ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Glaston Oyj Abp - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote   18.6.2009 klo 14.00
ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA                      

Glaston Oyj Abp on 18.6.2009 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta, jonka 
mukaan 17.6.2009 tehdyn vaihtovelkakirjalainan merkinnän johdosta Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö Varman nykyinen ja mahdollinen tuleva omistusosuus Glaston Oyj  
Abp:ssä on yhteensä 6.942.277 osaketta. Omistusosuus vastaa 7,112 % Glaston Oyj 
Abp:n kaikkien osakkeiden ja äänien lukumäärästä, mikäli kaikki yllämainitun  
vaihtovelkakirjalainan merkitsijät käyttäisivät vaihto-oikeutensa        
täysimääräisesti.                                

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varman toimittama arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän 
mukainen liputusilmoitus:                            

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija                        
Glaston Oyj Abp, yritys- ja yhteisötunnus 1651585-0               

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja                     
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (jäljempänä 'Varma').          
Tunnistetiedot:                                 
yritys- ja yhteisötunnus: 0533297-9                       
osoite: Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki                   
Yhteyshenkilö:                                 
Mikko Koivusalo, puh. 010 244 6795                       
sähköposti: mikko.koivusalo@varma.fi                      

3. Ilmoituksen peruste                             
Sopimus / muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai       
äänioikeuksien hankkimiseen.                          

5. Liputusraja, joka ylitetään mikäli sopimus / järjestely toteutuu       
Varman osuus osakkeista ja äänistä ylittää 1/20.                

6. Ilmoitettavat tiedot                             
6.A. Varman osuudet osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä tällä hetkellä  
Vain suoraa omistusta seuraavasti: 19 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta (ISIN-koodi
FI0009010219) ja ääntä eli Varman osuus 0,02 % osakkeiden ja äänioikeuksien   
lukumäärästä.                                  

6.B. Sopimus tai muu järjestely                         
Varma on 17.6.2009 merkinnyt 9.000.000 eurolla Glaston Oyj Abp:n hallituksen  
valitsemien sijoittajien merkittäväksi 16.6.2009 liikkeeseenlaskemaa      
vaihtovelkakirjalainaa 2009, jota kaikkiaan merkittiin yhteensä 23.750.000 euron
määrällä. Glaston Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt lainan merkinnät 17.6.2009. 

Vaihtoaika alkaa 1.8.2009 ja päättyy 10 pankkipäivää ennen lainan eräpäivää   
19.6.2014.                                   

Varman merkitsemä lainaosuus oikeuttaa Varman vaihtamaan lainaosuutensa Glaston 
Oyj Abp:n osakkeisiin seuraavasti:                       

Niiden osakkeiden ja äänien lukumäärä, jotka Varma voi saada vaihto-oikeuttaan 
käyttämällä: 6.923.077 osaketta ja ääntä eli 7,092 % osakkeiden ja       
äänioikeuksien lukumäärästä.                          

Osuudet on laskettu suhteessa niihin osake- ja äänimääriin, jotka yhtiössä on  
mikäli kaikki vaihtovelkakirjalainan 2009 merkitsijät käyttävät         
vaihto-oikeutensa täysimääräisesti eli suhteessa seuraavaan osake- ja      
äänimäärään: 97.619.231.                            

6.C. Varman nykyinen ja mahdollinen tuleva omistus yhteensä (6.A + 6.B)     
Osakkeiden ja äänien lukumäärä 6.942.277 eli 7,112 % osakkeiden ja       
äänioikeuksien luku-määrästä.                          

Osuudet on laskettu suhteessa niihin osake- ja äänimääriin, jotka yhtiössä on  
mikäli kaikki vaihtovelkakirjalainan 2009 merkitsijät käyttävät         
vaihto-oikeutensa täysimääräisesti eli suhteessa seuraavaan osake- ja      
äänimäärään: 97.619.231.                            


GLASTON OYJ ABP                                 
Mika Seitovirta, toimitusjohtaja                        

Lisätietoja:                                  
Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.glaston.net                                 
Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on   
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
Software lasialan ohjelmistoissa.                        

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.

Tilaa

Liitteet & linkit