Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009 vaihtovelkakirjalainan kanssa

GLASTON OYJ ABP   Pörssitiedote  18.2.2010 klo 9.25     
Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman    
valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009          
vaihtovelkakirjalainan kanssa                          

Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 18.2.2010  
päättänyt pääomaltaan enintään 6.250.000 euron vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) 
liikkeeseen laskemisesta Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 8.6.2009    
saamansa valtuutuksen nojalla. Saman valtuutuksen nojalla laskettiin 16.6.2009 
liikkeeseen 30 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, jota merkittiin yhteensä 
23.750.000 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettavan Lainan ehdot ovat yhteneväiset 
16.6.2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kanssa. Laina lasketaan  
liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen
valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Laina jaetaan 50.000 euron       
nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin.                  

Lainan emissiokurssi on 99 prosenttia ja Lainan pääomalle maksetaan kiinteää  
vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla 
merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa   
6.4.2010. Lainan eräpäivä on 19.6.2014, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta,   
vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on 30.6.2012 jälkeen oikeus lunastaa   
Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla edellyttäen,  
että Glastonin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut    
vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, 
mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia 16.6.2009 liikkeeseen lasketun 
vaihtovelkakirjalainan ja Lainan yhteenlasketusta pääomasta. Mikäli       
vaihto-oikeudet käytetään täysimääräisesti, alkuperäisen vaihtohinnan      
perusteella laskettuna liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 5,7  
prosenttia Glastonin vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän     
tiedotteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden.   
Yhtiön tarkoitus on hakea Lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi   
Nasdaq OMX Helsingissä viimeistään 31.3.2010.                  

Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida      
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Osakkeenomistajien       
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy.    

Merkintäaika alkaa 18.2.2010 klo 9.30 ja päättyy 18.2.2010 klo 15.00. Glastonin 
hallitus voi päättää merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta.      

Summa Corporate Finance toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä.         

Helsingissä, 18.2.2010                             


GLASTON OYJ ABP                                 
Hallitus                                    


THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR 
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES    
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES
ACT OF 1933, AS AMENDED. GLASTON OYJ ABP DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION
OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF    
SECURITIES IN THE UNITED STATES.                        


Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100         

Lähettäjä:                                   
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Glaston Oyj Abp                                 
Puh. 010 500 6105                                


Glaston Oyj Abp                                 

Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on       
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja                                       
-työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam     
Software lasialan ohjelmistoissa.                        

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   

www.glaston.net

Tilaa