Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  30.1.2015 klo 10.00

 

 

Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo, Anu Hämäläinen ja Kalle Reponen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat Glastonin verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi/hallitus. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa  sekä kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 1.9.2014 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2015 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: Jari Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Ari Saarenmaa (Oy G.W. Sohlberg Ab), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg (asiantuntijajäsen).

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

 

 

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

 

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

 

 

 

Tilaa