GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

GLASTON OYJ ABP             Pörssitiedote 12.12.2011 klo 14.20                

 

GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Glaston Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Glaston-konsernin liikevoittoon (EBIT) sekä nettotulokseen, ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta. Avainhenkilölle maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on rajoitettu. 

Ansaintajaksoilta maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy noin kahden vuoden kuluttua palkkion maksamisesta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet uuden kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistamien osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu. 

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta.

 

GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Tapio Engström, talousjohtaja, puh. 010 500 500

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit