Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

GLASTON OYJ ABP      Pörssitiedote        19.2.2010 klo 15.00
Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on 19.2.2010 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta yhtiössä,
jonka mukaan 18.2.2010 tehdyn vaihtovelkakirjalainan merkinnän johdosta Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n mahdollinen tuleva omistusosuus Glaston Oyj Abp:ssä on
yhteensä 4.807.692 osaketta ja ääntä, mikäli Suomen Teollisuussijoitus Oy
käyttää vaihtovelkakirjalainan 2010 vaihto-oikeudet täysimääräisesti.
Omistusosuus vastaa 5,713 % Glaston Oyj Abp:n vaihdon jälkeisestä osakkeiden ja
äänten lukumäärästä tämän tiedotteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut
osakkeet huomioiden. 

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen
liputusilmoitus: 

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija 
Glaston Oyj Abp, yritys- ja yhteisötunnus 1651585-0 

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja 
Suomen Teollisuussijoitus Oy (jäljempänä ”Teollisuussijoitus”). 
Tunnistetiedot: 
yritys- ja yhteisötunnus: 1007806-3 
osoite: Kalevankatu 9 A, 00100 Helsinki 
Yhteyshenkilö: 
Antti Kummu, puh. 09 6803 6835 
sähköposti: antti.kummu@teollisuussijoitus.fi 

3. Ilmoituksen peruste 
Sopimus / muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai
äänioikeuksien hankkimiseen. 

4. Liputusraja, joka ylitetään mikäli sopimus / järjestely toteutuu 
Teollisuussijoituksen osuus osakkeista ja äänistä ylittää 1/20. 

5. Ilmoitettavat tiedot 

5.A. Teollisuussijoituksen osuudet osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä
tällä hetkellä: 
Ei Glaston Oyj Abp:n osakkeita (ISIN-koodi FI0009010219) eikä siten
äänioikeuksia eli Teollisuussijoituksen osuus 0,00 % osakkeiden ja
äänioikeuksien lukumäärästä. 

5.B. Sopimus tai muu järjestely 
Teollisuussijoitus on 18.2.2010 merkinnyt 6.250.000 eurolla Glaston Oyj Abp:n
hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi liikkeeseenlaskemaa
vaihtovelkakirjalainaa 2010. Glaston Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt lainan
merkinnät 18.2.2010. 

Vaihtoaika alkaa 6.4.2010 ja päättyy 10 pankkipäivää ennen lainan eräpäivää
19.6.2014. 

Niiden osakkeiden ja äänien lukumäärä, jotka Teollisuussijoitus voi saada
vaihto-oikeuttaan käyttämällä: 4.807.692 osaketta ja ääntä eli 5,713 %
osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä. Osuudet on laskettu suhteessa niihin
osake- ja äänimääriin, jotka yhtiössä on mikäli Teollisuussijoitus käyttää
vaihtovelkakirjalainan 2010 vaihto-oikeuden täysimääräisesti eli suhteessa
seuraavaan osake- ja äänimäärään: 84.157.692. 

5.C. Teollisuussijoituksen nykyinen ja mahdollinen tuleva omistus yhteensä (6.A
+ 6.B) 
Osakkeiden ja äänien lukumäärä 4.807.692 eli 5,713 % osakkeiden ja
äänioikeuksien lukumäärästä. Osuudet on laskettu suhteessa niihin osake- ja
äänimääriin, jotka yhtiössä on mikäli Teollisuussijoitus käyttää
vaihtovelkakirjalainan 2010 vaihto-oikeuden täysimääräisesti eli suhteessa
seuraavaan osake- ja äänimäärään 84.157.692. 


GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen, toimitusjohtaja


Lisätietoja, Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glaston.net

Lähettäjä:
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105 


Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp on kasvava ja kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto
ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja 
-työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software
lasialan ohjelmistoissa. 

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.

www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit