Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP       Pörssitiedote 5.4.2011 klo 17.45                                

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5. huhtikuuta 2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uutena jäsenenä DI Pekka Vauramo. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20.000 eurossa vuodessa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 1§:n muutoksen siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 20.000.000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 20.000.000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa