GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015: LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               26.10.2015 klo 13.00

GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015: Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Glaston Oyj Abp:n tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämä pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.


MUUTOS RAPORTOINNISSA
Glaston myi esikäsittelytoimintoihin erikoistuneen Glaston Italy S.p.A:n koko osakekannan vuoden toisella neljänneksellä. Tämän johdosta Glaston arvioi raportoitavat segmenttinsä uudelleen ja yhdisti toimintasegmenttinsä yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi 1.7.2015 alkaen. Tämä osavuosikatsaus on laadittu uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Vuoden 2015 toisesta neljänneksestä lähtien esikäsittelykoneliiketoiminta on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Tekstin kommentit viittaavat vain jatkuviin toimintoihin. Tuloslaskelmaan liittyvät vertailuluvut on oikaistu.

 

HEINÄ-SYYSKUU 2015

 • Saadut tilaukset olivat 28,2 (32,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 34,3 (21,9) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (1,1) miljoonaa euroa.1).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,4 (1,1) miljoonaa euroa eli 7,0 (5,1) % liikevaihdosta.1).

 

TAMMI-SYYSKUU 2015

 • Saadut tilaukset olivat 83,2 (81,6) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta 30.9.2015 oli 47,8 (41,7) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 90,8 (73,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 8,6 (6,6) % liikevaihdosta.1).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 (2,6) miljoonaa euroa.1).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,2 (1,9) miljoonaa euroa eli 5,7 (2,6) % liikevaihdosta.1).
 • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 18,6 (12,9) %.
 • Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,03) euroa.
 • Korolliset nettovelat olivat 5,2 (9,5) miljoonaa euroa.


 1) Esikäsittelyliiketoiminnan myynnistä johtuen vertailuluvuissa 30.6.2015 asti eliminoituneet sisäiset ostot muuttuvat 1.7.2015 alkaen ulkoisiksi ostoiksi. Tämä vaikuttaa jatkuvien toimintojen liikevoiton vertailukelpoisuuteen. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisessa liikevoitossa on oikaistu ne sisäiset erät, jotka ovat jatkossa ulkoisia eriä.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Vuoden kolmas neljännes oli liikevaihdon kasvun kannalta hyvä. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihtomme kasvoi 57 % 34,3 miljoonaan euroon. Sekä Machines-liiketoiminta että Services-liiketoiminta kasvattivat liikevaihtoaan. Kasvu painottui Pohjois-Amerikkaan, jossa liikevaihto nousi heinä-syyskuuhun 2014 verrattuna 60 %, ja EMEA-alueelle, jossa liikevaihto kasvoi 25 %. Myös Aasian markkinoilla oli havaittavissa piristymisen merkkejä. Kannattavuutemme parani ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi kasvanut liikevaihto, joskin esikäsittelyliiketoimintaan liittyvät kiinteät kustannukset rasittavat vielä loppuvuoden tulosta. Näiden osalta olemme ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin.

EMEA:ssa vallinnut positiivinen vire heikkeni kesän aikana. Tämä heijastui kolmannen neljänneksen tilauskertymään, joka oli 28,2 (32,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta 30.9. oli kuitenkin edellisvuotista parempi, 47,8 (41,7) miljoonaa euroa. Arvioimme tilausvirran kasvavan hieman loppuvuonna.

Kolmannella neljänneksellä käynnistimme Etelä-Amerikassa ja Aasiassa toimenpiteet järjestääksemme toimintamme uudelleen yhtiömme rakenteen ja vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti. Näillä toimilla tavoittelemme vuositasolla merkittäviä säästöjä kiinteisiin kustannuksiin.”


GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 ENNALLAAN
Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).

AVAINLUVUT
 

 

    oikaistu   oikaistu oikaistu
  7–9/2015 7–9/2014 1–9/2015 1–9/2014 2014
           
Tilauskanta, milj. euroa 47,8 41,7 47,8 41,7 56,0
Saadut tilaukset, milj. euroa 28,2 32,1 83,2 81,6 133,6
Liikevaihto, milj. euroa 34,3 21,9 90,8 73,1 109,7
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 3,3 2,0 7,8 4,8 8,6
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 9,5 9,3 8,6 6,6 7,8
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 2,4 1,1 5,2 1,9 4,9
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 7,0 5,1 5,7 2,6 4,5
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -1,3 -0,1 -12,4 0,5 1,1
Osakekohtainen tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot -0,01 -0,00 -0,06 0,00 0,01
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 2,0 2,0 -3,6 0,7 16,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -12,4 4,8 -12,4 4,8 7,9
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 0,8 1,1 3,7 2,1 3,6
Omavaraisuusaste, % 45,3 47,2 45,3 47,2 47,7
Velkaantumisaste, % 38,2 42,5 38,2 42,5 29,6

 

 


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Glastonin markkinat kehittyivät edelleen myönteisesti. Pohjois-Amerikan ja EMEA-alueen markkinoilla kasvu jatkui. Aasiassa konemarkkinoilla oli nähtävissä piristymisen merkkejä. Etelä-Amerikassa markkinat olivat edelleen hiljaiset.

Machines
Kolmannella neljänneksellä markkinatilanne jatkui hyvänä Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella. Pohjois-Amerikan markkinan myönteistä kehitystä vauhditti vilkastunut rakentaminen, kun lasinjalostajat varautuivat lisäinvestointeihin. EMEA-alueella markkinakehitys oli vakaata.

Aasiassa markkinat osoittivat piristymisen merkkejä, joskin piristyminen on ollut odotettua hitaampaa. Kolmannella neljänneksellä Glaston teki merkittävän kaupan, kun kiinalainen asiakas tilasi kaksi Glaston CCS1000™ -lasinkarkaisukonetta. Kaupan arvo kokonaisuudessaan oli noin 2,4 miljoonaa euroa. Tyynenmeren alueella markkinat kehittyivät myönteisempään suuntaan, ja kesällä Glaston sai konetilauksia sekä Australiasta että Uudesta-Seelannista.

Etelä-Amerikassa markkina pysyi heikkona. Alueen suuremmista markkinoista varsinkin Brasilian epävakaa taloudellinen tilanne hidasti asiakkaiden päätöksentekoa.

Lämpökäsittelykonesegmentissä Glaston säilytti vankan markkina-asemansa.

Services
Huoltomarkkinat kehittyivät suotuisasti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kaikki tuoteryhmät  kehittyivät myönteisesti paitsi työkalut-tuoteryhmä, ja Glastonin markkina-asema pysyi vahvana.

Modernisointi- ja kunnostustuotteissa kolmas neljännes oli erittäin hyvä. Glaston sai merkittävän, noin miljoonan euron arvoisen modernisointitilauksen espanjalaiselta ajoneuvolasien valmistajalta. Isoja modernisointi- ja kunnostuskauppoja solmittiin myös Uuteen-Seelantiin, Arabiemiraatteihin, Israeliin, Saksaan, Portugaliin, Yhdysvaltoihin ja Kolumbiaan.

Kolmannella neljänneksellä lämpökäsittelykoneiden varaosamyynti jatkui hyvänä. Myös huoltotöiden tilausmäärät kasvoivat. Työkalujen osalta kilpailu jatkui aggressiivisena, ja markkinatilanne oli haastava.


NÄKYMÄT ENNALLAAN
Arvioimme edelleen Glastonin markkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2015. Uuskonemyynnissä odotamme hyvän kehityksen jatkuvan EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. EMEA-alueen taloudellinen epävarmuus sekä paikalliset poliittiset jännitteet saattavat kuitenkin vähentää asiakkaiden investointihalukkuutta.

Aasian erittäin hiljaiset markkinat osoittivat heinä-syyskuussa virkistymisen merkkejä, ja odotamme suotuisan kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Arvioimme Etelä-Amerikan markkinoiden kysynnän olevan vaimeaa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Huoltomarkkinoilla odotamme kasvun jatkuvan kaikissa tuoteryhmissä ja erityisesti päivitystuotteissa.

Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).


TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 26.10.2015 klo 14 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

 
L
isätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

 

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
Puh. 010 500 6105 

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa
www.glaston.net.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

Tilaa

Liitteet & linkit