GLASTONIN UUDET SEGMENTTITIEDOT

GLASTON OYJ ABP              Pörssitiedote                                           11.4.2014 klo 12.00

 

GLASTONIN UUDET SEGMENTTITIEDOT

Asiakaspalvelunsa tehostamiseksi Glaston ilmoitti joulukuussa 2013 siirtävänsä työkalumyynnin Machines-segmentistä Services-segmenttiin 1.1.2014 alkaen. 

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services.
Machines-segmentti on jaettu kahteen toimintasegmenttiin: Heat Treatment, johon kuuluu lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti ja Pre-processing, johon kuuluu lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti.

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitysten ja varaosien myynti sekä työkalujen myynti ja valmistus.

Yhtiön sisäinen ja ulkoinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta vuoden 2014 alussa. Glastonin uuden segmenttirakenteen mukaiset tiedot on esitetty alla olevissa taulukoissa. Yhtiön tammi-maaliskuun osavuosikatsaus, joka julkaistaan 23.4.2014, raportoidaan uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

 

 

SEGMENTIT        
         
JATKUVAT TOIMINNOT        
Machines        
         
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Ulkoinen liikevaihto 17,0 41,3 58,3 84,2
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 17,0 41,3 58,3 84,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,4 0,8 0,7 2,4
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -2,3 2,0 1,2 2,9
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos -0,4 0,8 0,7 2,4
Liiketulos-% -2,3 2,0 1,2 2,9
Nettokäyttöpääoma 22,3 20,6 19,7 17,1
Henkilöstö keskimäärin 345 348 347 346
Henkilöstö kauden lopussa 351 345 344 343
         
Services        
         
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Ulkoinen liikevaihto 9,4 18,1 27,5 37,3
Sisäinen liikevaihto 0,5 0,7 1,0 1,3
Liikevaihto 9,8 18,8 28,5 38,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 2,2 3,6 5,2
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 12,4 11,8 12,5 13,4
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos 1,2 2,2 3,6 5,2
Liiketulos-% 12,4 11,8 12,5 13,4
Nettokäyttöpääoma 28,8 31,9 30,8 30,1
Henkilöstö keskimäärin 237 236 234 233
Henkilöstö kauden lopussa 237 235 229 227
         
         

 

 

Glaston-konserni        
         
Liikevaihto        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines 17,0 41,3 58,3 84,3
Services 9,8 18,8 28,5 38,6
Muut ja sisäinen myynti -0,4 -0,1 -0,4 -0,6
Glaston-konserni jatkuvat toiminnot yhteensä 26,4 60,1 86,4 122,2
         
         
         
         
Liiketulos        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines -0,4 0,8 0,7 2,4
Services 1,2 2,2 3,6 5,2
Muut ja eliminoinnit -1,2 -2,3 -4,0 -5,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,4 0,7 0,3 2,1
Kertaluonteiset erät 3,7 3,8 3,7 3,7
Jatkuvien toimintojen liiketulos 3,4 4,5 4,0 5,9
Rahoituserät, netto 2,3 0,9 0,0 -1,0
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 5,7 5,4 4,0 4,9
Jatkuvien toimintojen tuloverot -1,0 -1,1 -1,0 -3,6
Jatkuvien toimintojen tulos 4,7 4,3 3,0 1,3
Lopetetut toiminnot, netto 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos 4,7 4,3 3,0 1,3
Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) 592 595 593 590
Henkilöstö kauden lopussa (jatkuvat toiminnot) 598 592 585 581
         
         
         
Segmenttivarat        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines 63,6 59,7 58,6 56,1
Services 40,1 39,4 38,2 37,8
Segmentit yhteensä 103,7 99,2 96,9 93,9
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 5,4 5,4 5,1 4,9
Segmenttivarat yhteensä 109,1 104,6 101,9 98,8
Muut varat 29,2 25,7 26,1 26,8
Kokonaisvarat yhteensä 138,3 130,2 128,0 125,6
         
         
         
Segmenttivelat        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines 41,3 39,2 39,0 39,0
Services 11,3 7,5 7,4 7,7
Segmentit yhteensä 52,6 46,7 46,4 46,7
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 2,0 1,9 1,9 1,9
Segmenttivelat yhteensä 54,6 48,7 48,3 48,6
Muut velat 30,1 27,9 27,3 26,3
Kokonaisvelat yhteensä 84,7 76,5 75,7 74,9
         
         
         

 

 

Nettokäyttöpääoma        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines 22,3 20,6 19,7 17,1
Services 28,8 31,9 30,8 30,1
Segmentit yhteensä 51,1 52,5 50,5 47,2
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 3,4 3,4 3,1 2,9
Glaston-konserni yhteensä 54,5 55,9 53,6 50,2
         
         
         
         
         
SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN        
Jatkuvat toiminnot        
         
Machines        
         
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013
Ulkoinen liikevaihto 26,0 16,9 24,3 17,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 26,0 16,9 24,3 17,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,8 -0,1 1,2 -0,4
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 6,8 -0,9 5,0 -2,3
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos 1,8 -0,1 1,2 -0,4
Liiketulos-% 6,8 -0,9 5,0 -2,3
         
         
Services        
         
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013
Ulkoinen liikevaihto 9,8 9,4 8,8 9,4
Sisäinen liikevaihto 0,3 0,3 0,3 0,5
Liikevaihto 10,1 9,6 9,0 9,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,6 1,3 1,0 1,2
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,1 13,9 11,2 12,4
Kertaluonteiset erät - - - 0,0
Liiketulos 1,6 1,3 1,0 1,2
Liiketulos-% 16,1 13,9 11,2 12,4
         
         
Liikevaihto        
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013
Machines 26,0 16,9 24,3 17,0
Services 10,1 9,6 9,0 9,8
Muut ja eliminoinnit -0,2 -0,3 0,3 -0,4
Glaston-konserni yhteensä 35,9 26,3 33,7 26,4
         
         

 

 

         
         
Liiketulos        
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013
Machines 1,8 -0,1 1,2 -0,4
Services 1,6 1,3 1,0 1,2
Muut ja eliminoinnit -1,5 -1,6 -1,2 -1,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,9 -0,4 1,1 -0,4
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 3,7
Liiketulos 1,9 -0,4 1,1 3,4
         
         
Tilauskanta (jatkuvat toiminnot) 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013
Machines 38,0 40,0 32,2 37,8
Services 1,1 2,0 1,6 1,6
Yhteensä 39,1 42,0 33,8 39,4
         
         
         
Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)        
milj. euroa 1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013
Machines 19,2 37,5 62,0 86,2
Services 9,6 18,3 28,0 37,1
Glaston-konserni yhteensä 28,8 55,8 90,0 123,3
         
         
Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)        
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013
Machines 24,1 24,5 18,2 19,2
Services 9,2 9,7 8,7 9,6
Glaston-konserni yhteensä 33,3 34,2 26,9 28,8

 

Tilaa

Liitteet & linkit