Glaston toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin

Glaston Oyj Abp                       Pörssitiedote 28.4.2011 klo 8.30

Glaston toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin

Glaston Oyj Abp:n hallitus on kokouksessaan 28.4.2011 päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2011 antaman valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 20 000 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Osakeannissa annetaan maksutta 3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita niille sijoittajille, jotka ovat vaihtaneet yhtiön 16.6.2009 ja 18.2.2010 liikkeeseenlaskemia vaihtovelkakirjalainoja yhtiön osakkeiksi. Vaihtotarjouksen mukaisesti yhtiö on sitoutunut korvaamaan vaihtoon osallistuneille sijoittajille vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisen vaihtohinnan 1,30 euroa osakkeelta ja yhtiön viimeaikaisen pörssikurssin välisen hinnaneron maksuttomassa osakeannissa annettavina yhtiön uusina osakkeina. Osakeannin tarkemmat ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta lupaa poiketa velvollisuudesta julkaista listalleottoesite haettaessa suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet otettaviksi pörssilistalle.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.5.2011. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Glastonilla on yhteensä 105 588 636 kappaletta osakkeita. Liikkeeseen lasketut uudet osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta 9.5.2011 alkaen.

 

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh 010 500 6100
talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419

 

 

Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaan tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperikomission (Securities and Exchange Commission) rekisteröintiä tai poikkeusta vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröinnistä. Glaston ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Isossa-Britanniassa. Mitään esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hakemaan tai hyväksymään julkaistavaksi Isossa-Britanniassa eikä tämä tiedote koske arvopapereiden tarjoamista Isossa-Britanniassa.


 

LIITE

GLASTON OYJ ABP:N SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI
OSAKEANNIN EHDOT

Glaston Oyj Abp:n (”Yhtiö” tai ”Glaston”) hallitus on 28.4.2011 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2011 antaman valtuutuksen perusteella seuraavasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista:

1. Osakkeiden lukumäärä ja maksuttomuus

Osakeannissa annetaan maksutta 3.092.501 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Osakkeet”).

Osakeantipäätös ja uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäviksi kaupparekisteriin välittömästi osakeantipäätöksen jälkeen ja uudet osakkeet siirretään saajien arvo-osuustileille heti rekisteröinnin tapahduttua.

 

2. Osakkeiden saajat

Kaikki Osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen niille sijoittajille, jotka ovat vaihtaneet Yhtiön 16.6.2009 ja 18.2.2010 liikkeeseenlaskemia vaihtovelkakirjalainoja Yhtiön osakkeiksi Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijoille tekemän erillisen vaihtotarjouksen mukaisesti.

 

3. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet Yhtiössä uusien Osak­keiden rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjes­telmässä.

 

4. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ja annin maksuttomuuteen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan ja anti on maksuton, koska osakeanti liittyy Yhtiön 25.2.2011 sopimaan pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun ja osakeannin tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön stra­tegian mukaisen myönteisen kehityksen varmistaminen. Merkintäetuoikeudesta poik­keamiselle ja osakeannin maksuttomuudelle on siten Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityisen painava taloudellinen syy.

 

5. Muut seikat

Yhtiön hallitus tai sen valtuuttama yksi tai useampi henkilö päättää kaikista muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit