Glastonin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016: Saadut tilaukset piristyivät alkuvuodesta

Glaston Oyj Abp         PUOLIVUOSIKATSAUS                                    9.8.2016 klo 13.00


Glastonin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016: Saadut tilaukset piristyivät alkuvuodesta

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut uuden ohjeistuksen liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Tämän vuoksi Glaston nimeää uudelleen käyttämänsä vaihtoehtoiset ei-IFRS-tunnusluvut. Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella ja vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella käyttökatteella. Käytettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osion kohdassa tunnuslukujen laskentakaavat. Täsmäytys IFRS-tunnuslukuihin esitetään kohdassa vertailukelpoinen liiketulos.

Puolivuosikatsauksen vertailuvuoden luvut viittaavat jatkuviin toimintoihin.
 

HUHTI–KESÄKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 28,6 (32,5) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto oli 22,1 (30,1) miljoonaa euroa.

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,2 (2,6) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli -0,6 (2,5) miljoonaa euroa eli -2,7 (8,2) % liikevaihdosta.

- Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,4 (1,7) miljoonaa euroa eli -1,9 (5,8) % liikevaihdosta.

 

TAMMI–KESÄKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 53,7 (55,0) miljoonaa euroa.

- Tilauskanta 30.6.2016 oli 40,9 (56,0) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto oli 51,5 (56,5) miljoonaa euroa.

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,6 (4,7) miljoonaa euroa eli 3,1 (8,3) % liikevaihdosta.

- Liiketulos oli 0,1 (4,9) miljoonaa euroa eli 0,2 (8,7) % liikevaihdosta.

- Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,3 (3,0) miljoonaa euroa eli 0,5 (5,3) % liikevaihdosta.

- Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 0,7 (20,2) %.

- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,01) euroa.

- Korolliset nettovelat olivat 11,4 (6,1) miljoonaa euroa.

 

NÄKYMÄT
Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105 – 110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2 – 4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Glastonin markkinat jatkuivat hiljaisina vuoden toisella neljänneksellä ja toimintaympäristö oli edelleen haastava. Huhti–kesäkuun liikevaihtomme laski vuodentakaisesta ja oli 22,1 (30,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti EMEA-alueen heikentyneestä konemyynnistä. Amerikan alueen liikevaihto oli hyvällä tasolla. Aasian markkina-alueella ensimmäisellä neljänneksellä alkanut liikevaihdon positiivinen kehitys jatkui.

Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 28,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 14,4 %. Tästä huolimatta alkuvuoden tilauskertymä, yhteensä 53,7 (55,0) miljoonaa euroa, ei ollut tavoitteidemme mukainen.

Glastonin vertailukelpoinen liiketulos huhti–kesäkuulta oli -0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti erityisesti arvioitua alhaisempi liikevaihto. Tehostetut kustannussäästötoimet purevat ja tasapainottavat laskeneen liikevaihdon vaikutusta.

Lasinjalostusmarkkinat jatkuvat haastavina loppuvuoden aikana. Jatkamme määrätietoisesti  toimenpiteitämme kustannusten sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen. Suomessa käynnistämme neuvottelut henkilöstön kanssa mahdollisista lomautus- sekä työpaikkojen vähennystarpeista. Neuvottelujen piirissä on koko Glastonin Suomen henkilöstö.” 

AVAINLUVUT 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
       
Tilauskanta, milj. euroa 40,9 56,0 38,5
Saadut tilaukset, milj. euroa 53,7 55,0 107,4
Liikevaihto, milj. euroa 51,5 56,5 123,4
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,6 4,7 9,5
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 3,1 8,3 7,7
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 0,3 3,0 6,1
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 0,5 5,3 4,9
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -0,6 -11,1 -13,8
Osakekohtainen tulos -0,00 -0,06 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 0,2 -5,6 -3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 0,7 -26,2 -13,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 2,4 2,8 7,2
Omavaraisuusaste, % 45,8 43,7 43,9
Velkaantumisaste, % 43,8 40,0 36,7TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Huhti–kesäkuussa lasinjalostusmarkkinoiden kehityksessä oli merkittäviä alueellisia vaihteluja. Pohjois-Amerikassa markkinoiden kasvu jatkui, joskin aiempaa maltillisempana. Etelä-Amerikan markkinat säilyivät hiljaisina. Aasian markkina-alue kasvoi hieman. EMEA-alueella markkinat tasaantuivat.

Machines
Vuoden toisella neljänneksellä lasinjalostuskoneiden markkinat jatkuivat haastavina. Vaikeassa markkinatilanteessa Glaston onnistui säilyttämään markkina-asemansa suhteessa kilpailijoihin.
 
Pohjois-Amerikassa markkinatilanne jatkui suotuisana, ja
Glaston sai raportointikaudella yli 2 miljoonan euron jatkotilauksen yhdysvaltalaiselta Cardinal Glass Industriesilta Glaston FC1000™ -karkaisulinjasta. Toinen vuosineljännes ei tuonut muutosta Etelä-Amerikan markkinatilanteeseen. Markkinat olivat edelleen hiljaiset, ja Brasilian heikko valuutta sekä rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikuttivat toimintaan negatiivisesti.

Aasian markkina-alueella positiivista kehitystä oli havaittavissa Intian, Australian ja Uuden-Seelannin markkinoilla. Kiinassa markkinatilanne jatkui edelleen hiljaisena, mutta kauden loppupuolella nähtiin varovaista piristymistä.


EMEA-alueella toimintaympäristö pysyi matalahkolla tasolla vuoden toisella neljänneksellä. Alueella vallinnut taloudellinen epävarmuus ja kiristyvät toimintaedellytykset hidastivat asiakkaiden investointipäätöksiä. Toukokuussa Glaston teki yli 2 miljoonan euron kaupan huipputeknologiaa edustavien turvalasikoneiden toimittamisesta HORN Glass Industries AG:lle.

Services
Huoltoliiketoiminnan vahvin markkina oli edelleen Pohjois-Amerikka. EMEA-alue oli kokonaisuutena hiljainen, mutta kysyntä vaihteli merkittävästi maittain. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa palveluiden kysyntä jäi vaimeaksi.

Varaosat-tuoteryhmän hyvä kehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös huoltomarkkina kehittyi myönteisesti.
Työkalujen myynti EMEA-alueella eteni hyvin, mutta laski vielä muilla markkina-alueilla. Esikäsittelykoneiden (pre-processing) ja niihin liittyvien huoltojen liiketoiminta pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Toinen vuosineljännes ei tuonut parannusta modernisointituotteiden markkinaan. Saatujen tilausten määrä oli toisella vuosineljänneksellä matala. EMEA-alueella Glaston sai Isosta-Britanniasta Uniglass-tasokarkaisukoneen suuren modernisointitilauksen, ja yksi alan suurimmista toimijoista osti Saksassa sijaitsevaan tuotantolaitokseensa iLook™-laadunmittausjärjestelmän. Glaston toi markkinoille kaksi uutta tuotetta: ProL-zone-modernisointituotteen tasolaminoidulle lasille sekä iControL™-päivitystuotteen Uniglassin koneisiin.

NÄKYMÄT
Vuoden toisella puoliskolla lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävakauden jatkuessa.

Euroopassa talouden näkymien heikentyminen ja toimintaympäristön lisääntynyt epävakaus heijastuu asiakkaiden investointipäätöksiin.Tästä huolimatta Keski- ja Itä-Eurooppa tarjoavat kasvumahdollisuuksia.
Pohjois-Amerikan markkinalta odotamme vakaata kehitystä. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa. Aasian markkinoilta odotamme varovaista kasvua.

Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105 – 110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2 – 4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).


TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 9.8.2016 klo 14.00 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh 010 500 500

 

Lähettäjä:
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105 


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset mediat, www.glaston.net

 

Tilaa

Liitteet & linkit