GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015: Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

 

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               23.4.2015 klo 13.00

GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015: Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämä pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

 

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1.1.-31.3.2015:

  • Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 25,8 (26,4) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta 31.3.2015 oli 55,1 (41,3) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 29,5 (23,1) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (0,4) miljoonaa euroa eli 5,9 (1,7) % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 0,8 (-0,7) miljoonaa euroa eli 2,6 (-3,2) % liikevaihdosta.
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 15,3 (-3,7) %.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,00) euroa.
  • Konsernin korolliset nettovelat olivat -1,2 (9,0) miljoonaa euroa.
  • Glaston arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

 

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Glastonin liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana. Liikevaihtomme kasvoi 27,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 29,5 miljoonaa euroa. Liikevoittomme ilman kertaeriä oli 0,8 miljoonaa euroa; ensimmäinen positiivinen operatiivinen Q1-tulos vuoden 2008 jälkeen.

Tuotteidemme kysyntä jatkui vahvana etenkin Pohjois-Amerikan alueella. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen hyvän tilauskertymämme jälkeen tilanne muilla markkinoilla tasaantui ja saadut tilaukset vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat edellisvuoden tasolla.

Liiketoiminta-alueista sekä Machines että Services kasvattivat liikevaihtoaan. Machines-segmentin kannattavuuden kasvu jatkui vahvana merkkinä siitä, että tuotteemme ja viime vuosina tekemämme panostukset tuotekehitykseen vastaavat asiakastarpeita. Myös sisäiset prosessimme ovat kehittyneet myönteisesti. Services-segmentissä kannattavuus jäi jonkin verran jälkeen tavoitteistamme, johtuen lähinnä panostuksistamme Glaston Care -konseptin kehittämiseen. Pidemmällä aikavälillä tämä lähentää entisestään suhdettamme asiakkaisiimme.”
 

 

AVAINLUVUT 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
       
Tilauskanta, milj. euroa 55,1 41,3 57,9
Saadut tilaukset, milj. euroa 25,8 26,4 145,1
Liikevaihto, milj. euroa 29,5 23,1 124,5
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 1,7 0,4 8,6
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,9 1,7 6,9
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 0,8 -0,7 4,3
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 2,6 -3,2 3,4
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 0,1 -0,7 1,1
Osakekohtainen tulos 0,00 -0,00 0,01
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -3,3 0,2 16,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 15,3 -3,7 7,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,6 0,6 3,6
Omavaraisuusaste, % 45,3 46,0 47,7
Velkaantumisaste, % 30,6 48,7 29,6

 

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Glastonin markkinat olivat kohtuullisen aktiiviset. Hyvä kehitys jatkui Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella sekä kone- että huoltoliiketoiminnassa. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa markkinat olivat hiljaiset.

Machines
Machines-segmentti lähti vuoteen 2015 hyvällä tilauskannalla. Uusien tilauksien kertymä ei kuitenkaan jatkunut yhtä vilkkaana vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa asiakkaiden aktiviteetti heikentyi hiukan edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta oli korkeammalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Glaston solmi maaliskuussa noin kahden miljoonan euron konekaupan nimekkään yhdysvaltalaisen lasinvalmistajan kanssa FC500/RC350™ -kaksoiskammiokoneesta. Kauppaan sisältyi myös Glaston Care -huoltosopimus.

Etelä-Amerikassa markkinoiden vakaa kehitys jatkui. Aasiassa markkinat jatkuivat hiljaisina sekä Tyynenmeren alueella että Kiinassa.

Services

Services-segmentin markkinat kehittyivät tammi-maaliskuussa myönteisesti. Glastonin markkina-asema säilyi vahvana sekä lämpökäsittely- että esikäsittelykoneiden huoltopalveluissa. Työkaluissa (Tools) kilpailu jatkui aggressiivisena. Onnistuneiden asiakastestien ansiosta yhtiö onnistui saamaan merkittäviä asiakkuuksia Italiassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa.

Päivitystuotteissa ensimmäinen vuosineljännes oli tavallista hiljaisempi, mikä johtui vuoden 2014 viimeisen neljänneksen erinomaisesta tilauskertymästä. Tästä huolimatta Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella myynti jatkui vilkkaana. Katsauskaudella solmittiin merkittävät päivitystuotekaupat Yhdysvaltoihin ja Meksikoon. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa markkinatilanne oli edelleen vaikea.


NÄKYMÄT
Arvioimme edelleen markkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2015. Kasvua odotamme erityisesti lämpökäsittelykoneiden myynnissä EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme Etelä-Amerikan markkinoiden vakaan kehityksen jatkuvan. Aasian markkinoiden näkymät ovat edelleen hyvät tilapäisestä notkahduksesta huolimatta. Markkinoiden varovaista piristymistä oli kuitenkin näkyvissä ensimmäisen neljänneksen päättyessä. Arvioimme edelleen Aasian markkinoiden elpyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

 

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 23.4.2015 klo 14 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

 

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit