GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp                                                                                   Pörssitiedote 2.4.2014 klo 17.45

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen ehdotuksesta poiketen yli 10 % yhtiön osakekannasta edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti ns. vähemmistöosinkoa 0.01 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 1,9 miljoona  euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2014 ja osingon maksupäivä viimeistään 31.7.2014.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi hallitukseen eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Helsingissä, 2.4.2014

 

GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
puh. 010 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

Tilaa