      |  -5,9 | -15,4 | -6,0 |  -18,5 |  -24,2 |
| kertaluonteisia eriä      |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät      |   - |  -3,8 |   - |  -3,8 |  -15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos           |  -1,7 |  -8,4 | -3,2 |  -13,6 |  -38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%          |  -5,9 | -28,1 | -6,0 |  -25,6 |  -41,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma       |     |     | 35,5 |  50,4 |  34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    |    |  637 |   832 |   778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa   |     |     |  619 |   768 |   688 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       |  4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|             |  2010 |   2009 |   2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto   |  7,0 |   9,2 |   15,0 |  19,6 |  35,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto   |  0,2 |   0,6 |    0,4 |   0,8 |   1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  7,3 |   9,7 |   15,5 |  20,4 |  37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |  0,5 |   -0,2 |    1,5 |  -1,9 |  -2,4 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman   |  6,6 |   -1,7 |    9,5 |  -9,2 |  -6,4 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |   - |   -0,3 |     - |  -0,3 |  -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  0,5 |   -0,4 |    1,5 |  -2,1 |  -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%       |  6,6 |   -4,5 |    9,5 |  -10,5 |  -13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma    |     |      |    8,2 |  13,2 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |    |     |    183 |   335 |   291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |     |      |    170 |   277 |   215 |
| lopussa         |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2010 |  2009 |   2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto   |  6,0 |   5,9 |   12,0 |  11,8 |  23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto   |  0,0 |   0,0 |    0,0 |   0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  6,0 |   5,9 |   12,0 |  11,8 |  23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja    |   - |    - |     - |    - |   0,0 |
| yhteisyritysten      |    |     |      |     |     |
| tuloksista        |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |  0,5 |   0,5 |    1,2 |   0,1 |   0,4 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    |  7,8 |   8,7 |    9,7 |   1,3 |   1,7 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |   - |  -0,3 |     - |  -0,3 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  0,5 |   0,2 |    1,2 |  -0,1 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%       |  7,8 |   4,1 |    9,7 |  -1,0 |  -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |     |      |    6,7 |   6,3 |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |    |     |    222 |   258 |   248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |    220 |   258 |   234 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       |  4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|             |  2010 |   2009 |   2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines         |  28,5 |   29,8 |   52,9 |  53,4 |   92,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |  7,3 |   9,7 |   15,5 |  20,4 |   37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |  6,0 |   5,9 |   12,0 |  11,8 |   23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen myynti |  -0,2 |   -0,2 |   -0,4 |  -1,2 |   -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni     |  41,5 |   45,2 |   79,9 |  84,4 |  151,8 |
| yhteensä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       |  4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|             |  2010 |   2009 |   2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines         |  -1,7 |   -4,6 |   -3,2 |  -9,9 |  -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |  0,5 |   -0,2 |   1,5 |  -1,9 |   -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |  0,5 |   0,5 |   1,2 |   0,1 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit   |  -2,1 |   -1,9 |   -4,0 |  -3,6 |   -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |  -2,8 |   -6,2 |   -4,5 |  -15,2 |  -33,6 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |   - |   -4,3 |    - |  -4,3 |  -21,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  -2,8 |  -10,5 |   -4,5 |  -19,5 |  -55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät, netto   |  0,1 |   -0,7 |   -3,1 |  -0,8 |   -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen tuloveroja  |  -2,8 |  -11,3 |   -7,6 |  -20,3 |  -57,6 |
| ja määrysvallattomien  |    |     |     |     |     |
| omistajien osuutta    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  -0,6 |   1,2 |   -0,2 |   2,1 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos          |  -3,4 |  -10,0 |   -7,8 |  -18,1 |  -53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |    |     |  1 065 |  1 453 |  1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |     |      |  1 032 |  1 331 |  1 160 |
| lopussa         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivarat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  30.06.2010 |  30.06.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |     62,9 |     67,2 |     58,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |     11,3 |     16,5 |     13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     7,1 |     7,0 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     0,0 |     0,0 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivarat yhteensä    |     81,3 |     90,7 |     78,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat           |    143,2 |    173,2 |     147,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvarat yhteensä     |    224,5 |    263,9 |     226,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivelat         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  30.06.2010 |  30.06.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |     27,4 |     16,8 |     23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |     3,1 |     3,3 |      4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     0,4 |     0,8 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     0,1 |     0,6 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivelat yhteensä    |     31,0 |     21,5 |     28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |    129,3 |    137,0 |     128,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvelat yhteensä     |    160,4 |    158,5 |     157,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  30.06.2010 |  30.06.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |     35,5 |     50,4 |     34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |     8,2 |     13,2 |      9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     6,7 |     6,3 |      5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -0,1 |     -0,6 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä   |     50,3 |     69,2 |     50,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset -   
ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.                   

Saatuja tilauksia on oikaistu Software Solutions-segmentin osalta siten, että  
lisenssimyynnin lisäksi myös ohjelmistohuoltotöistä saadut tilaukset on     
sisällytetty saatuihin tilauksiin.                       


--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |   1-6/2010 |   1-6/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |     44,1 |     45,7 |     98,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |     14,1 |     16,3 |     32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     11,4 |     10,3 |     20,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä   |     69,6 |     72,3 |     151,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti maantieteellisten    |       |       |        |
| alueiden mukaan        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |   1-6/2010 |   1-6/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA              |     43,2 |     52,9 |     90,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia             |     18,3 |     11,9 |     24,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka            |     18,4 |     19,7 |     36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     79,9 |     84,4 |     151,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    

--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |   4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen     |   28,5 |  24,3 |  21,8 |  17,2 |  30,1 |  22,8 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen     |   0,0 |  0,0 |   0,1 |  0,0 |  -0,3 |   0,7 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   28,5 |  24,3 |  21,9 |  17,3 |  29,8 |  23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-  |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |
| ja        |     |    |     |    |     |     |
| yhteisyritysten  |     |    |     |    |     |     |
| tuloksista    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |   -1,7 |  -1,5 |  -7,7 |  -4,9 |  -4,6 |  -5,3 |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   |   -5,9 |  -6,1 |  -35,0 | -28,2 |  -15,4 |  -22,3 |
| ilman       |     |    |     |    |     |     |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |    - |   - |  -12,1 |   - |  -3,8 |    - |
| erät       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |   -1,7 |  -1,5 |  -19,8 |  -4,9 |  -8,4 |  -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%   |   -5,9 |  -6,1 |  -90,5 | -28,2 |  -28,1 |  -22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |   4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen     |   7,0 |  8,0 |   7,9 |  8,4 |   9,2 |  10,4 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen     |   0,2 |  0,2 |   0,4 |  0,7 |   0,6 |   0,3 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   7,3 |  8,2 |   8,2 |  9,1 |   9,7 |  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |   0,5 |  1,0 |  -0,5 |  -0,1 |  -0,2 |  -1,7 |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   |   6,6 |  12,1 |  -5,5 |  -1,1 |  -1,7 |  -16,0 |
| ilman       |     |    |     |    |     |     |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |    - |   - |  -2,5 |   - |  -0,3 |    - |
| erät       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |   0,5 |  1,0 |  -2,9 |  -0,1 |  -0,4 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%   |   6,6 |  12,1 |  -35,6 |  -1,1 |  -4,5 |  -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |     |    |     |    |     |     |
| Solutions     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |   4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen     |   6,0 |  6,0 |   6,3 |  5,8 |   5,9 |   6,0 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen     |   0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |
| liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   6,0 |  6,1 |   6,3 |  5,8 |   5,9 |   6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-  |    - |   - |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |
| ja        |     |    |     |    |     |     |
| yhteisyritysten  |     |    |     |    |     |     |
| tuloksista    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |   0,5 |  0,7 |  -0,2 |  0,5 |   0,5 |  -0,4 |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   |   7,8 |  11,7 |  -2,9 |  7,7 |   8,7 |  -6,0 |
| ilman       |     |    |     |    |     |     |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |    - |   - |  -1,5 |   - |  -0,3 |    - |
| erät       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |   0,5 |  0,7 |  -1,6 |  0,5 |   0,2 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%   |   7,8 |  11,7 |  -26,2 |  7,7 |   4,1 |  -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |   4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |   28,5 |  24,3 |  21,9 |  17,3 |  29,8 |  23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |   7,3 |  8,2 |   8,2 |  9,1 |   9,7 |  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |   6,0 |  6,1 |   6,3 |  5,8 |   5,9 |   6,0 |
| Solutions     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja      |   -0,2 |  -0,2 |  -0,6 |  -0,7 |  -0,2 |  -1,0 |
| eliminoinnit   |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni |   41,5 |  38,4 |  35,8 |  31,5 |  45,2 |  39,2 |
| yhteensä     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |   4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |   -1,7 |  -1,5 |  -7,7 |  -4,9 |  -4,6 |  -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |   0,5 |  1,0 |  -0,5 |  -0,1 |  -0,2 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |   0,5 |  0,7 |  -0,2 |  0,5 |   0,5 |  -0,4 |
| Solutions     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja      |   -2,1 |  -1,9 |  -2,7 |  -2,9 |  -1,9 |  -1,6 |
| eliminoinnit   |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |   -2,8 |  -1,7 |  -11,0 |  -7,4 |  -6,2 |  -9,0 |
| kertaluonteisia  |     |    |     |    |     |     |
| eriä       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |    - |   - |  -17,3 |   - |  -4,3 |    - |
| erät       |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |   -2,8 |  -1,7 |  -28,4 |  -7,4 |  -10,5 |  -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    |  30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. |  30.6. |  31.3. |
|          |   2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |   25,6 |  32,4 |  39,8 |  35,8 |  30,8 |  38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |   0,9 |  0,7 |   1,6 |  1,6 |   2,3 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |   3,7 |  3,8 |   4,1 |  3,5 |   4,0 |   3,7 |
| Solutions     |     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   30,2 |  36,9 |  45,5 |  40,9 |  37,1 |  45,9 |
--------------------------------------------------------------------------------EHDOLLISET VELAT                                

                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset ja pantit      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien sitoumusten puolesta    |    130,8 |     0,2 |     130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta         |     0,5 |     0,7 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta         |     0,1 |     0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut          |    12,1 |    16,4 |     13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut       |     0,3 |     0,4 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut omasta puolesta   |     0,0 |     0,1 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteisyritysosuuksiin liittyvät |      - |     1,0 |      0,7 |
| investointisitoumukset      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai   
kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen    
mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai    
yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa 
tai toiminnan tulosta.                             

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    | 30.6.201 |    | 30.6.200 |     | 31.12.200 |    |
|          |    0 |    |    9 |    |     9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Nimellis | Käypä | Nimellis | Käypä | Nimellis- | Käypä |
|          | -arvo  | arvo | -arvo  | arvo | arvo   | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannai |      |     |      |     |       |     |
| set        |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini- |   2,9 | -0,2 |   2,1 |  0,1 |    2,6 |  -0,1 |
| sopimukset    |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannais |      |     |      |     |       |     |
| et        |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiini-sop |   0,6 |  0,2 |    - |   - |     - |   - |
| imukset      |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa.    
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten   
vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa     
konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän    
markkinahintaan.                                


AINEELLISET HYÖDYKKEET                             

milj. euroa                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset aineellisissa      |  1-6/2010 |  1-6/2009 |  1-12/2009 |
| hyödykkeissä            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    24,7 |    35,0 |     35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    0,3 |     1,0 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -0,3 |    -5,4 |     -6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    -1,8 |    -2,2 |     -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset ja        |    -0,2 |    -0,2 |     -1,2 |
| arvonalentumisten palautukset   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenryhmittely ja muut    |    -0,5 |     0,3 |     -0,1 |
| muutokset             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot             |    0,8 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    23,1 |    28,5 |     24,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden  
hankintaa koskevia sitoumuksia.                         


OSAKKEENOMISTAJAT                                

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2010                      


--------------------------------------------------------------------------------
|     | Omistaja          |     Osakkeiden | % osakkeista ja  |
|   |              |      lukumäärä | äänistä      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1 | GWS Trade Oy        |     13 446 700 |        17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2 | Oy G.W.Sohlberg Ab     |     12 819 400 |        16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3 | Sumelius Birgit      |      3 644 200 |        4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  4 | Fondita Nordic Micro Cap  |      2 350 000 |        3,0 |
|   | Sijoitusrahasto      |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  5 | Oy Investsum Ab      |      1 820 000 |        2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6 | Suutarinen Helena     |      1 802 400 |        2,3 |
|   | Kuolinpesä         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  7 | Von Christierson Charlie  |      1 600 000 |        2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8 | Sijoitusrahasto Aktia   |      1 484 650 |        1,9 |
|   | Capital          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  9 | Sumelius Bjarne Henning  |      1 254 840 |        1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  10 | Sumelius-Koljonen Barbro  |      1 206 875 |        1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  11 | Sumelius-Fogelholm     |      1 014 000 |        1,3 |
|   | Birgitta Christina     |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  12 | Evli Alexander Management |       838 582 |        1,1 |
|   | Oy             |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  13 | Sumelius Bertil Christer  |       803 800 |        1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  14 | Huber Karin        |       800 800 |        1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  15 | Sijoitusrahasto Alfred   |       700 000 |        0,9 |
|   | Berg Small Cap Finland   |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  16 | Fontell Niilo Armas    |       640 700 |        0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  17 | Nordea Henkivakuutus Suomi |       635 207 |        0,8 |
|   | Oy             |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  18 | Pihkala-Vlassis Anna Marja |       615 520 |        0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  19 | Paloheimo Arvi       |       510 000 |        0,6 |
|   | Martin-Brand        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  20 | Erikoissijoitusrahasto EQ |       500 000 |        0,6 |
|   | Pikkujättiläiset      |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta yhteensä       |     48 487 674 |        61,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat      |     30 787 126 |        38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä           |       75 200 |        0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |     79 350 000 |       100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa          |      -838 582 |        1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä ilman omia osakkeita   |     78 511 418 |          |
--------------------------------------------------------------------------------LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset        
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja    
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 

Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien  
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan     
riippumattomien osapuolten kanssa.                       

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta 
yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien 
henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat  
tammi - kesäkuussa 0,3 (0,3) milj. euroa.                    

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa muita sellaisia liiketapahtumia, 
joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa  
käytetyistä ehdoista, kuin mitä on kerrottu kohdassa ”Liiketoimet yhteis- ja  
osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella”.                   

Osakepalkkiojärjestelmä                             

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti kesäkuussa uuden osakeperusteisen       
kannustinjärjestelmän perustamisesta osaksi Glastonin ylimmän johdon      
pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.              
                                        

Kannustinjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita Glastonin osakkeita     
palkkiona ansaintakriteereiden saavuttamisesta. Järjestelmässä on yksi vuodet  
2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka ansaintakriteeri on konsernin    
liikevoiton kehitys. Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tilinpäätöksen 
julkistamisen jälkeen keväällä 2012.                      
                                        

Ohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 
miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suorittamisesta aiheutuvat verot ja muut 
lakisääteiset maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen osakkeiden   
luovutusta.                                   

Glastonin osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat katsauskaudella 0,1 
(0,1) milj. euroa.                               

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella         

Glaston oli katsauskaudella (tammi-huhtikuu) vuokrannut yhteisyritys INTERPANE 
Glass Oy:lle kiinteistön.                            

INTERPANE Glass Oy:n osakekanta myytiin 9.4.2010 Rakla Finland Oy:lle.     
Omistusjärjestelyyn liittyen Glaston antoi INTERPANE Glass Oy:lle myönnetystä  
lainasta anteeksi 3,3 milj. euroa. Lainan anteeksiannon tulosvaikutus sisältyy 
kaupasta syntyneeseen ensimmäisella vuosineljänneksellä kirjattuun 2,7 milj.  
euron rahoituskuluun.                              

Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa.     


Liiketoimet yhteisyritysten kanssa                       
milj. euroa                                   

INTERPANE Glass Oy oli Glastonin yhteisyritys ajalla 31.3.2009 -9.4.2010.    

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  1-6/2010 |  1-6/2009 |    1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti yhteisyrityksille    |     - |      - |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |    0,1 |     0,1 |       0,3 |
| yhteisyrityksiltä       |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot yhteisyrityksiltä |    0,1 |     0,1 |       0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituskulut       |    -3,3 |      - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteisyrityksiltä ja |   6/2010 |   6/2009 |     12/2009 |
| velat yhteisyrityksille    |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset     |     - |     0,4 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainasaamiset  |     - |     5,4 |       5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |     - |     0,0 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilaa

Liitteet & linkit