Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008


            
GLASTON OYJ ABP  Pörssitiedote       24.10.2008 klo 9.00


Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

- Saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 152,9 (170,7) miljoonaa
euroa.
- Tilauskanta 30.9.2008 oli 82,6 (125,7) miljoonaa euroa.
- Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 11 % edellisvuoden
vastaavasta jaksosta, ja oli 201,5 (181,0) miljoonaa euroa. Vuoden
kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 65,8 (57,3) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto tammi-syyskuussa ennen kertaluonteisia eriä oli 6,5
(9,5) miljoonaa euroa eli 3,2 (5,2) % liikevaihdosta. Vuoden
kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 1,1 (4,0) miljoonaa euroa, eli
1,6 (6,9) % liikevaihdosta. *)
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,2 (6,4) %.
- Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,04) euroa
- Glaston arvioi koko vuoden liikevaihdon olevan edellisvuoden
tasolla ja liikevoiton alle vuoden 2007 tason.

*) 1-9/2007 kertaluonteiset erät -7,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:"Markkinatilanne heikkeni merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen
aikana ja syyskuun viimeisellä viikolla alensimme
liikevoittoennusteemme vuodelle 2008. Konsernin tuotteiden kysyntä
Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa on kuitenkin jatkunut vahvana.
Kysyntä One-Stop-Partner- ja erityisesti aurinkoenergiamarkkinoilla
jatkui suhteellisen hyvänä, mutta asiakkaiden päätöksentekoajat ovat
entisestään pidentyneet vaikuttaen konsernin tilauskertymään.
Pohjois-Amerikassa kysyntä oli edelleen heikkoa eikä lähiajan
elpymisen merkkejä ole näkyvissä.

Heat Treatment ja Software Solutions -liiketoiminta-alueiden
kannattavuus oli edelleen hyvä. Pre-processing -liiketoiminta-alueen
tuloskehitys jäi merkittävästi alle odotusten. Service Solutions
-huoltotoimintojen myynti kehittyi myönteisesti tuoteoptioiden ja
uuden huoltosopimuskonseptin ollessa keskeisessä asemassa.

Glastonin Suomessa toimivan lasinjalostusyksikön tuottavuus parani
kolmannella neljänneksellä ja tervehdyttäminen etenee nyt
suunnitellusti.

Albat+Wirsamin liittäminen osaksi konsernia on kaikilta osa-alueilta
viety loppuun. Albat+Wirsamin ohjelmistoilla Glastonin valmistamat
koneet on integroitu toimimaan tehokkaasti keskenään arkkitehtuuri-
ja aurinkoenergiamarkkinoita palvelevissa ratkaisuissa. Uudet
tuotteet esiteltiin lasialan johtavilla Glasstec-messuilla
lokakuussa.

Arviomme Glastonin koko vuoden liikevaihdon olevan vuoden 2007
tasolla ja liikevoiton alle edellisvuoden tason."

Markkinat
Glastonin markkinatilanne heikentyi vuosineljänneksen viimeisen
kuukauden aikana. Voimakas taantuma Pohjois-Amerikan markkinoilla
jatkui. Aasian markkinoilla kehitys kääntyi epäsuosiolliseksi.
Kysyntä Etelä-Amerikan markkinoilla kasvoi edelleen, ja
turvalasikoneiden kysyntä EMEA-alueella oli hyvä.

Pre-processing
Edellisen vuosineljänneksen loppupuolella alkanut markkinoiden
hiljentyminen jatkui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämä
negatiivinen trendi vaikutti saatuihin tilauksiin sekä
liiketoiminta-alueen tulokseen. Pohjois-Amerikan lisäksi myös kysyntä
EMEA-alueella heikkeni. Etelä-Amerikan markkinat kuitenkin
kehittyivät myönteisesti.

Katsauskauden päättyessä saadut tilaukset olivat 45,1 (49,9)
miljoonaa euroa. Tammi-syysuun liikevaihto oli 66,1 (65,6) miljoonaa
euroa.

Markkina-aseman lujittamiseksi Pre-processing -liiketoiminta-alueen
myyntiorganisaation uudelleenorganisoimista ja vahvistamista
jatkettiin, painopisteen ollessa EMEA-alueella.

Bavelloni leikkuupöytien ja -linjojen kokoonpano Kiinan Tianjinin
tehtaalla käynnistyi ja myös ensimmäiset tuotteet paikallisille
markkinoille toimitettiin kolmannen neljänneksen aikana. Näillä
toimenpiteillä otettiin ensimmäiset askeleet kohti uutta lokalisoitua
tuotevalikoimaa, jolla konserni pystyy vastaamaan sekä Kiinan
paikallisiin markkinatarpeisiin että kasvattamaan toimintaansa
alhaisten kustannustason maissa.

Tuotekehityksen painopisteenä oli tuotteiden integraatio, sekä
arkkitehtuuri- ja aurinkoenergiamarkkinoille suunnatut uudet
tuotteet. Tuoteuutuudet, muun muassa leikkuukone, reunahiomakone sekä
työkalut, esiteltiin alan johtavilla Glasstec-messuilla lokakuussa.
Messuilla esiteltiin myös ensimmäistä kertaa esikäsittelykoneita,
jotka toimivat Albat+Wirsamin ohjelmistoilla.

Heat Treatment
Heat Treatment -liiketoiminta-alueen markkinatilanne heikentyi
olennaisesti katsauskauden lopulla. Epävarmuus talouden kehityksestä
ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden epävakaus siirsivät
asiakaspäätöksiä usealla markkina-alueella. EMEA:n ja erityisesti
Etelä-Amerikan alueella kysyntä jatkui kuitenkin vahvana.
Aktiviteetti aurinkoenergialasimarkkinoilla säilyi vahvana koko
tarkastelujakson ajan. Markkina-aseman vahvistamiseksi toimenpiteitä
Heat Treatment -koneiden valmistuksen lisäämiseksi Kiinassa
jatkettiin.

Tuotekehityksessä painopiste oli aurinkoenergialasin valmistukseen
tähtäävissä tuotteissa. Sekä arkkitehtuuri- että
aurinkoenergialasisegmenttiin kohdennetun jatkuvatoimisen
tasokarkaisukoneen CHF Pro:n markkinointikampanja käynnistettiin.
Tuote esiteltiin lasialan päätapahtumassa Glasstecissa lokakuussa.
Globaalin hankinnan organisaation rakentaminen jatkui vahvistamalla
resursseja Kiinassa.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 114,1 (109,5) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi suotuisasti viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heat Treatment
-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten määrä oli alhaisempi kuin
vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. Tammi-syyskuun aikana
saadut tilaukset olivat 96,7 (119,1) miljoonaa euroa. Suurin osa
uusista tilauksista tuli EMEA:n alueelta.

Katsauskauden aikana Glaston ja Solel julkaisivat yhteishankkeensa
parabolisten aurinkoheijaistimien valmistuksesta Glastonin koneilla.

Osana Tamglass Lasinjalostuksen toiminnan uudelleensuuntausta
lasinjalostusyksikkö käynnisti tuotannon Akaan tehtaalla
loppukesästä. Akaassa toimii kaksi konelinjaa aurinkopeilien
tuottamiseen.

Software Solutions
Software Solutions -liiketoiminta-alueen erinomainen kehitys jatkui
vuoden kolmannen neljänneksen aikana.
Kolmannen neljänneksen aikana Keski-Euroopan markkinat kehittyivät
myönteisesti, mikä heijastui uusien tilausten määrään. Euroopan
ulkopuolella kysyntä on kasvanut erityisesti Lähi-idässä,
APAC-alueella ja Kiinassa. Pohjois-Amerikan markkinat eivät
katsauskauden aikana osoittaneet elpymisen merkkejä, mutta
liiketoiminta Etelä-Amerikassa kehittyi myönteisesti.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 21,5 ja kolmannella neljänneksellä 7,8
(7-9/2007:6,8) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä oli 11,1
(1,6) miljoonaa euroa.

One-Stop-Partner
Kysyntä integroiduille ratkaisuille jatkui hyvänä Itä- ja
Etelä-Euroopassa, Aasiassa ja APAC-alueella. Näillä markkinoilla
investoinnit kohdistuvat uusiin lasinjalostustuotantohankkeisiin.
OSP-konsepti aurinkoenergia-asiakkaiden lasitarpeisiin sai
markkinoilla hyvän vastaanoton. Varsinkin tasopanelit ja Glastonin
taivutusteknologia ovat kiinnostaneet asiakkaita.
Maailmantalouteen liittyvä epävarmuus on vaikuttanut OSP-asiakkaiden
investointihalukkuuteen. Tämän lisäksi päätöksentekoajat ovat
oleellisesti pidentyneet. Myyntikertymä One-Stop-Partner
-yhteistoimituksille oli katsauskaudella 20,5 (36,7) miljoonaa euroa.
Yksikön tuotot sisältyvät virallisesti raportoitaviin segmentteihin.

Saadut tilaukset
Glastonin tilauskertymä katsauskaudella oli 152,9 (170,7) miljoonaa
euroa. Heat Treatmentin osuus saaduista tilauksista oli 63 %,
Pre-processingin 30 % ja Software Solutionsin 7 %.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 37,8
miljoonaa euroa.


Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma, miljoonaa euroa

+--------------------------------------------+
|     | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos, % |
|----------+----------+----------+-----------|
| EMEA   |  104,9 |  108,3 |   -3,3 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Amerikka |   28,0 |   35,0 |   -25,0 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Aasia  |   20,0 |   27,4 |   -36,6 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä |  152,9 |  170,7 |   -11,6 |
+--------------------------------------------+Tilauskanta
Glastonin tilauskanta oli 30.9.2008 yhteensä 82,6 (125,7) miljoonaa
euroa. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen osuus tilauskannasta oli
59,0 miljoonaa euroa, Pre-processingin osuus 19,1 miljoonaa euroa ja
Software Solutionin 4,5 miljoonaa euroa.+------------------------------------------------------+
| Tilauskanta, miljoonaa euroa | 30.9.2008 | 30.9.2007 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Pre-processing        |   19,1 |   24,4 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Heat Treatment        |   59,0 |   92,6 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Software Solutions      |    4,5 |    8,6 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Yhteensä           |   82,6 |   125,7 |
+------------------------------------------------------+Liikevaihto ja -voitto
Glastonin katsauskauden liikevaihto oli 201,5 (181,0) miljoonaa
euroa. Pre-processingin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 66,1 (65,6)
miljoonaa euroa, Heat Treatmentin liikevaihto oli 114,1 (109,5) ja
Software Solutionin liikevaihto 21,5 (6,8) miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 65,8 (57,3) miljoonaa
euroa. Pre-processingin liikevaihto oli 20,0 (20,6) miljoonaa euroa,
Heat Treatmentin liikevaihto oli 37,2 (30,2) ja Software Solutionsin
liikevaihto 7,8 (6,8) miljoonaa euroa.+----------------------------------------------------------------+
| Liikevaihto, miljoonaa euroa | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Pre-processing        |   66,1 |   65,6 |   94,1 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Heat Treatment        |  114,1 |  109,5 |   162,3 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Software Solutions      |   21,5 |  6,8 *) |   14,7 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Emoyhtiö, elim        |   -0,2 |   -0,9 |   -1,3 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä           |  201,5 |  181,0 |   269,8 |
+----------------------------------------------------------------+

*) Software Solutions 7-9/2007

Tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 (9,5)
miljoonaa euroa eli 3,2 (5,2) % liikevaihdosta. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,1 (4,0) miljoonaa euroa.

Pre-processingin liikevoitto oli katsauskaudella -1,8 (1,2) miljoonaa
euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä -1,6 (0,3) miljoonaa euroa.
Heikon tuloskehityksen syy oli markkinatilanteesta johtuva koveneva
hintakilpailu sekä myynnin huono rakenne.

Heat Treatment -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli katsauskaudella
10,5 (11,9) miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 3,3
(3,2) miljoonaa euroa. Tamglass Lasinjalostuksen tappiot pienenivät
kolmannella neljänneksellä mutta yhtiön liiketappio, -3,6 miljoonaa
euroa, rasittaa edelleen merkittävästi Heat Treatmentin ja koko
Glastonin tulosta. Tamglass Lasinjalostuksen liiketoiminnan
tervehdyttäminen jatkuu tehostetusti vuoden viimeisen
vuosineljänneksen aikana.

Software Solutionin liikevoitto oli 3,6 (1,6) miljoonaa euroa ja
kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 (1,6) miljoonaa euroa.+------------------------------------------------------------------+
| Liikevoitto, miljoonaa euroa  | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Pre-processing         |   -1,8 |   1,2 |    1,4 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Heat Treatment         |   10,5 |   11,9 |   19,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Software Solutions       |   3,6 |   1,6 |    2,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Emoyhtiö, elim.        |   -5,8 |   -5,2 |   -7,0 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä            |   6,5 |   9,5 |   16,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Kertaluonteiset erät      |    - |   -7,3 |   -4,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevoitto kertaerien jälkeen |   6,5 |   2,1 |   12,0 |
+------------------------------------------------------------------+


Tammi-syyskuun voitto oli 3,1 (2,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto (ROCE) oli 6,2 (6,4) %. Osakekohtainen tulos oli 0,04
(0,04) euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli
-0,01 (0,03) euroa.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema oli hyvä. Omavaraisuusaste 30.9.2008 oli 48,3
(54,0) %. Glastonin jatkuvien liiketoimintojen liiketoiminnan
rahavirta oli -13,7 (3,2) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta
oli -10,3 (-24,4) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta tammi-syyskuussa oli 27,9 (8,8) miljoonaa
euroa, joka sisältää kaudella maksettuja osinkoja 7,8 (7,1) miljoonaa
euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 15,7
(16,4) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 43,9 (13,1)
miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 32,4 (9,9) %.

Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 13,6 (29,9) miljoonaa euroa.
Tärkeimmät investoinnit kohdistuivat edelleen globaaliin
ERP-hankkeeseen sekä erityisesti tuotekehitykseen.

Organisaatio ja henkilöstö
Tammikuussa Henrik Reims nimitettiin OSP Deliveries -yksikön
johtajaksi ja toukokuussa Timo Nieminen nimitettiin Service Solutions
-yksikön johtajaksi. Molemmat ovat Glastonin johtoryhmän jäseniä.
Timo Rautarinta nimitettiin Glastonin lasinjalostusyksikkö Tamglass
Lasinjalostuks Oy:n toimitusjohtajaksi maaliskuussa 2008.

Suomen toimintojen selkeyttämiseksi Glaston Service Oy:n
liiketoiminnot siirrettiin 1.1.2008 Glaston Finland Oy:öön. Siirrolla
ei ollut vaikutuksia henkilöstön määrään. Albat+Wirsam France S.A
fuusioitiin Glaston Finland France S.A.R.L.iin kesäkuun lopussa.

Osana tervehdyttämisohjelmaansa Glastonin Suomessa toimiva lasia
jalostava Tamglass Lasinjalostus Oy aloitti 30.7.2008 YT-neuvottelut,
jotka päättyivät 10.9.2008. Neuvottelujen tuloksena
lasinjalostusyksikkö lopettaa työkone- ja erikoisajoneuvolasien
liiketoiminnan sekä tehostaa rakennuslasiliiketoimintaansa.

Pihtiputaan yksikön toiminta lakkaa vuodenvaihteessa ja 17 henkilön
määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Lakkautettavan työkone- ja
erikoisajoneuvolasien liiketoiminnan ensisijaisena
sopeuttamistoimenpiteenä on 3 kuukauden lomautus 10 työntekijälle
talven 2008/2009 aikana. Irtisanomistarvetta tarkastellaan uudelleen
alkuvuodesta 2009.


Glastonin palveluksessa oli 30.9.2008 yhteensä 1 534 (1 425)
henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 30 % oli Suomessa ja 47 % muualla
Euroopassa vahvasti painottuen Saksaan ja Italiaan. Aasiassa
konsernin henkilöstöstä työskenteli 10 % ja Amerikoissa 13 %.
Henkilöstöä oli keskimäärin 1 507 (1 270).

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston Oyj Abp:n maksettu osakepääoma 30.9.2008 oli 12,7 miljoonaa
euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 79 350 000 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji.
Syyskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 809 793 kappaletta yhtiön
osaketta, mikä on 1 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä
ja äänistä.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on 129 567 euroa. Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa
hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole
nimellisarvoa.
Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana 1 940 451
kappaletta eli 2,5 % keskimääräisestä osakemäärästä. Osakkeen alin
kurssi oli 2,02 euroa ja ylin 3,33 euroa. Jakson keskikurssi oli 2,96
euroa ja päätöskurssi 2,02 euroa.
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma oli 1,73
(1,68) euroa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2008. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10
euroa osaketta kohden, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Carl-Johan
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uusiksi
jäseniksi valittiin Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jan Lång ja Cargotec
Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Tilintarkastajaksi yhtiökokous
valitsi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena
tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT.Omien osakkeiden hankinta ja luovutus
Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan
yhtiön omia osakkeita enintään 7 605 096 kappaletta. Valtuutus on
voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
ja valtuutuksesta on käyttämättä 7 021 500 osaketta. Tammi-syyskuun
aikana yhtiö ei hankkinut omia osakkeita.
Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiö luovutti 23.
huhtikuuta 2008 103 707 hallussaan ollutta omaa osaketta konsernin
osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille.
Luovutettujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 16 593
euroa.
Hallituksella ei ole muita valtuutuksia.
Lähiajan epävarmuustekijät
Konserni arvioi lähiajan merkittävimpien epävarmuustekijöiden
liittyvään maailmanlaajuiseen talouskehitykseen sekä raaka-aineiden
ja komponenttien hintakehitykseen ja saatavuuteen.
Nopeasti laajentunut rahoitusmarkkinoiden kriisi saattaa
merkittävästi vaikuttaa Glastonin asiakkaiden
investointihalukkuuteen. Heikentyneet markkinanäkymät vaikuttavat
myös konsernin suuriin kokonaistoimituksiin. Valuuttakurssien
vaihtelut, ja varsinkin US dollarin kurssikehitys vaikuttavat
konsernin tulokseen.
Näkymät
Toimintaympäristössä tapahtuneet voimakkaat muutokset heijastuvat
Glastonin loppuvuoden liiketoimintaan. Näkymät ovat kohtuullisen
myönteiset Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa. Yhdysvaltain markkinoilla
kysyntä jatkuu heikkona eikä pikaista elpymistä ole odotettavissa.
Konsernin toiminnan maantieteellisen hajautuksen ansiosta Eurooppa,
Aasia ja Amerikat osittain tasaavat toistensa suhdanteita.
Arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkina luovat pohjan
konsernin kasvulle. Kysyntää integroiduille, tehokkaille ratkaisuille
on edelleen olemassa, mutta markkinatilanteen muutos on vaikuttanut
asiakkaiden investointihalukkuuteen ja päätöksentekoajat ovat
huomattavan pitkät.
26.syyskuuta Glaston ilmoitti erillisellä pörssitiedotteella
alentavansa kuluvan vuoden liikevoittoennustettaan. Samassa
yhteydessä tiedotettiin käynnistetyistä tehostamistoimista
kannattavuuden parantamiseksi. Tämän ohjelman sisällöstä ja
tulosvaikutuksesta Glaston tiedottaa lokakuun loppuun mennessä.

Glaston-konserni arvioi vuoden 2008 liikevaihdon olevan vuoden 2007
tasolla ja liikevoiton alle edellisvuoden tason.


Helsingissä 24. lokakuuta 2008
Glaston Oyj Abp
Hallitus
Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Kimmo Lautanen
Talousjohtaja
Puh. 010 500 500


Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 520Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta, puh. 010 500 500
Talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. 010 500 500Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp on kasvava kansainvälinen lasiteknologiayhtiö.
Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja
asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen
tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin
tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa
sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on
Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Mid Cap
-listalla.
www.glaston.net


Jakelu:
OMX
Keskeiset mediat
www.glaston.netGLASTON OYJ ABP


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2008

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen
taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää
taulukoiden loppusummiin.

LYHENNETTY TULOSLASKELMA                   7-9/ 7-9/  1-9/  1-9/ 1-12/
milj. euroa              2008 2007  2008  2007  2007

Liikevaihto              65,8 57,3 201,5 181,0 269,8
Liiketoiminnan muut tuotot       0,0  0,0  0,4  0,3  0,6
Kulut                -62,3 -51,5 -188,9 -167,3 -246,6
Osuus yhteisyritysten tuloksista    0,0   -  0,0   -   -
Poistot ja arvonalentumiset      -2,5 -1,8  -6,5  -4,6  -7,2
Kertaluonteiset erät           -  0,0   -  -7,3  -4,6
Liikevoitto / -tappio         1,1  4,0  6,5  2,1  12,0
Liikevoitto / -tappio, ilman
kertaluonteisia eriä          1,1  4,0  6,5  9,5  16,6
Myyntivoitot myytävänä olevista
varoista                0,0   -  0,1   -   -
Muut rahoitustuotot ja -kulut     -1,1 -0,1  0,1  0,2  0,0
Tulos ennen veroja           0,0  3,8  6,7  2,3  12,0
Tuloverot               -0,6 -2,1  -3,6  -3,4  -5,2
Kauden tulos jatkuvista
liiketoiminnoista           -0,6  1,7  3,1  -1,1  6,9
Kauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista            -  0,8   -  3,8  3,8
Kauden voitto / tappio        -0,6  2,5  3,1  2,7  10,6
Jakautuminen
Vähemmistölle             0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Emoyhtiön omistajille         -0,6  2,5  3,1  2,7  10,6
Yhteensä               -0,6  2,5  3,1  2,7  10,6

Tulos / osake, euroa, jatkuvat
liiketoiminnot            -0,01 0,02  0,04 -0,01  0,09
Tulos / osake, euroa, lopetetut
liiketoiminnot              - 0,01   -  0,05  0,05
Tulos / osake, euroa, yhteensä    -0,01 0,03  0,04  0,04  0,14

Liikevoitto / -tappio, %
liikevaihdosta             1,6  6,9  3,2  1,2  4,5
Liikevoitto / -tappio ilman
kertaluonteisia eriä, %
liikevaihdosta             1,6  6,9  3,2  5,2  6,2
Kauden voitto / tappio, %
liikevaihdosta            -0,9  4,4  1,5  1,5  3,9LYHENNETTY TASE


milj. euroa              30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    37,4   31,9    32,5
Liikearvo                  66,3   67,4    67,4
Muut aineettomat hyödykkeet         20,3   19,3    19,6
Osuudet yhteisyrityksissä          0,8    0,8    0,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat       0,1    0,2    0,3
Muut pitkäaikaiset varat           0,1    0,5     -
Laskennalliset verosaamiset         3,9    4,9    4,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä        129,0   124,9   125,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               59,6   55,2    46,2
Saamiset
Myynti- ja muut saamiset          92,5   75,6    91,3
Verosaamiset                 3,7    3,3    1,7
Saamiset yhteensä              96,2   79,0    92,9
Rahavarat                  15,7   16,4    11,4
Myytävänä olevat varat            0,2    1,1    0,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä        171,7   151,6   150,9
Varat yhteensä               300,7   276,6   275,9

                    30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                 12,7   12,7    12,7
Ylikurssirahasto              25,3   25,3    25,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    0,2    0,3    0,3
Omat osakkeet                -3,5   -3,9    -3,9
Käyvän arvon rahasto             0,0     -     -
Suojausrahasto                 -    0,1    0,1
Kertyneet voittovarat ja muuntoerot     97,7   94,9    94,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
kauden tuloksesta              3,1    2,7    10,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä              135,5   131,9   139,5
Vähemmistöosuus               0,1    0,0    0,0
Oma pääoma yhteensä            135,6   131,9   139,6
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat        8,2    2,1    1,9
Pitkäaikaiset korottomat velat ja
varaukset                  10,5   10,9    9,9
Laskennalliset verovelat           8,8    9,1    9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä        27,4   22,0    21,0
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat       51,4   27,5    19,4
Lyhytaikaiset varaukset           2,4    1,1    2,6
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
korottomat velat              79,4   90,6    89,8
Verovelat                  4,5    3,1    3,5
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät
velat                     -    0,3     -
Lyhytaikaiset velat yhteensä        137,6   122,6   115,3
Velat yhteensä               165,1   144,6   136,3
Oma pääoma ja velat yhteensä        300,7   276,6   275,9
RAHAVIRTALASKELMA
                           1-9/ 1-9/ 1-12/
milj. euroa                     2008 2007 2007
Liiketoiminnan rahavirrat
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta                       8,5 -2,9 10,3
Käyttöpääoman muutos                -22,1  6,1 -1,6
Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat        -13,7  3,2  8,7
Investointien rahavirrat
Investoinnit tytäryhtiöihin             -0,6 -17,6 -17,7
Muut investoinnit                  -10,2 -7,0 -11,3
Luovutustulot                     0,4  0,2  1,7
Investointeihin käytetyt nettorahavarat       -10,3 -24,4 -27,3
Rahavirrat ennen rahoitusta             -24,0 -21,2 -18,5
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäykset (+) /
vähennykset (-)                    3,3  0,0  0,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäykset (-) /
vähennykset (+)                    0,3  0,0   -
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset (+) /
vähennykset (-)                   32,3 18,5 11,3
Maksetut osingot                   -7,8 -7,1 -7,1
Omien osakkeiden hankinta                - -3,9 -3,9
Omien osakkeiden luovutus                -  1,3  1,3
Muu rahoitus                     -0,1   -   -
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat         27,9  8,8  1,5
Lopetetut liiketoiminnot
Liiketoiminnan rahavirta                -  7,6  7,6
Investointien rahavirta                 - 10,7 10,7
Lopetettujen liiketoimintojen rahavirta         - 18,3 18,3

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus          0,3  0,0 -0,3
Rahavarojen nettomuutos                4,3  5,8  0,9
Rahavarat kauden alussa               11,4 10,5 10,5
Rahavarat kauden lopussa               15,7 16,4 11,4
Rahavarojen nettomuutos                4,3  5,8  0,9

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


                   Sijoitetun
                     vapaan
                      oman
           Osake-  Yli-    pää- Omat Käyvän  Suo-
            pää- kurssi-    oman osak-  arvon  jaus
milj. euroa       oma rahasto  rahasto keet rahasto rahasto
Oma pääoma 1.1.2007   12,7  25,3     - -1,0    -  -0,2
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -     -   -    -   0,2
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -     -   -    -    -
Omien osakkeiden
hankinta          -    -     - -3,9    -    -
Omien osakkeiden
luovutus          -    -    0,4  1,0    -    -
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset      -    -    -0,1   -    -    -
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä          -    -    0,3 -3,0    -   0,2
Oma pääoma 30.9.2007  12,7  25,3    0,3 -3,9    -   0,1

                   Sijoitetun
                     vapaan
                      oman
           Osake-  Yli-    pää- Omat Käyvän  Suo-
            pää- kurssi-    oman osak-  arvon  jaus
milj. euroa       oma rahasto  rahasto keet rahasto rahasto
Oma pääoma 1.1.2008   12,7  25,3    0,3 -3,9    -   0,1
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -     -   -    -   0,0
Muut muutokset       -    -     -   -   0,0  -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -     -   -   0,0    -
Omien osakkeiden
hankinta          -    -     -   -    -    -
Omien osakkeiden
luovutus          -    -    -0,1  0,4    -    -
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset      -    -    0,0   -   0,0    -
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä          -    -    -0,1  0,4   0,0  -0,1
Oma pääoma 30.9.2008  12,7  25,3    0,2 -3,5   0,0    -
                    Emoyhtiön
                   omistajille
            Kerty- Kerty-   kuuluva
             neet  neet     oma         Oma
           voitto- muunto-   pääoma Vähemmistö-  pääoma
            varat  varat  yhteensä    osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007   102,8   0,4    140,1     0,0  140,1
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -     0,2      -   0,2
Muuntoerot         -  -1,3    -1,3      -   -1,3
Voitot tai tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta        -   0,0     0,0      -   0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -      -      -    -
Omien osakkeiden
hankinta          -    -    -3,9      -   -3,9
Omien osakkeiden
luovutus          -    -     1,3      -   1,3
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset       -   0,0    -0,1      -   -0,1
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä   0,1    -     0,1      -   0,1
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus        -    -      -      -    -
Kauden tulos       2,7    -     2,7     0,0   2,7
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         2,7  -1,3    -1,0     0,0   -1,0
Osingonjako       -7,1    -    -7,1      -   -7,1
Oma pääoma 30.9.2007   98,4  -0,9    131,9      0  131,9                    Emoyhtiön
                   omistajille
            Kerty- Kerty-   kuuluva
             neet  neet     oma         Oma
           voitto- muunto-   pääoma Vähemmistö-  pääoma
            varat  varat  yhteensä    osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008   106,4  -1,3    139,5     0,0  139,6
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -     0,0      -   0,0
Muuntoerot         -   0,6     0,6     0,0   0,6
Muut muutokset      0,0   0,1     0,0     0,1   0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -     0,0      -   0,0
Omien osakkeiden
hankinta          -    -      -      -    -
Omien osakkeiden
luovutus          -    -     0,3      -   0,3
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset       -    -     0,0      -   0,0
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä   -0,2    -    -0,2      -   -0,2
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus       0,0    -     0,0      -   0,0
Kauden tulos       3,1    -     3,1     0,0   3,1
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         2,9   0,7     3,9     0,0   3,9
Osingonjako       -7,8    -    -7,8      -   -7,8
Oma pääoma 30.9.2008  101,5  -0,6    135,5     0,1  135,6


TUNNUSLUVUT


                    30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta
(1                      6,5    3,7    7,1
Liikevoitto / -tappio (EBIT), %
liikevaihdosta                3,2    1,2    4,5
Kauden tulos, % liikevaihdosta        1,5    1,5    3,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa       13,6   29,9    34,1
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta
(jatkuvien ja lopetettujen toimintojen
liikevaihdosta)               6,7   15,2    11,9
Omavaraisuusaste, %             48,3   54,0    55,4
Velkaantumisaste, %             44,0   22,4    15,3
Nettovelkaantumisaste, %          32,4    9,9    6,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa     43,9   13,1    9,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa,
milj. euroa                195,2   161,5   160,9
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna
koko vuoden tulokseksi            3,0    2,6    7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat
liiketoiminnot, %, suhteutettuna koko
vuoden tulokseksi              6,2    1,9    7,9
Sijoitetun pääoman tuotto,
kokonaistulos, %, suhteutettuna koko
vuoden tulokseksi              6,2    6,4    11,2
Henkilökunta keskimäärin, jatkuvat
liiketoiminnot               1 507   1 270   1 288
Henkilökunta keskimäärin          1 507   1 269   1 302
Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat
liiketoiminnot               1 534   1 425   1 435
Henkilökunta kauden lopussa        1 534   1 425   1 435


(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

                    30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Osakemäärä kauden lopussa, ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
(1 000)                  78 540  78 437   78 437
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,
ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita (1 000)             78 496  78 765   78 682
Tulos / osake, jatkuvat
liiketoiminnot, euroa (*          0,04   -0,01    0,09
Tulos / osake, lopetetut
liiketoiminnot, euroa (*            -   0,05    0,05
Tulos / osake, yhteensä, euroa (*      0,04   0,04    0,14
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma / osake, euroa            1,73   1,68    1,78
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   158,7   286,3   217,3
Osakkeen suhteellinen vaihto, %
keskimääräisestä osakekannasta        2,5    8,5    10,2
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000)     1,940   6,703   7,993
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa    2,02   3,65    2,77
Kauden ylin kurssi, euroa          3,33   4,53    4,53
Kauden alin kurssi, euroa          2,02   3,52    2,70
Kauden keskikurssi, euroa          2,96   4,03    3,90


(* Glaston Oyj Abp:llä ei ole optioita tai vastaavia, jotka
laimentaisivat tulos / osake -tunnuslukua.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto / tappio poistojen ja
arvonalentumisten jälkeen

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio + poistot ja
arvonalentumiset

Nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Rahoituskulut = rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot

Oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +
vähemmistöosuus

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korolliset velat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut
ennakot)

Velkaantuneisuus (gearing), % = Korolliset velat x 100 / Oma pääoma

Nettovelkaantuneisuus (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100
/ Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) = (Tulos ennen veroja +
rahoituskulut) x 100 / (Oma pääoma + korolliset velat) (katsauskauden
alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) = Voitto / tappio x 100 / Oma
pääoma (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo)

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
katsauskauden tuloksesta / keskimääräinen osakeantioikaistu
osakemäärä katsauskaudella

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / osake = Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma katsauskauden lopussa / osakkeiden
laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa

Osakkeiden vaihdon kehitys = Katsauskauden aikana vaihdettujen
osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä
osakemäärästä

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa x katsauskauden viimeinen pörssikurssi

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa = Liikkeeseen laskettu
osakemäärä - yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsaus ei
myöskään sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS
-laatimisperiaatteita kuin vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä,
paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja on noudatettu 1.1.2008 lähtien:

- IFRIC 11 IFRS 2 Konserniyhtiöiden osakkeet ja omia osakkeita
koskevat liiketoimet
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden
välinen yhteys

Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole
merkityksellisiä Glaston-konsernin kannalta.

Glaston noudattaa seuraavaa tulkintaa 1.10.2008 lähtien:
- IFRIC 16 Ulkomaiseen toimintaan tehdyn nettosijoituksen suojaukset

Glaston ottaa käyttöön uudistetun IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
-standardin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Uudistetun IAS 1 standardin
käyttöönotto vaikuttaa siihen, miten tuloslaskelma, tase ja oman
pääoman muutoslaskelma tullaan esittämään tilinpäätöksessä.

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2009 lähtien:

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
- IFRS 8 Toimintasegmentit
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IFRS 2 (muutettu): Osakeperusteiset maksut: Oikeuden syntymisehdot
ja peruutukset
- IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n
tilinpäätöksen esittäminen muutokset - Puttable Financial Instruments
and Obligations Arising on Liquidation
- Improvements to IFRSs
- IFRIC 15 Sopimukset kiinteistön rakentamisesta
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit(muutettu): Kirjaaminen ja arvostaminen
- Eligible Hedged Items

Glaston arvioi, että IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole
merkittäviä vaikutuksia Glastonin esittämään
tilinpäätösinformaatioon.

Uudistetun IAS 23 -standardin käyttöönotto muuttaa 1.1.2009 alkaen
Glastonin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita siten, että
välittömästi hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvia vieraan pääoman menoja tullaan aktivoimaan
hyödykkeiden hankintamenoon. Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia
käyttöomaisuushyödykkeitä.

Muut uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole
merkityksellisiä Glaston-konsernin kannalta.

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2010 lähtien:

-  IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen
-  IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.


YRITYSHANKINNAT

Glaston Oyj Abp hankki 2.7.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella
saksalaisen Albat+Wirsam Software AG:n koko osakekannan. Osakkeiden
ehdollisena kirjattu hankintameno oli vuoden 2007 lopussa 21,7 milj.
euroa ja kaupasta kirjattu liikearvo 14,2 milj. euroa. Kauppakirjan
kauppahintaa koskevien ehtojen perusteella hankitun liiketoiminnan
kauppahinta alentui vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä 1,2
milj. euroa. Kauppahinnan alenemisen sekä hankitun liiketoiminnan
alustavina kirjattujen käypien arvojen kirjaaminen lopullisina
arvoina pienensi kaupasta syntyvää liikearvoa 1,1 milj. euroa.


SEGMENTTITIEDOT

Glaston-konsernin ensisijainen segmentti on liiketoimintasegmentti.
Pre-processing -segmenttiin kuuluvat Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä työkalujen
valmistus. Heat Treatment -segmenttiin kuuluvat Tamglass- ja
Uniglass-tuotemerkeillä myytävät karkaisu-, taivutus- ja
laminointikoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä Tamglass
Lasinjalostuksen lasinjalostustoiminta. Software Solutions -segmentin
tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toiminnan
ohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja
ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien
integroiduille linjaratkaisuille. Software Solutions on konsolidoitu
Glaston-konserniin heinäkuusta 2007 lähtien.

Energia-liiketoiminta myytiin Glaston-konsernista vuoden 2007
heinäkuussa, ja se on tästä syystä luokiteltu lopetetuksi
liiketoiminnaksi vuodelta 2007 julkaistavissa luvuissa.


milj. euroa

             1-9/ 1-9/ 1-12/
Liikevaihto        2008 2007 2007
Pre-processing      66,1 65,6 94,1
Heat Treatment      114,1 109,5 162,3
Software Solutions    21,5  6,8 14,7
Emoyhtiö ja eliminoinnit -0,2 -0,9 -1,3
Yhteensä         201,5 181,0 269,8                         1-9/ 1-9/ 1-12/
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluontoisia eriä 2008 2007 2007
Pre-processing                  -1,8 1,2  1,4
Heat Treatment                  10,5 11,9 19,6
Software Solutions                 3,6 1,6  2,6
Emoyhtiö ja eliminoinnit             -5,8 -5,2 -7,0
Yhteensä                      6,5 9,5 16,6
Kertaluonteiset erät                 - -7,3 -4,6
Liikevoitto / -tappio               6,5 2,1 12,0
Rahoituserät                    0,2 0,2  0,0
Tuloverot                     -3,6 -3,4 -5,2
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista     - 3,8  3,8
Kauden tulos                    3,1 2,7 10,6Liikevoitto / -tappio ilman kertaluontoisia    1-9/  1-9/ 1-12/
eriä, % liikevaihdosta               2008  2007  2007
Pre-processing                  -2,8 % 1,9 % 1,5 %
Heat Treatment                  9,2 % 10,8 % 12,1 %
Software Solutions                16,8 % 23,0 % 17,8 %
Yhteensä                     3,2 % 5,2 % 6,2 %              1-9/ 1-9/ 1-12/
Poistot ja arvonalentumiset 2008 2007 2007
Pre-processing       -1,4 -1,3 -1,9
Heat Treatment       -3,2 -2,8 -4,0
Software Solutions     -1,3 -0,3 -1,1
Emoyhtiö ja eliminoinnit  -0,6 -0,2 -0,2
Yhteensä          -6,5 -4,6 -7,2
Varat             30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Pre-processing           49,0   40,2    39,6
Heat Treatment           72,4   69,9    76,7
Software Solutions          9,3    7,7    6,8
Emoyhtiö ja eliminoinnit       0,0   -0,7    -0,6
Segmenttivarat yhteensä      130,7   117,1   122,5
Pitkäaikaiset varat        125,1   120,0   120,6
Laskennalliset verosaamiset     3,9    4,9    4,4
Verosaamiset             3,7    3,3    1,7
Muut kohdistamattomat saamiset   21,5   13,7    15,0
Rahavarat              15,7   16,4    11,4
Myytävänä olevat varat        0,2    1,1    0,3
Varat yhteensä           300,7   276,6   275,9
Velat                 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Pre-processing               17,0   17,3    21,8
Heat Treatment               20,6   29,0    22,7
Software Solutions              2,2    5,9    1,9
Emoyhtiö ja eliminoinnit           0,6    0,3    0,4
Segmenttivelat yhteensä           40,5   52,5    46,8
Laskennalliset verovelat           8,8    9,1    9,2
Varaukset                  12,4   11,9    12,5
Korolliset velat              59,6   29,6    21,3
Verovelat                  4,5    3,1    3,5
Muut kohdistamattomat velat         39,3   38,2    43,0
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät
velat                     -    0,3     -
Velat yhteensä               165,1   144,6   136,3
          1-9/ 1-9/ 1-12/
Saadut tilaukset  2008 2007 2007
Pre-processing   45,1 49,9 68,7
Heat Treatment   96,7 119,1 141,0
Software Solutions 11,1  1,6  3,0
Yhteensä      152,9 170,7 212,7Tilauskanta    30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Pre-processing     19,1   24,4    20,9
Heat Treatment     59,0   92,6    59,9
Software Solutions    4,5    8,6    6,2
Yhteensä        82,6   125,7    87,0
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat
liiketoiminnot             30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Pre-processing                606    559    556
Heat Treatment                646    614    612
Software Solutions              255    239    247
Emoyhtiö                   27    13     20
Yhteensä                  1 534   1 425   1 435

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat      1-9/   1-9/   1-12/
liiketoiminnot               2008   2007    2007
Pre-processing                588    577    572
Heat Treatment                642    605    606
Software Solutions              251    76     97
Emoyhtiö                   26    12     13
Yhteensä                  1 507   1 270   1 288


milj. euroa

                   1-9/  1-9/  1-12/
Liikevaihto markkina-alueittain    2008  2007  2007
EMEA                 132,0  97,7  150,5
Amerikka               39,0  56,0  75,6
Aasia                 30,5  27,3  43,7
Yhteensä               201,5  181,0  269,8

                   1-9/  1-9/  1-12/
Liikevaihto markkina-alueittain, %  2008  2007  2007
EMEA                65,5 % 54,0 % 55,8 %
Amerikka              19,4 % 30,9 % 28,0 %
Aasia                15,1 % 15,1 % 16,2 %
Yhteensä              100,0 % 100,0 % 100,0 %
                       1-9/ 1-9/
Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma 2008 2007 muutos, %
Emea                    104,9 108,3  -3,3 %
Amerikka                   28,0 35,0  -25,0 %
Aasia                    20,0 27,4  -36,6 %
Yhteensä                  152,9 170,7  -11,6 %


JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA
TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa           1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/ 7-9/
Liikevaihto      2007  2007  2007  2007  2008  2008 2008
Pre-processing    21,7  23,4  20,6  28,5  22,9  23,2 20,0
Heat Treatment    36,6  42,7  30,2  52,8  32,9  44,0 37,2
Software Solutions    -    -   6,8  7,9  7,3  6,4  7,8
Emoyhtiö ja
eliminoinnit     -0,1  -0,5  -0,3  -0,5  0,0  -1,0  0,8
Yhteensä       58,2  65,6  57,3  88,8  63,1  72,6 65,8


Liikevoitto /
-tappio ilman     1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/ 7-9/
kertaluontoisia eriä 2007  2007  2007  2007  2008  2008 2008
Pre-processing     1,2  -0,2   0,3  0,2  0,6  -0,7 -1,6
                                 -8,4
Liikevoitto-%    5,3 % -0,9 %  1,3 % 0,8 % 2,5 % -3,1 %   %
Heat Treatment     3,0   5,7   3,2  7,7  1,9  5,3  3,3
Liikevoitto-%    8,1 % 13,4 % 10,5 % 14,6 % 5,7 % 12,0 % 8,9 %
Software Solutions    -    -   1,6  1,0  1,0  1,2  1,4
                                 18,1
Liikevoitto-%      -    - 23,1 % 13,2 % 13,2 % 19,3 %   %
Emoyhtiö ja
eliminoinnit     -2,4  -1,7  -1,1  -1,8  -1,8  -2,0 -2,0
Yhteensä        1,7   3,8   4,0  7,1  1,6  3,8  1,1
Liikevoitto-%    2,9 %  5,8 %  6,9 % 8,0 % 2,6 % 5,2 % 1,6 %


Liikevoitto / -    1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/ 7-9/
tappio        2007  2007  2007  2007  2008  2008 2008
Pre-processing     1,2  -1,6   0,3  0,3  0,6  -0,7 -1,6
                                 -8,4
Liikevoitto-%    5,3 % -7,0 % 1,3 %  0,9 % 2,5 % -3,1 %   %
Heat Treatment     3,0  -0,2   3,2  7,7  1,9  5,3  3,3
Liikevoitto-%    8,1 % -0,4 % 10,6 % 14,6 % 5,7 % 12,0 % 8,9 %
Software Solutions    -    -   1,6  1,0  1,0  1,2  1,4
                                 18,1
Liikevoitto-%      -    - 23,1 % 13,2 % 13,2 % 19,3 %   %
Emoyhtiö ja
eliminoinnit     -2,4  -1,7  -1,1  0,9  -1,8  -2,0 -2,0
Yhteensä        1,7  -3,5   4,0  9,9  1,6  3,8  1,0
Liikevoitto-%    2,9 % -5,4 %  6,9 % 11,2 % 2,6 % 5,2 % 1,6 %


           1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/ 7-9/
Tilauskanta      2007  2007  2007  2007  2008  2008 2008
Pre-processing    20,2  25,9  24,4  20,9  21,0  21,9 19,1
Heat Treatment    72,3  90,3  92,6  59,9  65,0  71,0 59,0
Software Solutions    -    -   8,6  6,2  9,5  6,0  4,5
Yhteensä       92,5  116,2  125,7  87,0  95,5  98,9 82,6LOPETETUT LIIKETOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT

Energia-liiketoiminta myytiin Glaston-konsernista vuoden 2007
heinäkuussa, ja se on tästä syystä luokiteltu lopetetuksi
liiketoiminnaksi vuodelta 2007 julkaistavissa luvuissa.

milj. euroa


Energialiiketoiminnan tulos        1-9/2008 1-9/2007 1-12/2007
Tuotot                      -   16,0   16,0
Kulut                      -  -11,9   -11,9
Voitto ennen veroja               -   4,1    4,1
Tuloverot                    -   -1,1   -1,1
Voitto verojen jälkeen              -   3,0    3,0
Voitto lopetettujen liiketoimintojen
luovutuksesta, verojen jälkeen          -   0,8    0,8
Kauden voitto lopetetuista
liiketoiminnoista                -   3,8    3,8Energialiiketoiminnan myynnin vaikutus Glaston-konsernin
taloudelliseen asemaan vuonna 2007

Myytyjen tase-erien kirjanpitoarvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet               13,8
Aineettomat hyödykkeet                      0,1
Vaihto-omaisuus                          0,2
Osto- ja muut velat                       -0,1
Varat ja velat yhteensä                     14,0

Rahana saatu vastike                       10,6
Myynneille kohdistettavat kulut                 -0,3
Luovutuksen rahavirta                      10,4
Kirjattu saamiseksi                        4,7
Vastikkeet yhteensä                       15,1Kauppahinnasta kirjattiin 4,7 milj. euron saaminen koskien tulevien
päästöoikeuksien myyntiä. Saaminen realisoituu vuosina 2009 - 2013.


Myytävänä oleviksi luokitellut varat  30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

Aineettomat hyödykkeet             -    0,2     -
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      -    0,2     -
Osakkeet                   0,2    0,4    0,3
Vaihto-omaisuus                -    0,2     -
Varat yhteensä                 -    1,1    0,3

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät
velat                 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

Varaukset                   -    0,3     -
Velat yhteensä                 -    0,3     -


Myytävänä olevat varat liittyvät Glaston Oyj Abp:n omistamiin
osakkeisiin. 30.9.2007 myytävänä oleviksi luokitellut varat ja niihin
liittyvät velat liittyivät parvekelasiliiketoimintaan sekä Glaston
Oyj Abp:n kiinteistöihin ja osakkeisiin.


EHDOLLISET VELAT


milj. euroa        30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Kiinnitykset
Omien sitoumusten puolesta    0,2    0,2    0,2
Takaukset
Omasta puolesta         0,6    1,3    1,4
Muiden puolesta         0,2    0,6    0,3
Vuokravastuut          18,2    4,0    18,0
Takaisinostovastuut       1,4    1,5    3,0Amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston USA Inc.:n asiakas on tehnyt
USD 10 miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtuneen laitekaupan
seurauksena. Yhtiö on saanut 25. tammikuuta 2008 ilmoituksen, että
asiakas on nostanut vaateen USD 22 miljoonaan. Glaston pitää sekä
alkuperäistä että korotettua vaadetta perusteettomana. Asia
on USA:ssa välimiesoikeuden käsittelyssä ja päätöstä odotetaan vuoden
2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla
vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei
odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä
olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän
merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.

JOHDANNAISSOPIMUKSET


milj. euroa         30.9.     30.9.     31.12.
               2008     2007      2007  Nimel- Käypä Nimel- Käypä Nimellis- Käypä
              lisarvo arvo lisarvo arvo   arvo arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset  10,7 -0,3  16,3  0,4   12,8  0,1Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan
suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä
siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.
Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt
ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän
perheenjäsenensä.

Liiketoimissaan yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin
liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät myyntiä
yhteisyrityksille. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon
kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Lähipiirille maksetut
vuokrat olivat tammi - syyskuussa 0,5 milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia
liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien
osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Vuoden 2007 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella
Glaston Oyj Abp luovutti huhtikuussa omia osakkeitaan lähipiiriin
kuuluville henkilöille, eli toimitusjohtajalle (19 740 osaketta) ja
muille johtoryhmän jäsenille (yhteensä 32 900 osaketta).

Vuosien 2007 ja 2008 osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä
aiheutuvat kulut ennen veroja olivat tammi - syyskuussa 0,2 milj.
euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit