Glaston tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus: Saadut tilaukset kasvoivat. Glaston tarkentaa näkymiään

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS          31.10.2013 klo 13.00


Jatkuvien toimintojen tammi-syyskuu 2013 verrattuna tammi-syyskuu 2012 (Vertailuvuoden luvut on oikaistu)

Glaston tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus: Saadut tilaukset kasvoivat. Glaston tarkentaa näkymiään.

Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
-Saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 90,0 (84,8) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 34,2 (28,4) miljoonaa euroa.
-Tilauskanta 30.9.2013 oli 42,0 (35,3) miljoonaa euroa.
-Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 86,4 (83,4) miljoonaa euroa ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,3 (24,6) miljoonaa euroa.
-Käyttökate oli 7,5 (0,2) miljoonaa euroa eli 8,6 (0,2) % liikevaihdosta.
-Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 (-3,9) miljoonaa euroa eli 0,3 (-4,7) % liikevaihdosta.  Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa.
-Liiketulos oli 4,0 (-6,9) miljoonaa euroa eli 4,7 (-8,2) % liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa.
-Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,3 (-7,6) %
-Jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,02 (-0,10) euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli yhteensä 0,02 (-0,15) euroa.
-Konsernin korolliset nettovelat olivat 11,4 (56,8) miljoonaa euroa.
- Glaston tarkentaa näkymiään ja arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ylittävän vuoden 2012 liikevaihdon ja sekä liiketuloksen että liiketuloksen ilman kertaeriä olevan positiivisia


Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
”Glastonin toiminta kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi odotustemme mukaisesti. Heinä-syyskuun liikevaihto oli hieman yli edellisvuoden tason ja oli 26,3 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevaihtomme oli 86,4 miljoonaa euroa ollen myös hieman yli edellisvuoden tason.

Uusien tilausten kertymä oli vuoden kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla ollen noin 20 prosenttia yli viime vuoden tason. Varsinkin lämpökäsittelykonemarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui ja saimme päätökseen merkittävät kaupat muun muassa Yhdysvaltoihin ja Espanjaan.

Julkaisimme syyskuussa päivitetyn strategiamme sekä taloudelliset tavoitteemme vuosille 2013 - 2016. Tärkein tavoitteemme on kannattavan kasvun turvaaminen. Tämä tapahtuu
innovaatio- ja teknologiajohtajuuden kautta valituissa tuoteryhmissä. Yhtiöllämme on pitkät perinteet tuotekehityksen ja innovaatioiden parissa. Uudessa strategiassa olemme myös nostaneet asiakaskokemuksen yhdeksi avainalueeksi ja tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme toimialan paras asiakaskokemus.

Kausivaihtelut ovat toimialallamme tyypillisiä ja perinteisesti vuoden viimeinen neljännes on ollut vahvin.  Katson loppuvuoteen luottavaisin mielin.”


Glaston tarkentaa näkymiään vuodelle 2013
Glaston tarkentaa näkymiään. Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ylittävän vuoden 2012 liikevaihdon ja sekä liiketuloksen että liiketuloksen ilman kertaeriä olevan positiivisia.

(Aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja liiketuloksen olevan positiivinen.)


Markkinat
Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Glastonin markkinat kehittyivät odotusten mukaisesti. Pohjois-Amerikan markkinoiden elpyminen jatkui. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa markkinakehitys oli vakaa. EMEA:ssa markkinatilanne oli edelleen haastava mutta positiivista kehitystä tapahtui muun muassa Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa.

Machines
Tammi-syyskuun aikana lämpökäsittelykoneiden markkinat kehittyivät Glastonin odotusten mukaisesti ja kolmannella neljänneksellä jopa hieman yli odotusten. Esikäsittelykoneissa markkinatilanne jatkui haastavana myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Työkalujen kysyntä pysyi vakaana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Glaston solmi noin 3,0 miljoonan euron arvoisen kaupan lämpökäsittelylinjasta espanjalaisen Tvitec, Técnicas de Vidro Transformado S.L.:n kanssa. Linja edustaa Glastonin uusinta teknologiaa ja on suurikokoinen tasolasin karkaisulinja. Yhdysvaltalaisen Cardinal Glass Industriesin kanssa solmittiin noin 5,5 miljoonan euron lasinjalostuskonekaupat. Ensimmäinen tasokarkaisukonelinja toimitetaan vuoden 2013 lopussa ja seuraavat linjat vuoden 2014 aikana. Tilaukset jakaantuivat vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Brasilian markkinoille lanseerattiin uutena tuotteena ProL500 -tasolaminointilinja. Kone valmistetaan Brasilian tehtaalla ja ensimmäinen konetoimitus tapahtui kolmannella vuosineljänneksellä.

Kolmannella neljänneksellä tuotelinjat valmistautuivat lokakuussa järjestettäviin VITRUM-messuihin, jossa muun muassa esiteltiin uudet automaattiset esikäsittely UC-leikkuulinjat, innovatiivinen Omnia kaksoisreunahiomakone, joka soveltuu sekä aurinkoenergia- että kalusteteollisuuden tarpeisiin, ohuen lasin karkaisuun tarkoitettu GlastonAir™ -konsepti sekä IriControL™ -teknologia, jonka avulla lasinjalostajat voivat mitata ja minimoida karkaistun lasin ns. anisotropia-ilmiötä.

Machines-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 64,5 (62,0) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 (-3,1) miljoonaa euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 19,1 (18,4) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa.


Services
Huoltomarkkinoilla Glastonin asema säilyi vahvana vuoden kolmannella neljänneksellä lämpökäsittelykoneiden varaosamyynnin ja päivitystuotemyynnin haasteista huolimatta. Esikäsittelykoneiden varaosamyynnissä kova hintakilpailu jatkui, mutta Glaston onnistui lisäämään varaosamyyntiään Aasiassa ja EMEA-alueella. Huoltotyömyynti kehittyi odotusten mukaisesti.

Kolmannen neljänneksen merkittävimmät kaupat olivat noin 0,5 miljoonan euron arvoinen kauppa Yhdysvaltoihin, jossa asiakas päivittää tasokarkaisulinjansa sekä lämmitys- että jäähdytyskammioilla sekä 0,3 miljoonan euron arvoinen kauppa Puolaan, jossa kone modernisoidaan vastaamaan tämän päivän low-e vaatimuksia.


Services-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 22,2 (22,4) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3,6 (4,0) miljoonaa euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 7,5 (6,8) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.

Merkittävät omaisuuden myynnit katsauskaudella
Glaston toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Software Solutions -liiketoiminta-alueensa myynnin. Kauppahinta oli noin 18 miljoonaa euroa, josta osa on ehdollista. Software Solutions -liiketoiminta-alueen tulos ajalta 1.-31.1.2013 sekä liiketoiminta-alueen kaupasta vuonna 2013 syntynyt myyntitulos sisältyy Glastonin lopetettujen toimintojen tulokseen vuonna 2013.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston toteutti myös Tampereen tehdaskiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen. Kaupasta syntyi 3,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja tilauskanta
Glastonin saadut tilaukset katsauskaudella olivat 90,0 (84,8) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 76 % ja Services-segmentin 24 %. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 34,2 (28,4) miljoonaa euroa.

Glastonin tilauskanta 30.9.2013 oli 42,0 (35,3) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 40,0 miljoonaa euroa ja Services-segmentin osuus 2,0 miljoonaa euroa.

 

Tilauskanta, MEUR 30.9.2013 30.9.2012
Machines 40,0 31,3
Services 2,0 4,0
Yhteensä 42,0 35,3


Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tulos
Glastonin tammi-syyskuun liikevaihto oli 86,4 (83,4) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 64,5 (62,0) miljoonaa euroa ja Services-segmentin 22,2 (22,4) miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,3 (24,6) miljoonaa euroa, jakautuen eri segmenteille seuraavasti: Machines 19,1 (18,4) miljoonaa euroa ja Services 7,5 (6,8) miljoonaa euroa.


 

Liikevaihto, MEUR 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Machines 19,1 18,4 64,5 62,0 84,7
Services 7,5 6,8 22,2 22,4 32,3
Muut ja sisäinen myynti -0,3 -0,6 -0,4 -1,1 -1,4
Yhteensä 26,3 24,6 86,4 83,4 115,6


Tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,3 (-3,9) miljoonaa euroa eli 0,3 (-4,7) % liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 0,6 (-3,1) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3,6 (4,0) miljoonaa euroa.

Alkuvuoden aikana kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä 3,7 miljoonaa, joista merkittävin oli Tampereen kiinteistökokonaisuuden myynnistä syntynyt myyntivoitto. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteisena eränä 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-processing -toimintasegmentissä.


 

Liiketulos, MEUR 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Machines 0,6 -3,1 -2,6
Services 3,6 4,0 5,9
Muut ja eliminoinnit -4,0 -4,8 -6,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 -3,9 -3,4
Kertaluonteiset erät 3,7 -3,0 -5,4
Liiketulos 4,0 -6,9 -8,8

Vuoden kolmannen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa eli
-1,7 (-1,7) % liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston osti alikurssiin takaisin nimellisarvoltaan 2 miljoonan euron arvosta vaihtovelkakirjalainoja ja takaisinostosta syntyi 0,9 miljoonan euron rahoitustuotto. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine korkoineen samoin kuin debentuurilaina kertyneine korkoineen maksuna osakeannissa (konversioanti).

Konversioannissa osakkeen merkintähinta oli korkeampi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä, joten Glastonille syntyi konversioannin yhteydessä 1,9 miljoonan euron rahoitustuotto. Näillä rahoitustuotoilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Konsernin nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa kesäkuussa 0,0 (-5,1) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen tulos oli tammi-syyskuulta 3,0 (-11,9) miljoonaa euroa ja vuoden kolmannelta neljännekseltä -1,3 (-2,0) miljoonaa euroa. Tulos lopetettujen toimintojen tuloksen jälkeen oli 3,0 (-17,1) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) jatkuvien toimintojen osalta oli 10,3 (-7,6) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,5 (-13,1) %.

Osakekohtainen tulos
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,02 (-0,10) euroa ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,05) euroa, eli yhteensä 0,02 (-0,15) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Glaston toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laajat toimenpiteet yhtiön rahoitusaseman ja taseen vahvistamiseksi. Toimenpiteet käsittivät osakeannin, Software Solutions-liiketoiminta-alueen myynnin loppuun saattamisen, vaihtovelkakirjalainojen sekä debentuurilainan muuttamisen osakeomistukseksi käyttämällä niitä maksuna konversioannissa, uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen solmimisen sekä Tampereen tehdaskiinteistökokonaisuuden myynnin ja takaisinvuokrauksen.

Glaston allekirjoitti helmikuussa 2013 uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus on kolmivuotinen ja voimassa 31.1.2016 saakka. Rahoitussopimuksessa käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate suhteessa nettovelkoihin (net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Kovenantteja seurataan kovenantista riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Interest cover -kovenantin osalta ensimmäinen tarkastuspäivä on vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.


Konsernin likvidit rahavarat olivat raportointikauden päättyessä 14,7 (10,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 11,4 (56,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 21,7 (157,0) %; nettovelkaantumisaste oli 31.12.2012 188,4 %.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut osakeannit paransivat Glastonin omavaraisuusastetta merkittävästi. Omavaraisuusaste 30.9.2013 oli 46,6 (24,3) %; omavaraisuusaste oli 31.12.2012 21,6 %.

Syyskuun lopussa konsernin taseen loppusumma oli 128,0 (163,4) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 52,1 (35,9) miljoonaa euroa. Osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,27 (0,32) euroa. Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 9,6 (-51,1) %.

Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli tammi-syyskuulta 3,2 (0,1) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos oli 0,1 (-1,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 23,2 (-4,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat sekä Software Solutions
-liiketoiminta-alueen että Tampereen kiinteistön myynneistä saadut varat, yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-syyskuussa oli -22,0 (-1,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja poistot
Glastonin jatkuvien ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,0 (4,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Suurimmat investoinnit olivat tuotekehitysinvestointeja.

Jatkuvien toimintojen poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattiin Machines-liiketoiminta-alueeseen kohdistuva 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio.

Henkilöstö
Glastonin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 30.9.2013 yhteensä 585 (627) henkilöä, joista 22 % työskenteli Suomessa ja 28 % muualla Euroopassa, 34 % Aasiassa ja 16 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 593 (830).

Strategia
Glaston julkaisi 9. syyskuuta päivitetyn strategiansa sekä taloudelliset tavoitteet vuosille 2013-2016. Glastonin tavoitteena on turvata kannattava kasvu innovaatio- ja teknologiajohtajuuden kautta valituissa tuoteryhmissä sekä samalla varmistaa toimialan paras asiakashyöty- ja kokemus.

Glaston toimii pääasiassa turvalasimarkkinoilla ja niiden arvioidaan kasvavan vuoteen 2017 asti vajaat 7 prosenttia vuodessa. Tämän lisäksi yhtiö hakee kasvua koko elinkaaren kattavissa huoltopalveluissa ja  työkaluissa (esikäsittelykoneisiin liittyvät kulutustarvikkeet).

Yhtiön strategiaan pohjautuvat taloudelliset tavoitteet ulottuvat vuoteen 2016 ja ne ovat: liikevaihdon keskimääräinen kasvu vuodessa yli 8 prosenttia (CAGR), liikevoittomarginaali (EBIT) yli 6 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 10 prosenttia.


Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.9.2013 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 193 708 336 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,41 % liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 51 685 euroa. 

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,07 euroa osakkeelta.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noin 25,4 miljoonaa kappaletta eli noin 15,4 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,22 euroa ja ylin 0,44 euroa. Tammi-syyskuun kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 0,33 euroa. Päätöskurssi 30.9.2013 oli 0,40 euroa.

Glastonin osakkeiden markkina-arvo 30.9.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 77,2 (29,3) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 1,48 (0,88) euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Glastonin varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17.4.2013 Helsingissä, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.


Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Teuvo Salminen, Christer Sumelius, Pekka Vauramo ja Andreas Tallberg. Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.

Nimitystoimikunta

Glastonin nimitystoimikunta koostuu 2.9.2013 omistustilanteen mukaan yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäseniksi on valittu: Jari Puhakka (
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja Ari Saarenmaa (GWS Trade Oy, sulautunut Oy G.W Sohlberg Ab:n ). Asiantuntijajäsenenä toimii Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg.

Järjestäytymiskokouksessaan toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ari Saarenmaan.


Liputusilmoitus
Glaston vastaanotti 27.9.2013 ilmoituksen, että Oy G.W.Sohlberg Ab:n osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä oli ylittänyt 10 prosentin GWS Trade Oy:n sulauduttua emoyhtiöönsä Oy G.W Solberg Ab:hen. Oy G.W.Sohlberg Ab:n osuus nousi 26 266 100 osakkeeseen, joka on 13,56 prosenttia Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä.

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit
Glastonin liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Alhainen talouskasvu sekä
epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa isojen konetilausten ajoitukseen. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen.

Maailmantalouden epävarmuus ja sen vaikutukset alan kehitykseen on huomioitu lähiajan ennusteissa. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy edelleen tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus tulevaisuuden rahavirtoihin.

Glaston suorittaa vuosittaiset liikearvon arvonalentumistestaukset vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lisäksi liikearvon arvonalentumistestauksia suoritetaan, mikäli on havaittavissa viitteitä omaisuuserän arvon alenemisesta. Pitkittyvän markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.


Glastonilla on taseessaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa alaskirjaamattomia laina-, korko- ja myyntisaamisia, joiden vastapuolen taloudellinen tilanne on haastava. Glaston seuraa jatkuvasti vastapuolen tilannetta, ja tekee tarvittaessa alaskirjauksia näistä saamisista.

Glastonin vuosikertomuksessa 2012 sekä yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net kuvataan tarkemmin liiketoiminnan yleisiä riskejä ja riskienhallintaa.

Näkymät
Arvioimme, että markkinoiden varovainen piristyminen jatkuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Etelä-Amerikan ja Aasian vakaan kehityksen odotamme jatkuvan. Pohjois-Amerikassa markkinoiden varovainen elpyminen on jatkunut rakennusteollisuuden näkymien ollessa myönteisemmät kuin vuonna 2012. Euroopassa markkinat jatkuvat haasteellisina.

Uusien lasinjalostuskoneiden markkinat ovat maailmantalouden epävarmuudesta ja ylikapasiteetista johtuen edelleen haastavat. Lämpökäsittelykoneiden kysyntä lähti varovaiseen kasvuun vuoden toisella neljänneksellä jatkuen kolmannella vuosineljänneksellä. Arvioimme tämän myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.


Glaston tarkentaa näkymiään vuodelle 2013. Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ylittävän vuoden 2012 liikevaihdon ja sekä liiketuloksen että liiketuloksen ilman kertaeriä olevan positiivisia. (Aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja liiketuloksen olevan positiivinen.)

 

Helsingissä 31. lokakuuta 2013

Glaston Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500


Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net.
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

GLASTON OYJ ABP

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2013


Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

KONSERNIN TASE

         
LYHENNETTY TASE   oikaistu oikaistu oikaistu
milj. euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 1.1.2012
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 36,8 36,8 36,8 52,6
Muut aineettomat hyödykkeet 9,1 11,4 10,7 18,2
Aineelliset hyödykkeet 7,1 16,9 7,3 18,7
Osuudet osakkuusyrityksissä - - - 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3 0,3
Lainasaamiset 1,8 4,5 1,8 4,4
Laskennalliset verosaamiset 5,7 6,9 6,7 6,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 60,9 76,9 63,8 101,2
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 22,5 27,6 21,8 25,2
Saamiset        
Myynti- ja muut saamiset 29,2 26,3 31,2 40,8
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,8 0,9 0,9 1,3
Saamiset yhteensä 30,0 27,2 32,0 42,1
Rahavarat 14,7 10,1 10,6 18,6
Myytävänä olevat omaisuuserät - 21,6 29,8 -
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,2 86,5 94,2 86,0
Varat yhteensä 128,0 163,4 158,0 187,2
     
 
 
   
    oikaistu oikaistu oikaistu
milj. euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 1.1.2012
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 12,7 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3 25,3
Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,1 0,0 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47,3 26,8 26,8 26,8
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3 -3,3
Käyvän arvon rahasto 0,1 0,1 0,0 0,0
Muut vapaan oman pääoman rahastot 0,1 0,1 0,1 -
Kertyneet voittovarat ja kurssierot -33,1 -8,7 -8,9 -8,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta 3,0 -17,0 -22,4 -
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 52,1 35,9 30,3 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3 0,3 0,3
Oma pääoma yhteensä 52,4 36,2 30,6 53,0
Pitkäaikaiset velat        
Vaihtovelkakirjalaina - 8,2 8,2 7,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 12,9 32,6 4,1 37,7
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 3,6 2,3 2,6 2,2
Laskennalliset verovelat 0,9 1,4 1,3 3,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17,4 44,4 16,2 51,4
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 13,2 27,2 56,2 22,6
Lyhytaikaiset varaukset 1,7 2,7 3,5 4,1
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 43,1 46,0 46,4 55,3
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,3 0,2 0,3 0,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - 6,8 4,7 -
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58,3 82,8 111,2 82,8
Velat yhteensä 75,7 127,3 127,4 134,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 128,0 163,4 158,0 187,2

 

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA

           
    oikaistu   oikaistu oikaistu
milj. euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
1-9/ 2013 1-9/
2012
1-12/ 2012
           
Liikevaihto 26,3 24,6 86,4 83,4 115,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3 4,3 0,6 1,1
Kulut -25,8 -23,9 -83,2 -83,8 -117,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,4 -3,4 -7,0 -8,4
Liiketulos -0,4 -0,4 4,0 -6,9 -8,8
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,7 0,0 -5,1 -8,6
Tulos ennen veroja -1,4 -2,1 4,0 -12,0 -17,4
Tuloverot 0,0 0,1 -1,0 0,1 -0,8
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio -1,3 -2,0 3,0 -11,9 -18,2
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio verojen jälkeen 0,0 -5,8 0,0 -5,2 -4,2
Kauden voitto /tappio -1,3 -7,8 3,0 -17,1 -22,4
           
Jakautuminen          
Emoyhteisön omistajille -1,3 -7,8 3,0 -17,0 -22,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -1,3 -7,8 3,0 -17,1 -22,4
           
           
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,01 -0,04 0,02 -0,10 -0,16
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,00 0,01 0,00 -0,05 -0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ja laimennettu -0,01 -0,03 0,02 -0,15 -0,20
           
Jatkuvien toimintojen liiketulos, % liikevaihdosta -1,7 -1,7 4,7 -8,2 -7,6
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio, % liikevaihdosta -5,0 -8,1 3,4 -14,3 -15,8
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -5,0 -31,6 3,5 -20,5 -19,4
           
Jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät 0,0 - 3,7 -3,0 -5,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,4 -0,4 0,3 -3,9 -3,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta -1,6 -1,7 0,3 -4,7 -2,9


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

    oikaistu   oikaistu oikaistu
milj. euroa 7-9/
2013
7-9/
2012
1-9/ 2013 1-9/
2012
1-12/ 2012
           
Raportointikauden voitto / tappio -1,3 -7,8 3,0 -17,1 -22,4
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,2
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:          
Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä - - - - -0,2
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin liittyvät verot - - - - 0,1
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,0
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1,3 -7,9 3,4 -16,9 -22,4
           
Jakautuminen:          
           
Emoyhteisön omistajille -1,3 -7,9 3,4 -16,8 -22,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1,3 -7,9 3,4 -16,9 -22,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

       
    oikaistu oikaistu
milj. euroa 1-9/
2013
1-9/
2012
1-12/
2012
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3,2 0,1 1,1
Käyttöpääoman muutos 0,1 -1,8 -2,3
Liiketoiminnan rahavirrat 3,3 -1,7 -1,1
Investointien rahavirrat      
Liiketoimintojen yhdistäminen - - -0,1
Muut investoinnit -2,0 -4,4 -5,6
Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta 12,4 - -
Luovutustulot muiden myytävänä olevien omaisuuserien myynnistä 12,9 - -
Muut luovutustulot 0,0 0,1 0,2
Investointien nettorahavirrat 23,2 -4,3 -5,5
Rahavirrat ennen rahoitusta 26,5 -6,0 -6,6
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti, netto 9,1 - -
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 14,7 0,2 0,1
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -43,5 -1,5 -1,6
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,1 0,0 0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 34,1 7,7 11,2
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset -36,6 -7,3 -10,3
Rahoituksen nettorahavirrat -22,0 -1,0 -0,5
       
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,7 -0,4 -0,6
Rahavarojen nettomuutos 3,8 -7,5 -7,7
Rahavarat kauden alussa 10,9 18,6 18,6
Rahavarat kauden lopussa 14,7 11,2 10,9
Rahavarojen nettomuutos 3,8 -7,5 -7,7

 

 

Rahavirrat sisältävät myös lopetettujen toimintojen rahavirrat.
Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta:

milj. euroa

Rahana saatu kauppahinta
        15,5
Vuonna 2013 maksetut kulut   -1,1
Myytyjen tytäryritysten rahavarat   -1,6
Nettorahavirta     12,9
       

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

             
milj. euroa Osake
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Muut sidotun oman pääoman rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Siirrot erien välillä - - 0,0 - - -
Oma pääoma 30.9.2012, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,1
             
             
milj. euroa Osake
pääoma
Yli
kurssi
rahasto
Muut sidotun oman pääoman rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Siirrot erien välillä - - 0,1 - - -
Osakeanti, kuluilla vähennettynä - - - 9,1 - -
Vaihtovelkakirja ja debentuurilai-
noilla maksettu osakeanti
- - - 11,4 - -
Oma pääoma 30.9.2013 12,7 25,3 0,1 47,3 -3,3 0,0
             
             
             
milj.euroa Muut vapaan oman pääoman rahastot Kert. voitto
varat
Kert. kurssi
erot
Emoyht. omist. kuuluva oma pääoma yht. Määräys
vallat
tomien omistajien osuus
Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu - -8,6 -0,3 52,6 0,3 53,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - -17,0 0,2 -16,8 0,0 -16,9
Siirrot erien välillä 0,1 -0,1 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärj-
estelmä
- 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustin
järjestelmä, verovaikutus
- 0,0 - 0,0 - 0,0
Oma pääoma 30.9.2012, oikaistu 0,1 -25,7 -0,1 35,9 0,3 36,2
             
milj.euroa Muut vapaan oman pääoman rahastot Kert. voitto
varat
Kert. kurssi
erot
Emoyht. omist. kuuluva oma pääoma yht. Määräys
vallatto
mien omistajien osuus
Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 0,1 -31,2 -0,1 30,3 0,3 30,6
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - 3,0 0,4 3,4 0,0 3,4
Siirrot erien välillä - -0,1 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjär-
jestelmä
- 0,2 - 0,2 - 0,2
Osakeperusteinen kannustinjär-
jestelmä, verovaikutus
- 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeanti, kuluilla vähennettynä - - - 9,1 - 9,1
Vaihtovelkakirja- ja debentuurilai-noilla maksettu osakeanti - -0,4 - 11,0 - 11,0
Konversioannin tuottovaikutus - -1,9 - -1,9 - -1,9
Oma pääoma 30.9.2013 0,1 -30,4 0,3 52,1 0,3 52,4

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston toteutti kaksi osakeantia. Yleisölle suunnattiin 10 milj. euron osakeanti ja vaihtovelkakirjalainojen sekä debentuurilainan haltijoille suunnattiin konversioanti, jossa velkojen pääomat sekä kertyneet korot, yhteensä 11,4 milj. euroa, käytettiin maksuna osakeannissa. Molemmat osakeannit kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin kulut, 0,9 milj. euroa, on vähennetty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

RAHOITUSERÄT

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston osti alikurssiin takaisin nimellisarvoltaan 2 milj. euron arvosta vaihtovelkakirjalainoja. Tästä takaisinostosta syntyi 0,9 milj. euron rahoitustuotto.

Samoin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine korkoineen samoin kuin debentuurilaina kertyneine korkoineen maksuna osakeannissa (konversioanti). Koska konversioannissa osakkeen merkintähinta oli korkeampi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä, syntyi Glastonille konversioannin yhteydessä 1,9 milj. euron rahoitustuotto.

Näillä rahoitustuotoilla ei ollut rahavirtavaikutusta.

TUNNUSLUVUT

 

    oikaistu oikaistu
  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 8,6 0,2 -0,3
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 4,7 -8,2 -7,6
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 3,5 -20,5 -19,4
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 2,0 4,4 5,6
Bruttoinvestoinnit, % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 2,2 4,4 4,1
Omavaraisuusaste, % 46,6 24,3 21,6
Velkaantumisaste, % 49,8 187,8 224,0
Nettovelkaantumisaste, % 21,7 157,0 188,4
Korolliset nettovelat, milj. euroa 11,4 56,8 57,7
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 78,5 104,1 99,2
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 9,6 -51,1 -53,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 10,5 -13,1 -12,6
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat toiminnot, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 10,3 -7,6 -9,4
Henkilökunta keskimäärin 593 830 820
Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 585 627 602
Henkilökunta kauden lopussa, lopetetut toiminnot - 183 175
Henkilökunta kauden lopussa 585 810 776

 

(1 Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
(2 Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat sisällytetty tunnusluvun laskentaan


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

    oikaistu oikaistu
  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
       
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita (1 000)
192 920 104 800 104 800
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 192 920 113 241 113 241
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita (1 000)
167 819 113 241 113 241
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita,
(1 000)
171 013 120 514 120 514
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,02 -0,10 -0,16
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,00 -0,05 -0,04
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, yhteensä, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,02 -0,15 -0,20
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,27 0,32 0,27
Hinta /  osakeantioikaistu osakekohtainen tulos  (P/E) 22,4 -1,9 -1,3
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma
pääoma / osake
1,48 0,88 0,97
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 77,2 29,3 27,2
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 15,4 13,0 16,9
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 25 358 13 611 17 736
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,40 0,28 0,26
Kauden ylin kurssi, euroa 0,44 0,74 0,74
Kauden alin kurssi, euroa 0,22 0,24 0,23
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 0,33 0,43 0,39

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että eräitä uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2013 lähtien. Näistä uusista tai uudistetuista standardeista ja tulkinnoista on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.

AIKAISEMPIEN KAUSIEN OIKAISU

Uudistettua IAS 19 Työsuhde-etuudet standardia on sovellettu takautuvasti. Uudistetun standardin vaikutukset vertailukausien tase-eriin on esitetty alla olevassa taulukossa. Vaikutukset Glastonin tuloslaskelmaan eivät ole merkityksellisiä. Alla on esitetty oikaisun vaikutus vuoden 2012 tuloslaskelmaan. Oikaisuilla ei ollut vaikutusta lopetettujen toimintojen tulokseen. Oikaisut etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista
pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista aiheutuviin velkoihin kohdistuvat pääosin Machines-segmenttiin.

Glaston kirjaa etuuspohjaisten järjestelyiden korkomenot rahoituseriin.


Oikaisut taseeseen

milj. euroa     oikaistu
  30.9.2012 oikaisu 30.9.2012
Oma pääoma 36,3 -0,2 36,2
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 1,0 0,2 1,2
Laskennalliset verovelat 1,4 -0,1 1,4
       
      oikaistu
  31.12.2012 oikaisu 31.12.2012
Oma pääoma 30,9 -0,3 30,6
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 0,9 0,4 1,4
Laskennalliset verovelat 1,5 -0,1 1,3
      oikaistu
  1.1.2012 oikaisu 1.1.2012
Oma pääoma 53,2 -0,2 53,0
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 1,1 0,2 1,3
Laskennalliset verovelat 3,6 -0,1 3,5

 

Oikaisut tuloslaskelmaan     oikaistu
  1-12/2012 oikaisu 1-12/2012
Kulut -117,1 0,0 -117,1
Liiketulos -8,8 0,0 -8,8
Rahoitustuotot ja -kulut -8,6 0,0 -8,6
Tuloverot -0,8 0,0 -0,8
Jatkuvien toimintojen tulos -18,3 0,0 -18,2


SEGMENTTITIEDOT

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services. Aiemmin raportoitaviin segmentteihin kuulunut Software Solutions -segmentti on esitetty lopetetuissa toiminnoissa. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.

Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen myynti ja valmistus.

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta sekä konepäivitysten ja varaosien myynti.

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot.

Tammi – syyskuun 2013 kertaluonteiset erät, yhteensä +3,7 milj. euroa, koostuvat pääosin 3,7 milj. euron myyntivoitosta, joka syntyi Tampereen kiinteistön myynnistä. Muut kertaluonteiset erät ovat vuonna 2012 tehtyjen rakennemuutoskuluvarausten oikaisuja.

Tammi- joulukuun 2012 kertaluonteiset erät sisältävät liikearvon arvonalentumistappiota (3,0 milj. euroa), liikearvon arvonalentumistappion johtuen myytävänä oleviksi luokiteltujen erien arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla (5,2 milj. euroa; lopetettujen toimintojen tuloksessa) sekä rakennemuutoksesta johtuvista henkilöstö- ja muista kuluista (2,9 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa lopetettujen toimintojen tuloksessa).

Segmenttien varat sisältävät ulkopuoliset myyntisaamiset ja vaihto-omaisuuden, ja velat sisältävät ostovelat konsernin ulkopuolisille tahoille sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi segmenttien varoihin ja velkoihin kuuluvat liiketoimintaan liittyvät siirtosaamiset ja - velat sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamiset. Segmenttien varoihin ja velkoihin eivät kuulu lainasaamiset, rahoituseriin liittyvät jaksotukset ja saamiset, korolliset velat, korollisiin velkoihin liittyvät jaksotukset ja velat, verosaamiset ja -velat eivätkä käteisvarat.


Jatkuvat toiminnot

 

           
Machines          
           
milj. euroa 7-9/
2013
7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Ulkoinen liikevaihto 19,0 18,4 64,5 62,0 84,7
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 19,1 18,4 64,5 62,0 84,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -0,5 0,6 -3,1 -2,6
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -2,5 1,0 -4,9 -3,1
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,0 -3,0 -4,7
Liiketulos 0,0 -0,5 0,6 -6,0 -7,3
Liiketulos-% -0,2 -2,5 1,0 -9,7 -8,6
Nettokäyttöpääoma     28,4 42,5 30,0
Henkilöstö keskimäärin     450 500 492
Henkilöstö kauden lopussa     447 481 461
           
Services          
           
milj. euroa 7-9/
2013
7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Ulkoinen liikevaihto 7,2 6,3 21,2 21,3 30,8
Sisäinen liikevaihto 0,3 0,6 1,0 1,1 1,5
Liikevaihto 7,5 6,8 22,2 22,4 32,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 1,2 3,6 4,0 5,9
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,5 18,1 16,2 17,6 18,3
Kertaluonteiset erät - - 0,0 - -0,1
Liiketulos 1,2 1,2 3,6 4,0 5,8
Liiketulos-% 16,5 18,1 16,2 17,6 18,0
Nettokäyttöpääoma     22,1 22,1 23,1
Henkilöstö keskimäärin     131 129 129
Henkilöstö kauden lopussa     127 133 130
           
           
Glaston-konserni          
           
Liikevaihto          
milj. euroa 7-9/ 2013 7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Machines 19,1 18,4 64,5 62,0 84,7
Services 7,5 6,8 22,2 22,4 32,3
Muut ja sisäinen myynti -0,3 -0,6 -0,4 -1,1 -1,4
Glaston-konserni jatkuvat toiminnot yhteensä 26,3 24,6 86,4 83,4 115,6
           
           
 
Liiketulos
         
milj. euroa 7-9/2013 7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Machines 0,0 -0,5 0,6 -3,1 -2,6
Services 1,2 1,2 3,6 4,0 5,9
Muut ja eliminoinnit -1,6 -1,2 -4,0 -4,8 -6,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,4 -0,4 0,3 -3,9 -3,4
Kertaluonteiset erät 0,0 - 3,7 -3,0 -5,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos -0,4 -0,4 4,0 -6,9 -8,8
Rahoituserät, netto -0,9 -1,7 0,0 -5,1 -8,6
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja -1,4 -2,1 4,0 -12,0 -17,4
Jatkuvien toimintojen tuloverot 0,0 0,1 -1,0 0,1 -0,8
Jatkuvien toimintojen tulos -1,3 -2,0 3,0 -11,9 -18,2
Lopetetut toiminnot, netto 0,0 -5,8 0,0 -5,2 -4,2
Tulos -1,3 -7,8 3,0 -17,1 -22,4
Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot)     593 642 634
Henkilöstö kauden lopussa (jatkuvat toiminnot)     585 627 602

 

 

Segmenttivarat      
milj. euroa 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012
Machines 69,1 85,0 73,4
Services 27,7 28,3 29,0
Segmentit yhteensä 96,9 113,3 102,4
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 5,1 4,0 2,8
Segmenttivarat yhteensä 101,9 117,3 105,2
Muut varat 26,1 46,1 52,8
Kokonaisvarat yhteensä 128,0 163,4 158,0
       
       
Segmenttivelat      
milj. euroa 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012
Machines 40,7 42,5 43,4
Services 5,7 6,2 6,0
Segmentit yhteensä 46,4 48,8 49,4
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 1,9 1,6 2,3
Segmenttivelat yhteensä 48,3 50,4 51,7
Muut velat 27,3 76,9 75,6
Kokonaisvelat yhteensä 75,7 127,3 127,4
       
       
Nettokäyttöpääoma      
milj. euroa 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012
Machines 28,4 42,5 30,0
Services 22,1 22,1 23,1
Segmentit yhteensä 50,5 64,5 53,0
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 3,1 2,4 0,5
Glaston-konserni yhteensä 53,6 66,9 53,5

 

 

Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)  
milj. euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Machines 68,3 60,9 86,3
Services 21,7 23,9 31,8
Glaston-konserni yhteensä 90,0 84,8 118,1
       
       
Myynti maantieteellisten alueiden mukaan (jatkuvat toiminnot)
milj. euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
EMEA 34,0 35,8 48,2
Aasia 20,4 19,5 25,4
Amerikka 31,9 28,1 42,0
Yhteensä 86,4 83,4 115,6

 

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

Jatkuvat toiminnot              
               
Machines              
               
milj. euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/  2012 1-3/ 2012
Ulkoinen liikevaihto 19,0 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 19,1 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,0 1,0 -0,4 0,5 -0,5 -1,7 -0,9
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -0,2 4,0 -1,9 2,1 -2,5 -7,8 -4,1
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 -1,8 - - -3,0
Liiketulos 0,0 1,1 -0,4 -1,3 -0,5 -1,7 -3,9
Liiketulos-% -0,2 4,0 -2,0 -5,7 -2,5 -7,8 17,7
               
               
Services              
               
milj. euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Ulkoinen liikevaihto 7,2 6,7 7,2 9,5 6,3 6,7 8,3
Sisäinen liikevaihto 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2
Liikevaihto 7,5 7,0 7,7 9,9 6,8 7,0 8,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 1,2 1,2 2,0 1,2 1,0 1,7
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,5 16,7 15,6 19,9 18,1 13,7 20,5
Kertaluonteiset erät - - 0,0 -0,1 - - -
Liiketulos 1,2 1,2 1,2 1,9 1,2 1,0 1,7
Liiketulos-% 16,5 16,7 15,6 18,8 18,1 13,7 20,5
               
               
Liikevaihto              
milj. euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Machines 19,1 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Services 7,5 7,0 7,7 9,9 6,8 7,0 8,5
Muut ja eliminoinnit -0,3 0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,3 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 26,3 33,7 26,4 32,3 24,6 28,5 30,2
               
               
Liiketulos              
milj. euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Machines 0,0 1,0 -0,4 0,5 -0,5 -1,7 -0,9
Services 1,2 1,2 1,2 2,0 1,2 1,0 1,7
Muut ja eliminoinnit -1,6 -1,2 -1,2 -1,9 -1,2 -2,0 -1,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,4 1,1 -0,4 0,5 -0,4 -2,7 -0,7
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 3,7 -2,4 - - -3,0
Liiketulos -0,4 1,1 3,4 -1,9 -0,4 -2,7 -3,7
               
               

Tilauskanta (jatkuvat toiminnot)

                 
milj. euroa   30.9.
2013
30.6.
2013
31.3.
2013
31.12.
2012
30.9.
2012
30.6.
2012
31.3.
2012
Machines    40,0 32,2 37,8 33,1 31,3 30,8 34,2
Services     2,0 1,6 1,6 1,1 4,0 3,3 1,1
Yhteensä    42,0 33,8 39,4 34,2 35,3 34,1 35,2

Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)

 

milj. euroa 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Machines 26,7 20,3 21,4 25,5 21,1 19,1 20,7
Services 7,6 6,7 7,5 7,9 7,3 9,1 7,6
Glaston-konserni yhteensä 34,2 26,9 28,8 33,3 28,4 28,2 28,3

 

Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat

Glaston ilmoitti lokakuussa 2012 neuvottelevansa Software Solutions -liiketoiminta-alueen myynnistä ja julkisti marraskuussa 2012 solmineensa sitovan sopimuksen tämän liiketoiminta-alueen myynnistä. Kauppa toteutui 4.2.2013. Software Solutionsin tulos samoin kuin myyntitulos liiketoiminta-alueen luovutuksesta esitetään lopetettuna toimintona.

Lopetettujen toimintojen tuotot, kulut ja tulos

       
  1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Tuotot 1,8 14,9 21,0
Kulut -1,2 -14,4 -19,2
Voitto 0,5 0,5 1,7
Rahoituserät, netto 0,0 0,0 0,0
Arvonalentumistappio arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla - -5,2 -5,2
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 0,5 -4,6 -3,5
Tuloverot -0,1 -0,5 -0,7
Tuloverot arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla - - -
Myyntitappio lopetettujen toimintojen luovutuksesta -0,4 - -
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio 0,0 -5,2 -4,2

 

Lopetettujen toimintojen vuoden 2012 tulokseen sisältyy 5,2 milj. euron liikearvon arvonalentumistappio. Liikearvon arvonalentumistappio syntyi myytävänä olevien omaisuuserien (netto) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla.

Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat

Myytävänä oleviin luovutettavien erien ryhmiin 31.12.2012 kuuluivat paitsi lopetettuihin toimintoihin (Software Solutions) liittyvät tase-erät myös Tampereen kiinteistökokonaisuus, jonka myynti ja takaisinvuokraus toteutui maaliskuun 2013 lopussa. Transaktion seurauksena syntynyt vuokrasopimus on muu vuokrasopimus.

 

  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Varat      
Liikearvo - - 7,6
Muut aineettomat hyödykkeet - - 7,3
Aineelliset hyödykkeet - - 9,6
Osuudet osakkuusyrityksissä - - 0,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - 0,0
Laskennalliset verosaamiset - - 0,0
Vaihto-omaisuus - - 0,0
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset - - 0,0
Myynti- ja muut saamiset - - 5,0
Rahavarat - - 0,3
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 29,8
       
Velat      
Laskennallinen verovelka - - 1,8
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset - - 0,1
Lyhytaikaiset varaukset - - 0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat - - 0,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat - - 2,1
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat - - 0,2
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - 4,7

 

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat

milj. euroa

  1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminnan rahavirrat 1,0 3,0 2,8
Investointien rahavirrat -0,3 -2,4 -3,1
Rahoituksen rahavirrat 0,0 0,0 0,0
Nettorahavirta 0,7 0,6 -0,3

 

EHDOLLISET VELAT

milj. euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Kiinnitykset ja pantit      
Omien sitoumusten puolesta 294,1 488,0 470,8
Muiden puolesta 0,1 0,1 0,1
Takaukset      
Omasta puolesta 4,1 0,2 0,4
Muiden puolesta 0,0 0,0 0,0
Vuokravastuut 18,8 7,6 7,2
Muut vastuut omasta puolesta - 0,6 0,5

 

Annetut pantit sisältävät 89,4 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 37,0 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä.

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.


JOHDANNAISSOPIMUKSET

             
milj. euroa 30.9.2013   30.9.2012   31.12.2012  
  Nimellis-arvo Käypä arvo Nimelli-sarvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Hyödyke-johdannaiset            
Sähkötermiini-sopimukset 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

milj. euroa

       
Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 7,3 18,7 18,7
Lisäykset 0,9 0,3 0,6
Vähennykset 0,0 0,0 -0,1
Poistot -1,0 -1,8 -2,2
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 - -
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -0,7 - 0,0
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin 0,7 -0,2 -9,7
Kurssierot -0,1 0,0 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7,1 16,9 7,3

Glastonilla ei ollut syyskuun 2013 eikä 2012 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia.

 

Muutokset aineettomissa hyödykkeissä 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 47,6 70,8 70,8
Lisäykset 0,8 4,1 5,0
Vähennykset 0,0 - 0,0
Poistot -2,5 -4,2 -3,2
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 -8,2 -8,2
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset - - 0,0
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin - -14,2 -16,7
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 45,9 48,2 47,6

 

OSAKKEENOMISTAJAT
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2013

  Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 27 124 277 14,00
2 Oy G.W.Sohlberg Ab  20 166 100 10,41
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 17 331 643 8,95
4 Suomen Teollisuussijoitus Oy  16 601 371 8,57
5 Hymy Lahtinen Oy  10 079 968 5,20
6 Yleisradion Eläkesäätiö 9 370 021 4,84
7 Gws Trade Oy  6 100 000 3,15
8 Päivikki and Sakari Sohlbergin Säätiö 4 815 600 2,49
9 Investsum Oy  3 480 000 1,80
10 Sumelius Bjarne Henning  2 406 504 1,24
11 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt  2 244 114 1,16
12 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt  2 107 860 1,09
13 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina  1 994 734 1,03
14 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia  1 735 381 0,90
15 Von Christierson Charlie  1 600 000 0,83
16 Metsänen Arto Juhani  1 500 000 0,77
17 Oy Cacava Ab  1 500 000 0,77
18 Oy Nissala Ab  1 500 000 0,77
19 Sumelius Bertil Christer  1 398 533 0,72
20 Sumelius-Koljonen Barbro  1 350 238 0,70
  20 suurinta osakkeenomistajaa   134 406 344 69,39
  Hallintarekisteröidyt 868 526 0,45
  Muut osakkeenomistajat 58 433 466 30,17
  Yhteensä 193 708 336 100,00

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö ja tytäryritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin kuin näiden osakkeenomistajien määräysvaltayhtiöt. Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.

Glaston oli vuokrannut toimitiloja konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksettava vuokra oli paikallista vuokratasoa vastaava. Tähän liittyvä lähipiirisuhde päättyi 30.11.2012. Lähipiirille maksetut vuokrakulut olivat tammi-syyskuussa 2012 0,4 milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.


Osakepalkkiojärjestelmä
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 7.2.2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tästä järjestelmästä on kerrottu tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.
 


KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSINSTRUMENTITKäypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja ovat johdannaiset. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat ja velat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, eli jotka on hankittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. Myös myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja (käyvän arvon hierarkian taso 1). Kaikki Glastonin johdannaiset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät noteeratut sijoitukset arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintaan (käyvän arvon hierarkian taso 2). Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen (käyvän arvon hierarkian taso 3).

Käyvän arvon määrittelyssä käytetty hierarkia:

Taso 1 = toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot
Taso 2 = käyvät arvot, jotka määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa suoraan tai
Taso 3 = käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, käypänä arvona hankintahinta tai sitä alempi arvo, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen

Raportointikauden aikana ei käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä tapahtunut siirtoja.

Käypien arvojen hierarkian tasojen 2 ja 3 arvostusmenetelmissä ei ole tapahtunut muutosta raportointikauden aikana.


Käyvän arvon hierarkia taso 3, muutokset raportointikauden aikana

  2013 2012
1.1. 0,2 0,2
Arvonalentumiset - -
Siirrot erien välillä - -
30.9. 0,2 0,2Käyvän arvon hierarkian, taso 3, mukaisesti arvostettavilla rahoitusinstrumenteilla ei ollut vaikutusta kauden voittoon tai tappioon eikä muihin laajan tuloksen eriin. Näitä rahoitusinstrumentteja ei arvosteta toistuvasti käypään arvoon.

Käyvän arvon hierarkia, käyvät arvot

milj. euroa

  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Myytävissä olevat osakkeet      
Taso 1 0,1 0,1 0,1
Taso 3 0,2 0,2 0,2
  0,3 0,3 0,3
Johdannaiset      
Taso 2 0,0 0,0 0,0

 

Tilaa

Liitteet & linkit