Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               23.4.2014 klo 14.00

 

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston Oyj Abp siirtyy Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksena tammi-maaliskuulta 2014. Tämä tiedote on tiivistelmä Glaston Oyj Abp tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämä pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

 

Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014

  • Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta 31.3.2014 oli 41,3 (39,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 23,1 (26,4) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 0,4 (0,8) miljoonaa euroa eli 1,7 (3,0) % liikevaihdosta.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa eli -3,2 (-1,4) % liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli -0,7 (3,4) miljoonaa euroa eli -3,2 (12,8) % liikevaihdosta.
  • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -3,7 (28,9) %.
  • Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,04) euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli yhteensä -0,00 (0,04) euroa.
  • Konsernin korolliset nettovelat olivat 9,0 (10,5) miljoonaa euroa.
  • Glaston arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan.

 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
”Kausivaihtelut ovat Glastonin toimialalla tyypillisiä ja perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on hiljainen. Sekä Ukrainan kriisi ja erityisesti sen vaikutukset lähialueille että Brasilian hiljaiset markkinat vaikuttivat alkuvuoden tilauskertymään.

Glastonin katsauskauden liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suhteellinen kannattavuutemme on kehittynyt myönteisesti kevyemmän kustannusrakenteen johdosta.

Tilauskantamme on kehittynyt positiivisesti ja oli 41,3 miljoonaa euroa 31.3.2014. Viime vuoden hyvästä tilauskertymästä tehtävät toimitukset tapahtuvat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Tämä luo pohjan myönteiselle kehitykselle vuonna 2014. Arvioimme markkinoiden maltillisen kasvun jatkuvan kuluvan vuoden ajan.

Odotamme Aasian markkinoiden kasvavan pidemmällä aikavälillä. Teknologiajohtajana Glaston haluaa olla iskukykyinen kun matalaemissiivisten Low E-lasien ja korkealaatuisten lasien kysyntä lähtee kasvuun. Vastataksemme markkinoiden tarpeisiin, laajennamme Tianjinissa sijaitsevaa tehdastamme. Arvioimme laajennuksen valmistuvan syksyllä 2015."

 

AVAINLUVUT 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
       
Tilauskanta, milj. euroa  41,3  39,4 39,1
Saadut tilaukset, milj. euroa  26,4  28,8  123,3
Liikevaihto, milj. euroa                   23,1                  26,4                   122,2  
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa                     0,4                   4,5                     10,5  
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta                     1,7                  17,2                       8,6  
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -  0,7                   3,4                       5,9  
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta -  3,2                  12,8                       4,8  
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -  0,7                   4,7                       1,3  
Osakekohtainen tulos - 0,00                  0,04                     0,01  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa                     0,2                   2,3                       7,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi - 3,7                  29,4                       9,9  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa                     0,6                   1,1                       2,8  
Omavaraisuusaste, %                   46,0                  44,6                     45,4  
Velkaantumisaste, %                   48,7                  53,4                     49,3  

 

Markkinat
Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Glastonin markkinat olivat suhteellisen hiljaiset katsauskauden alkupuolella. Elpymistä oli kuitenkin havaittavissa raportointikauden lähestyessä loppuaan. Pohjois-Amerikan sekä Aasian markkinoilla kehitys oli vakaata. EMEA-alueella haastava markkinatilanne jatkui. Etelä-Amerikassa markkinoiden kehitys hidastui.

Machines-segmentin markkinatilanne oli vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana tyydyttävä.  Esikäsittelykonemarkkinoilla vaikea markkinatilanne jatkui kilpailun kovenemisen ja aggressiivisen hinnoittelun johdosta. Ukrainan kriisi ja Venäjän ruplan heikkous vaikutti sekä esikäsittely- että lämpökäsittelykoneiden myyntiin.

Services-segmentin markkinat olivat tammi- ja helmikuun aikana hiljaiset, mutta elpyivät merkittävästi katsauskauden viimeisellä kuukaudella.


Näkymät
Glaston arvioi edelleen kokonaismarkkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Aasiassa uskomme vakaan kehityksen jatkuvan. Elpyminen Pohjois-Amerikan markkinoilla jatkuu. Etelä-Amerikassa markkinoiden kehitys on hidastunut. Suurimmat haasteet kohdistuvat EMEA-alueeseen ja erityisesti Etelä- ja Itä-Eurooppaan, jossa Ukrainan poliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta lähialueilla.

Glaston toimii kasvavilla tuote- ja palvelumarkkinoilla ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Kasvun ajureita ovat muun muassa kasvava turvalasin käyttö, energiansäästölasin yleistyminen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä lasin käytön lisääminen rakentamisessa. Uuden strategian mukaisesti Glaston keskittyy perinteisten kohdealueiden, eli lasinjalostuskoneiden sekä niihin liittyvien tuotteiden koko elinkaaren kattavien palveluiden lisäksi entistä vahvemmin asiakashyödyn ja -kokemuksen kehittämiseen.

Glaston arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan.

 

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 23.4.2014 klo 15 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Julkistamismenettely
Glaston Oyj Abp siirtyy Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.

 
 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

 

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit