Glaston osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2007


            
GLASTON OYJ ABP
       PÖRSSITIEDOTE              7.11.2007 klo
8.30

Glastonin rakennemuutos etenee

Glaston osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2007


 * Konsernin liikevaihto kasvoi 17,0 % ja oli 181,0 (oikaistu
  1-9/2006: 154,9) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen
  liikevaihto oli 57,3 (7-9/2006: 56,3) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 9,5 (oikaistu
  1-9/2006: 5,4) miljoonaa euroa, eli 5,2 (3,5) % liikevaihdosta.
  Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,0
  (vertailukelpoinen oikaistu 7-9/2006: 3,5) miljoonaa euroa, eli
  6,9 (6,2) % liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,03 (1-9/2006: 0,10) euroa, josta
  kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 0,03 (7-9/2006: 0,04)
  euroa.
 * Saadut tilaukset olivat 170,7 (oikaistu 1-9/2006: 137,9)
  miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia
  saatiin 39,8 (7-9/2006: 54,8) miljoonaa euroa.
 * Tilauskanta 30.9.2007 oli 125,7 (30.9.2006: 93,8) miljoonaa
  euroa.
 * Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä
  Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta.
 * Albat+Wirsam Software Groupin integrointi konserniin on edennyt
  suunniteltua nopeammin.


Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:"Katsauskauden päättyessä konsernin tilauskanta oli edelleen hyvä.
Yksityisrakentamisen hidastuminen sekä rahoitusmarkkinoiden epävakaus
USA:ssa vaikutti heikentävästi kolmannen neljänneksen tilauskantaan
Heat Treatmentin osalta. Ennuste vuoden viimeiselle neljännekselle on
hyvä, ylittäen kolmannen vuosineljänneksen tason", sanoo
toimitusjohtaja Mika Seitovirta."Glaston-konsernin alkuvuoden liikevaihto oli edellisvuotta korkeampi
ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
Kolmannen vuosineljänneksen tulostaso jäi edelleen epätyydyttäväksi.
Software Solutionin tulos oli hyvä.""Heinäkuussa ostetun Albat+Wirsamin integrointi etenee suunniteltua
nopeammin. Albat+Wirsam tuo merkittävää lisäarvoa One-Stop-Partner
-konseptiin ja asiakkaiden palaute on ollut hyvää kaikkialla
maailmassa. ""Konsernin kannattavuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat.
Toimitusketjun laadun parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi on
liiketoiminta-alueilla käynnissä useita ohjelmia.
Tehostamistoimenpiteiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2008 aikana",
sanoo Seitovirta.


Glaston-konsernin rakenne ja segmentointi
Glastonin luvut esitetään tässä katsauksessa jaettuina Jatkuviin
toimintoihin ja Lopetettuihin toimintoihin.
Jatkuvan liiketoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Pre-processing ja
Heat Treatment, sekä kolmannelta neljännekseltä lähtien Software
Solutions.
Jatkuvan liiketoiminnan kvartaaleittain raportoitavat
maantieteelliset segmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka),
Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) sekä Aasia (Kiina ja muu
Aasian-Tyynenmeren alue).

Pre-processing -segmenttiin kuuluvat Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä työkalujen
valmistus. Heat Treatment -segmenttiin kuuluvat Tamglass- ja
Uniglass-tuotemerkeillä myytävät karkaisu-, taivutus- ja
laminointikoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä Tamglass
Lasinjalostuksen lasinjalostustoiminta. Software Solutions -segmentti
muodostuu A+W Software Groupin toiminnasta. Segmenteille
kohdentamattomat konsernikustannukset raportoidaan erikseen.

Lopetettujen toimintojen Energia-toimialan luvut julkaistaan IFRS 5
-standardin Lopetetut toiminnot -esittämistavan mukaan.


MarkkinatRakennusalan suotuisa kehitys jatkui kaikilla markkina-alueilla
Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta, missä erityisesti
asuinrakentaminen oli hiljaista. Julkisrakentaminen kehittyi
suotuisasti kaikilla markkinoilla. Pohjois-Amerikan tilanne on
kuitenkin lisännyt yleistä epävarmuutta.

Glastonin One-Stop-Partner -toimitusten eli esikäsittely- ja
turvalasikoneiden sekä tuotannon ohjausjärjestelmien
yhteistoimitusten ja yhdistelmien kysyntä on kasvanut.

Pre-processing
Kolmannella vuosineljänneksellä Pre-prosessing -liiketoiminta-alueen
markkinatilanne oli hyvä. Yleisestä markkinatilanteesta poiketen myös
myynti Pohjois-Amerikassa kehittyi myönteisesti. Myynti
Etelä-Amerikan markkinoilla kehittyi ennakoitua paremmin, sen sijaan
myynti EMEA-alueella ja Pohjois-Aasiassa jäi asetetuista
tavoitteista.
Pre-processing -liiketoiminta-alueella on kolmannella neljänneksellä
käynnistetty toimitusprosessin tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Palvelu- ja huoltoliiketoimintamyynti EMEA-alueella sekä
Pohjois-Amerikassa jatkoi vahvaa kasvuaan, ja erityisesti varaosien
myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
Vuosisopimuksiin perustuva huoltomyynti kehittyi katsauskauden aikana
hyvin, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 122 %
lähtötason ollessa vaatimaton.

Heat Treatment
Kolmannella neljänneksellä Heat Treatment -liiketoiminta-alueen
markkinatilanne oli Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta hyvä.
Myynti EMEA-alueella kehittyi suotuisasti, voimakkainta kasvu oli
Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Aasian markkinat jatkoivat kasvuaan
Kiinan johdolla mutta rakennuslupien pidentyneet käsittelyajat
vaikuttavat asiakkaiden päätöksentekoon, mikä näkyi kauppojen
siirtymisinä valtaosin loppuvuodelle.
Etelä-Amerikassa lasinjalostuskoneiden kysyntä kasvoi suotuisan
talouskehityksen siivittämänä.

Palvelu- ja huoltoliiketoimintamyynti kasvoi EMEA-alueella ja
Pohjois-Amerikassa. Erityisesti USA:ssa ohjausjärjestelmäpäivitykset
ja lisävarusteet menivät kolmannen neljänneksen aikana hyvin
kaupaksi.
Heat Treatmentin vuosisopimuksiin perustuva huoltomyynti kehittyi
tammi-syyskuussa vahvasti, ja kasvua oli 59 % edellisvuoteen
verrattuna.

Software solutions
Kolmannella neljänneksellä Software Solution -liiketoiminta-alueen
markkinatilanne oli hyvä. Markkinat Keski-, Länsi- ja
Pohjois-Euroopassa olivat vakaat. Itä-Euroopan markkinat ja
erityisesti Venäjä kasvoivat voimakkaasti, samoin Lähi-itä. Aasian
markkinakasvua vauhditti Japanissa toteutettava iso hanke.

Pohjois-Amerikan markkinatilanne ei ole heijastunut Software
Solutionin liiketoimintaan, sillä useat isot lasinvalmistajat ovat
investoimassa uusiin ohjelmistoratkaisuihin.

One-Stop-Partner
One-Stop-Partner eli esikäsittely- ja turvalasikoneiden sekä
tuotannon ohjausjärjestelmien yhteistoimitusten ja yhdistelmien
myyntikertymä katsauskaudella oli 51,3 miljoonaa euroa (1-12/2006:
18,8). Kolmannella vuosineljänneksellä myyntikertymä oli noin 3,5
miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikassa markkinataantuma heijastui myös
OSP-kauppoihin. Kokonaisuutena OSP-kauppojen kysyntä säilyi
katsauskauden aikana tyydyttävällä tasolla.

Toteutuneet OSP-tilaukset ovat jakautuneet korvausinvestointeihin
sekä uudiskohteisiin, ja erityisesti arkkitehtuurilasiteollisuudelle
julkisrakentamisen kohteisiin sekä aurinkoenergiaa tuottaviin
järjestelmiin.


Saadut tilaukset
Glastonin saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 170,7 miljoonaa
euroa (1-9/2006: 137,9), kasvua 24 % edellisvuoteen verrattuna.
Valtaosin Pohjois-Amerikan markkinataantuman johdosta kolmannen
neljänneksen tilaukset olivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna alhaisemmalla tasolla.
Heinä-syyskuun aikana tilauskertymä oli 39,8 miljoonaa euroa
(7-9/2006:54,8).

Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma, MEUR

+--------------------------------------------+
|     | 1-9/2007 | 1-9/2006 | Muutos, % |
|----------+----------+----------+-----------|
| EMEA   |  108,3 |   72,5 |   49,4 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Amerikka |   35,0 |   44,7 |   -21,7 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Aasia  |   27,4 |   20,7 |   32,4 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä |  170,7 |  137,9 |   23,8 |
+--------------------------------------------+Tilauskanta
Glastonin tilauskanta kasvoi, ja 30.9.2007 se oli 125,7 (31.12.2006:
97,8) miljoonaa euroa. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen osuus
tilauskannasta oli 92,6 miljoonaa euroa, Pre-processingin osuus 24,4
miljoonaa euroa ja Software solutionin 8,6 miljoonaa euroa.


+---------------------------------------------------------+
| Tilauskanta, MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|--------------------+-----------+-----------+------------|
| Pre-processing   |   24,4 |   20,2 |    19,9 |
|--------------------+-----------+-----------+------------|
| Heat Treatment   |   92,6 |   73,6 |    77,9 |
|--------------------+-----------+-----------+------------|
| Software Solutions |    8,6 |     - |     - |
|--------------------+-----------+-----------+------------|
| Yhteensä      |   125,7 |   93,8 |    97,8 |
+---------------------------------------------------------+


Liikevaihto ja -voitto
Glastonin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 17 % 181,0 miljoonaan
euroon (oikaistu 1-9/2006: 154,9). Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 57,3 (oikaistu 7-9/2006: 56,3) miljoonaa euroa.
Pre-processingin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 20,6
(1-9/2006: 20,9) miljoonaa euroa, Heat Treatmentin liikevaihto oli
30,2 (7-9/2006: 35,5) ja Software Solutionin liikevaihto oli 6,8
miljoonaa euroa.+----------------------------------------------------------------+
| Liikevaihto, MEUR | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-9/2007 | 1-9/2006 |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
| Pre-processing   |   20,6 |   20,9 |   65,6 |   62,5 |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
| Heat Treatment   |   30,2 |   35,5 |  109,5 |   92,7 |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
| Software Solutions |   6,8 |    - |   6,8 |    - |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
| emoyhtiö, elim   |   -0,3 |   -0,1 |   -0,9 |   -0,3 |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
| Yhteensä      |   57,3 |   56,3 |  181,0 |  154,9 |
+----------------------------------------------------------------+Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä
tammi-syyskuussa oli 9,5 (oikaistu 1-9/2006: 5,4) miljoonaa euroa,
eli 5,2 (3,5) % liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen liikevoitto
oli 4,0 (oikaistu 7-9/2006: 3,5) miljoonaa euroa eli 6,9 (6,2)
prosenttia liikevaihdosta. Pre-processingin osuus kolmannen
vuosineljänneksen liikevoitosta oli 0,3 miljoonaa euroa, Heat
Treatmentin 3,2 miljoonaa euroa ja Software Solutionin 1,6 miljoonaa
euroa.


+------------------------------------------------------------------+
| Liikevoitto, MEUR  | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-9/2007 | 1-9/2006 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Pre-processing    |   0,3 |   0,4 |   1,2 |   -0,1 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Heat Treatment    |   3,2 |   4,0 |   11,9 |   8,5 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Software Solutions  |   1,6 |    - |   1,6 |    - |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Emoyhtiö, elim.   |   -1,1 |   -0,9 |   -5,2 |   -3,0 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Yhteensä       |   4,0 |   3,5 |   9,5 |   5,4 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Kertaluonteiset erät |    - |   -1,1 |   -7,3 |   -1,7 |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
| Konserni yhteensä  |   4,0 |   2,4 |   2,1 |   3,7 |
+------------------------------------------------------------------+


Katsauskauden voitto oli 2,6 (7,8) miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 7,4 % (8,8 %). Tulos / osake oli 0,03 (0,10)
euroa.

Katsauskauden verot olivat 3,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Vertailujakson
verot sisälsivät aikaisempien vuosien veronpalautuksia 1,8 miljoonaa
euroa. Katsauskauden veroihin vaikuttavat korottavasti Italian
jalostusarvoon perustuva IRAP-vero sekä eri konserniyksiköissä
verotuksessa vähennyskelvottomat erät.

Glastonin hallitus päätti kesäkuussa nykyiseen toimintaan
kuulumattoman käyttöomaisuuden myynnistä osana uudelleenjärjestelyjä
ja niiden rahoitusta. Arviomme mukaan myynnistä saatava myyntivoitto
on noin 4 miljoonaa euroa, joka tuloutuu vuosille 2007 ja 2008.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste 30.9.2007 oli
54,8 (31.12.2006: 61,9) prosenttia. Glastonin jatkuvien toimintojen
liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 (-8,9) miljoonaa euroa ja
investointien rahavirta oli -24,4 (-3,4) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirtaan sisältyy Albat+Wirsamin osakkeiden
hankintamenoa 16,9 miljoonaa euroa sekä Albat+Wirsamin tytäryhtiöiden
vähemmistöosakkeiden lunastuksen 0,7 miljoonaa euroa. Rahoituksen
rahavirta tammi-syyskuussa oli 6,0 (-8,4) miljoonaa euroa, joka
sisältää kaudella maksettuja osinkoja 7,1 (13,4) miljoonaa euroa sekä
lisäyksen lyhytaikaisissa lainoissa 16,0 miljoonaa euroa. Lainan
määrän kasvu liittyi Albat+Wirsamin osakkeiden hankinnan
rahoittamiseen.

Lopetettujen toimintojen rahavirta oli 18,3 (4,9) miljoonaa euroa,
josta Energia-liiketoiminnan myynnin rahana saatu vastike oli jakson
aikana 10,7 miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat 30.9.2007 olivat 13,6 (31.12.2006:
10,5) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka oli 12,3 (-2,8)
miljoonaa euroa. Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 9,4
(-2,0) prosenttia.

Yrityskaupat
Glaston Oyj Abp allekirjoitti toukokuussa sopimuksen saksalaisen
Albat+Wirsam Software Groupin ostamisesta. Kauppa toteutui 2.7.2007
ja kauppahinta oli 21,3 miljoonaa euroa. Yhtiössä työskentelee 239
henkilöä. Osakkeiden hankintamenolaskelma on tämän tiedotteen
liiteosiossa.
Yhtiön keväällä M-real Oyj:lle myymä Energia-toimiala irtautui
konsernista virallisesti 1.7.2007. Kaupan arvo Glastonille oli
yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa. Energialiiketoiminnan tulos ja
vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan on kuvattu tämän tiedotteen
liitesivuilla kohdassa Lopetetut toiminnot.

Investoinnit
Konsernin investoinnit ilman yritysostoja olivat 8,4 (8,3) miljoonaa
euroa. Merkittävä yksittäinen kohde oli Tamglass Lasinjalostuksen
Lempäälän tehtaan laajennus, yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, sekä
tuotantokoneiden hankinta 2,4 miljoonaa euroa.
Tuotekehitysaktivointien osuus oli 2,3 miljoonaa euroa.

Organisaatio ja henkilöstö
Konsernin uusi organisaatiorakenne astui voimaan kesäkuussa. Kesän
aikana emoyhtiö Kyro Oyj Abp sekä pääosa tytäryhtiöistä muuttivat
juridiset nimensä Glastoniksi. Kesäkuussa konserni päätti keskittää
turvalasikoneiden tuotekehitystoiminnan Suomeen ja lopettaa
Sveitsissä sijaitsevan Cattin-yksikön toiminnan. Kolmannen
neljänneksen aikana yksikön operatiivinen toiminta saatettiin
loppuun. Henkilöstövähennyksiä tehtiin katsauskaudella 12 henkilön
verran.
Glastonin palveluksessa oli syyskuun lopussa 1425 (30.9.2006:1221)
henkilöä. Luku sisältää Albat+Wirsamin henkilöstön, yhteensä 239
henkilöä. Koko konsernin henkilöstöstä 29,4 prosenttia oli Suomessa
ja muualla Euroopassa 50,0 %. Aasiassa konsernin henkilöstöstä
työskenteli 7,2 % ja Amerikoissa 13,4 %. Henkilöstöä oli keskimäärin
1270 (30.9.2006:1248.)

Osakkeet ja kurssikehitys
Glastonin osakepääoma 30.9.2007 oli 12 696 000 euroa. Syyskuun
viimeisenä päivänä liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 78 436 500
kappaletta. Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 6 702 595
kappaletta eli 4,0 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen alin
kurssi oli 3,52 euroa ja ylin 4,53 euroa. Jakson keskikurssi oli 4,03
euroa.

Kannustinjärjestelmä
Glastonin hallitus päätti 9.5.2007 uudesta Glaston-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet
2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010
yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus kattaa
avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa palkkion
maksamisesta.
Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu
konsernin liikevoiton ja liikevaihdon kasvuun. Mikäli
kannustinjärjestelmän ansaintakriteereille asetetut tavoitteet
vuosille 2007-2009 saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmästä
maksettavat palkkiot vastaavat bruttomäärältään (sisältäen myös
rahana maksettavan osuuden) noin 1 305 000 Glaston Oyj Abp:n
osaketta.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2007. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,09
euroa osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
enintään 7.605.096 kappaletta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osana
yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöillä
pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja omien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan
tai maksutta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
7.935.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 7.935.000 yhtiönhallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla
enintään 7.935.000 kappaletta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Omien osakkeiden luovutus ja osto
Osana Glastonin ja Albat+Wirsam Software Groupin kauppaa sovittiin,
että Albat+Wirsamin perustaja, Tri Wirsam, osti Glastonin hallussa
olevia omia osakkeita 329 904 kappaletta hintaan 3,99 euroa.
Glastonin hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa
valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Yhtiö hankki omia osakkeita
tammi-syyskuussa 913 500 kappaletta 4,30 euron kappalehintaan,
yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Osakkeet on hankittu
kannustinjärjestelmään liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi.
Valtuutuksesta on käyttämättä 7 021 500 osaketta. Katsauskauden
päättyessä Glastonin hallussa oli yhteensä 913 500 osaketta, mikä
vastaa 1,15 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 4,30 euroa kappaleelta.
Kolmannen neljänneksen aikana yhtiö ei hankkinut omia osakkeita.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Glaston-konsernin lasinjalostusyksikkö Tamglass Lasinjalostus myi
1.10.2007 parvekelasiliiketoimintansa Lejo Network Oy:lle. Kaupan
myötä Tamglass Lasinjalostuksesta tuli Lejo Network Oy:n osakas 12
prosentin osuudella.
Kaupan kohteena oli parvekelasiliiketoiminnan käyttö ja
vaihto-omaisuus sisältäen parvekejärjestelmien tuoteoikeudet.
Myytävän liiketoiminnan osuus Lasinjalostus Oy:n liikevaihdosta oli
noin 5 %. Kaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Lähiajan epävarmuustekijät
Yhtiön pitkän aikavälin riskit on esitelty tilinpäätöksessä 2006.
Lähiajan epävarmuustekijöinä konserni näkee Yhdysvaltain markkinoiden
ja US dollarin valuuttakurssin kehityksen, sekä tämän kehityksen
siirtyvän myös muille markkinoille. Raaka-aineiden ja komponenttien
hintakehitys sekä saatavuus, lähinnä Suomessa, muodostavat myös
oleellisen epävarmuustekijän.

Näkymät
Glastonin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä
Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta ja katsauskauden päättyessä
Glastonin tilauskanta on hyvällä tasolla. Aiemmin ennustetun
mukaisesti Glaston-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon ja liikevoiton
arvioidaan kasvavan.

Helsingissä 7. marraskuuta 2007
Glaston Oyj Abp
Hallitus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp

Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 7453 737


Lisätietoja:
Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat Glaston-konsernin
toimitusjohtaja Mika Seitovirta ja talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh.
010 500 500.
Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp (ent. Kyro) on kasvava, vakaavarainen ja
kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden
globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner,
kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan
laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass
turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on
Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Helsingin Pörssin (OMX) Mid Cap
-listalla.
www.glaston.net


Jakelu:
OMX
Keskeiset mediat
www.glaston.netKonsernin
tuloslaskelma,
milj. euroa          Oikaistu      Oikaistu  Oikaistu
           7-9-2007 7-9-2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto       57,3   56,3   181,0   154,9   218,9
Liiketoiminnan muut
tuotot          0,0   0,7    0,3    1,7    2,4
Liiketoiminnan kulut   51,5   52,1   167,3   146,8   205,0
Kertaluontoiset erät        1,1    7,3    1,7    5,2
Poistot          1,8   1,5    4,6    4,4    5,4
Liiketulos        4,0   2,4    2,1    3,7    5,6
 % liikevaihdosta    6,9   4,3    1,2    2,4    2,6
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä   4,0   3,5    9,5    5,4    10,9
 % liikevaihdosta    6,9   6,2    5,2    3,5    5,0
Rahoitustuotot ja
-kulut          -0,2   0,5    0,1    0,5    0,3
Tulos ennen veroja    3,7   2,9    2,2    4,2    5,9
Tuloverot        -2,1   -1,0   -3,4    0,1    -1,7
Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista       1,6   2,0   -1,2    4,2    4,2

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto
lopetetuista
toiminnoista       0,8   1,5    3,8    3,6    4,8

Tilikauden tulos     2,4   3,5    2,6    7,8    8,9

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille        2,4   3,5    2,6    7,8    8,9
Vähemmistölle       0,0   0,0    0,0    0,0    0,0

Tulos/osake,
euroa jatkuvat
toiminnot        0,02   0,02   -0,02   0,05    0,05
Tulos/osake,
euroa lopetetut
toiminnot        0,01   0,02   0,05   0,05    0,06
Tulos/osake, euroa
yht.           0,03   0,04   0,03   0,10    0,12


Konsernin tase,
milj. euroa              30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Varat
Pitkäaikaiset varat            128,8   123,7   123,2
Vaihto-omaisuus               55,2   51,8    49,5
Myynti- ja muut
saamiset                  74,2   74,1    66,9
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat              0,3    0,1    0,1
Rahavarat                  13,6   10,5    10,5

Myytävänä olevat
pitkäaikaiset
omaisuuserät                 1,1

Varat yhteensä               273,3   260,2   250,2

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma pääoma             131,9   136,7   140,1
Vähemmistöosuus               0,0    0,0    0,0
Oma pääoma yhteensä            131,9   136,8   140,1
Pitkäaikainen
korollinen
vieras pääoma                2,1    0,6    0,6
Pitkäaikainen
koroton
vieras pääoma                12,0   15,8    14,9
Lyhytaikainen
korollinen
vieras pääoma                24,2    7,3    7,4
Lyhytaikainen
koroton
vieras pääoma               102,8   99,7    87,1

Myytävänä oleviin
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin
liittyvät velat               0,3

Oma pääoma ja velat
yhteensä                  273,3   260,2   250,2Konsernin rahavirtalaskelma,
milj. eur
                        Oikaistu  Oikaistu
                  1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
                     2007    2006    2006

Liiketoiminnan rahavirta
jatkuvista toiminnoista
Tilikauden
voitto                  -1,2    4,2     4,2
Oikaisut                 4,1    0,2     1,2
Rahavirta ennen
käyttöpääoman
muutosta                 2,9    4,4     5,5
Käyttöpääoman
muutos                  4,3    -6,6    -3,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja                  7,2    -2,2     2,4
Saadut korot               0,5    0,4     0,8
Saadut osingot              0,0    0,0     0,0
Maksetut korot              -1,3    -0,6    -1,0
Maksetut verot              -3,2    -6,5    -7,5
Liiketoiminnan
rahavirta                 3,2    -8,9    -5,2

Investointien rahavirta
jatkuvista toiminnoista
Tytäryhtiöiden hankinnat        -17,6
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin              -7,0    -7,4    -10,9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot               0,2    2,6     2,8
Myytävissä olevien
osakesijoitusten
luovutustulot               0,0    3,2     3,2
Pitkäaikaisten
lainasaamisten
muutos                        1,1     1,1
Verot v. 2005 energian
liiketoiminnan
luovutusvoitosta                  -2,9    -2,9
Investointien
rahavirta                -24,4    -3,4    -6,9

Rahoituksen rahavirta
jatkuvista toiminnoista

Omien osakkeiden
hankinta                 -3,9
Omien osakkeiden
luovutus                 1,3
Lyhytaikaisten
lainojen nostot             16,0    5,6     5,6
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              -0,2
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0,0    -0,6    -0,6
Maksetut
osingot                 -7,1   -13,4    -13,4
Rahoituksen
rahavirta                 6,0    -8,4    -8,4

Lopetetut toiminnot

Liiketoiminnan
rahavirta                 7,6    4,9     4,7
Investointien
rahavirta                10,7    0,0     0,1
Rahoituksen
rahavirta                 0,0    0,0     0,0

Lopetettujen
toimintojen
rahavirta                18,3    4,9     4,8

Rahavarojen
muutos                  3,1   -15,8    -15,7

Rahavarat tilikauden
alussa                  10,5    26,3    26,3
Rahavarat tilikauden
lopussa                 13,6    10,5    10,5

Lyhytaikaisten lainojen muutos kaudella 1-9/2007
sisältää muutoksen liikkeellelasketuissa
yritystodistuksissa nimellisarvoltaan 15,0 miljoonaa euroa.Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
pääoman muutoslaskelma

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma

          Osa-  Yli- Muun- Arvon- Omat Kerty-  Yh- Vähem-  Oma
Milj.      kepää- kurssi-  to- muutos- osak-  neet teen- mistön  pää-
eur         oma rahasto erot rahasto keet voitto-  sä osuus  oma
                           varat         yh-
                                     teensä

Oma pääoma
1.1.2007      12,7  25,3  0,4  -0,2 -1,0  102,8 140,1  0,0 140,1

Rahavirran
suojaukset
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja
tappiot                  0,2         0,2      0,2
Muuntoerot            -1,3            -1,3     -1,3
Voitot tai
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijotusten
suojauksesta
veroilla
vähennettynä           0,0             0,0      0,0
Osakeperusteiset
maksut                         0,1  0,1
Tilikauden
voitto                         2,6  2,6  0,0  2,6
Kaudella
kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä             -1,2   0,2      2,6  1,6  0,0  1,6
Osingonjako                      -7,1 -7,1     -7,1
Omien osakkeiden
luovutus                 0,2  1,0   1,2  1,2      1,2
Omien osakkeiden
hankinta                    -3,9  -3,9 -3,9     -3,9
Oma pääoma
30.9.2007     12,7  25,3 -0,8   0,3 -3,9  95,6 131,9  0,0 131,9


          Osa-  Yli- Muun- Arvon- Omat Kerty-  Yh- Vähem-  Oma
Milj.      kepää- kurssi-  to- muutos- osak-  neet teen- mistön  pää-
eur         oma rahasto erot rahasto keet voitto-  sä osuus  oma
                           varat         yh-
                                     teensä


Oma pääoma
1.1.2006      12,7  25,3  1,5  -1,6 -1,0  102,0 139,0  0,0 139,0
Oikaisu                         5,3  5,3      5,3
Oikaistu oma
pääoma
1.1.2006      12,7  25,3  1,5  -1,6 -1,0  107,3 144,3  0,0 144,3
Rahavirran
suojaukset
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja
tappiot                 -1,1        -1,1     -1,1
Muuntoerot            -0,9            -0,9     -0,9
Voitot tai
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin                                 0,0
tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta,                                0,0
veroilla
vähennettynä           0,0             0,0      0,0
Tilikauden
voitto                         7,8  7,8  0,0  7,8
Kaudella
kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä             -0,9  -1,1      7,8  5,8      5,8
Osingonjako                      -13,4 -13,4     -13,4
Oikaistu oma
pääoma
30.9.2006     12,7  25,3  0,6  -2,7 -1,0  101,7 136,7  0,0 136,8


Segmenttikohtaiset tiedot

Liikevaihto, meur         1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006

Pre Processing            65,6     62,5     89,1
Heat Treatment            109,5     92,7    131,3
Software Solutions           6,8
Emoyhtiö ja eliminnnoit        -0,9     -0,3     -1,5
Yhteensä               181,0     154,9    218,9

Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä, meur    1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006

Pre Processing             1,2     -0,1     0,3
Heat Treatment            11,9      8,5     13,5
Software Solutions           1,6
Emoyhtiö ja eliminnnoit        -5,2     -3,0     -3,0
Yhteensä                9,5      5,4     10,9

Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä, %      1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006

Pre Processing            1,9 %    -0,2 %    0,3 %
Heat Treatment           10,8 %     9,2 %    10,3 %
Software Solutions         23,0 %
Glaston yhteensä           5,2 %     3,5 %    5,0 %

Liikevaihto
markkina-alueittain        1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006

Emea                 97,7     89,0    126,1
Amerikka               56,0     45,4     65,4
Aasia                 27,3     20,5     27,5
Yhteensä               181,0     154,9    218,9

Liikevaihto
markkina-alueittain, %      1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006

Emea                54,0 %    57,5 %    57,6 %
Amerikka              30,9 %    29,3 %    29,9 %
Aasia                15,1 %    13,2 %    12,6 %
Yhteensä              100,0 %    100,0 %   100,0 %

Saadut tilaukset, meur      1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006
Pre Processing            49,9     45,8     64,1
Heat Treatment            119,1     92,1    131,4
Software Solutions           1,6
Yhteensä               170,7     137,9    195,5

Tilauskanta, meur        30.9.2007   30.9.2006  30.12.2006
Pre Processing            24,4     20,2     19,9
Heat Treatment            92,6     73,6     77,9
Software Solutions           8,6
Yhteensä               125,7     93,8     97,8

Henkilöstö kauden lopussa,
jatkuva toiminto         30.9.2007   30.9.2006  30.12.2006
Pre Processing             559      612     590
Heat Treatment             614      601     590
Software Solutions           239
Emoyhtiö                13       8      9
Yhteensä               1 425     1 221    1 189

Henkilöstö, lopetettu
toiminto                       24      22

Henkilöstö keskimäärin,
jatkuva toiminto         1-9/2007   1-9/2006  1-12/2006
Pre-processing             577      635     626
Heat Treatment             605      605     606
Software solutions           76
Emoyhtiö                12       8      8
Yhteensä               1 270     1 248    1 241

Henkilöstö, lopetettu
toiminto                       23      23


Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste prosentteina =
Oma pääoma                      x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Gearing prosentteina =
Korollinen nettovelka                x 100
Oma pääoma

Korollinen nettovelka =
Korolliset velat - korolliset saamiset - rahavarat ja muut
lyhytaikaiset sijoitukset

Oman pääoman tuotto prosentteina (ROE) =
Tilikauden voitto tai tappio            x 100
Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina (ROI) =
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Tulos/osake (EPS) =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
Tilikauden keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita

Oma pääoma/osake =
Oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa


                         Oikaistu  Oikaistu
Tunnusluvut              30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Osakemäärä 1000 kpl            79 350  79 350   79 350
 - josta ulkona              78 437  79 020   79 020
Sijoitetun pääoman tuotto, %         7,4    8,8    8,8
Oman pääoman tuotto, %            2,5    7,4    6,3
Omavaraisuusaste, %             54,8   61,1    61,9
Velkaantumisaste, %             9,4   -2,0    -1,9
Oma pääoma/osake, euroa           1,68   1,73    1,77
Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj.
euroa                    29,9    8,3    12,0
Henkilöstö kauden lopussa         1 425   1 245   1 211
Henkilöstö keskimäärin           1 270   1 272   1 264
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot,
milj. euroa                125,7   93,8    97,8Vastuusitoumukset, milj.
euroa                 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Yrityskiinnitykset              0,2    0,2    0,2
Muut omat vastuut              4,7    5,9    5,6Lopetetut toiminnot


                   1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006

Energialiiketoiminnan tulos,
sisältäen luovutusvoiton ja
siitä aiheutuneet verot

Tuotot                  24,2   29,0   38,8
Kulut                  19,0   24,1   32,4
Voitto ennen veroja            5,2   4,9    6,4
Tuloverot                -1,4   -1,3   -1,7
Voitto verojen jälkeen          3,8   3,6    4,8


Energia-liiketoiminnan myynnin
vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan

Myytyjen tase-erien kirjanpitoarvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   13,8
Aineettomat oikeudet           0,1
Vaihto-omaisuus              0,2
Lyhytaikaiset velat           -0,1
Varat ja velat yhteensä         14,0

Myynneille kohdistettavat kulut      0,3

Luovutusvoitto ennen veroja        1,1
Vastikkeet yhteensä           15,4

Rahana saatu vastike           10,6
Myynneille kohdistettavat kulut      0,3
Luovutuksen rahavirta          10,4

Kauppahinnasta kirjattiin 4,7 milj. euron saaminen koskien tulevien
päästöoikeuksien myyntiä. Saaminen realisoituu vuosina 2008-2012.

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin
liittyvät velat

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           0,9
Vaihto-omaisuus                      0,2
Omaisuuserät yhteensä                   1,1

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat
Varaukset                         0,3
Velat yhteensä                      0,3


Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin
liittyvät velat liittyvät parvekelasiliiketoimintaan sekä emoyhtiön
kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin.


Neljännestiedot


Jatkuvien toimintojen oikaistu
liikevaihto, liiketulos ja tilauskanta
Me

Liikevaihto    1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-3/07 4-6/07 7-9/07
Pre Processing    20,3  21,2  20,9   26,6  21,7  23,4  20,6
Heat Treatment    25,6  31,6  35,5   38,6  36,6  42,7  30,2
Software Solutions                        6,8
Emoyhtiö ja
eliminnnoit      0,0  -0,1  -0,1   -1,2  -0,1  -0,5  -0,3
Yhteensä       45,9  52,7  56,3   64,0  58,2  65,6  57,3


Liiketulos ilman
kertaluontoisia
eriä        1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-3/07 4-6/07 7-9/07
Pre Processing    -0,8  0,3  0,4   0,4  1,2  -0,2  0,3
Liiketulos %     -4,0  1,5  1,8   1,5  5,3  -0,9  1,3
Heat Treatment    0,6  3,9  4,0   5,1  3,0  5,7  3,2
Liiketulos %     2,3  12,3  11,4   13,1  8,1  13,4  10,5
Software Solutions                        1,6
Liiketulos %                           23,1
Emoyhtiö ja
eliminnnoit     -1,0  -1,1  -0,9   0,0  -2,4  -1,7  -1,1
Yhteensä       -1,2  3,1  3,5   5,5  1,7  3,8  4,0
Liiketulos %     -2,7  5,9  6,2   8,6  2,9  5,8  6,9


Liiketulos     1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-3/07 4-6/07 7-9/07
Pre Processing    -0,8  0,3  -0,5   -2,7  1,2  -1,6  0,3
Liiketulos %     -4,0  1,5  -2,2  -10,1  5,3  -7,0  1,3
Heat Treatment    -0,1  3,9  3,8   4,6  3,0  -0,2  3,2
Liiketulos %     -0,3  12,3  10,8   12,0  8,1  -0,4  10,6
Software Solutions                        1,6
Liiketulos %                           23,1
Emoyhtiö ja
eliminnnoit     -1,0  -1,1  -0,9   0,0  -2,4  -1,8  -1,1
Yhteensä       -1,9  3,1  2,4   1,9  1,7  -3,6  4,0
Liiketulos %     -4,1  5,9  4,4   3,0  2,9  -5,4  6,9

Tilauskanta     03/06 06/06 09/06  12/06 03/07 06/07 09/07
Pre Processing    17,8  22,1  20,2   19,9  20,2  25,9  24,4
Heat Treatment    51,6  59,7  73,6   77,9  72,3  95,7  92,6
Software Solutions                        8,6
Yhteensä       69,4  81,8  93,8   97,8  92,5 121,6 125,7Laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita.
Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1-standardin
muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin sekä
IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentuminen -tulkinnan.
Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
Asiakaskohtaisesti räätälöityjen ja kokonaistoimituksena myytävien
lasinjalostuskoneiden osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut
huomattavasti ja tästä syystä konserni tulouttaa 1.1.2007 lähtien
niiden toimituksen IAS 11 Pitkäaikaishankkeet - standardin
mukaisesti toimituksen valmiusasteen perusteella. Vertailutiedot on
oikaistu uutta tuloutustapaa vastaavaksi. Oikaisun vaikutus tässä
osavuosikatsauksessa raportoituihin tilinpäätöslaskelmiin esitetään
erillisessä taulukossa.

Albat+Wirsamin osakkeiden hankintamenolaskelma

Glaston Oyj Abp hankki 2.7.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella
saksalaisen A+W Software AG Groupin koko osakekannan.A+W Group on
maailman johtava yhtiö tuotannonohjaus- sekä tuotannonraportointi
(ERP) -ohjelmistoissa tasolasi-, ikkuna- ja oviteollisuudelle.

Glaston Oyj Abp:n maksama hankintahinta oli yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa, josta kahden vuoden sisällä maksettavan lisäkauppahinnan
diskontattu osuus on 0,9 miljoonaa euroa. Osakkeiden hankintameno on
21,7 miljoonaa euroa sisältäen asiantuntijapalkkio-osuuden 0,5
miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnan liikearvo/hankintameno voi
alentua kauppakirjan kauppahintaa koskevien ehtojen perusteella.

Liiketoimintojen yhdistämisessä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
arvostetaan käypään arvoon vastaavien hyödykkeiden markkinahintojen
perusteella, ottaen huomioon hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut
vastaavat tekijät. Aineelliset hyödykkeet poistetaan johdon arvioon
perustuvana taloudellisena vaikutusaikana konsernin
poistoperiaatteiden mukaisesti.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet
kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon,
mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä
luotettavasti.Hankitussa liiketoiminnassa konserni on hankkinut
yksilöitävissä olevina aineettomina hyödykkeinä pääasiassa
tuoteoikeuksia ja teknologiatoimitusten tilauskannan.
Hankintamenosta tuoteoikeuksille ja tilauskannalle kohdistettiin
niiden arvioitu käypä arvo 6,5 miljoonaa euroa Käypä arvo on
määritelty MEEM (Multi-period-Excess Earnings) -menetelmällä.
Taloudellinen vaikutusaika on viisi vuotta.

Liikearvoa kauppaan sisältyy 14,2 miljoonaa euroa. Liikearvon
syntyminen perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, odotettavissa
oleviin
synergiaetuihin ja hankitun liiketoiminnan
hyvään kannattavuuteen.
Yritysoston vaikutus konsernin heinä-syyskuun liikevaihtoon oli 6,8
miljoonaa euroa ja liiketulokseen 1,6 miljoonaa euroa.

Johto arvioi, että konsernin liikevaihto 1.1. -30.9.2007 olisi ollut
n 193 miljoonaa euroa, jos tämä yrityskauppa olisi toteutunut
1.1.2007.
Alla olevassa taulukossa on esitetty A+W Groupin yrityshankinnan
muodostuminen 2.7.2007.          Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
                      kirjatut      ennen
                    käyvät arvot  yhdistämistä
Aineelliset hyödykkeet             0,9       0,9
Muut aineettomat hyödykkeet           6,5       0,0
Sijoitukset                   0,7       0,7
Vaihto-omaisuus                 0,2       0,2
Korottomat saamiset               7,7       7,7
Rahoitusvarat                  3,9       3,9
Muut korottomat velat             -12,2      -9,7
Hankittu nettovarallisuus            7,6       3,5

Hankintahinta                 21,3
Hankintaan liittyvät kulut           0,5
Liikearvo                   14,2


Rahana maksettu hankintahinta         20,3
Hankintaan liittyvät kulut           0,5
Hankittujen yhtiöiden rahavarat        -3,9
Rahavirtavaikutus               16,9

Kauppahinnan allokointi on alustava.