Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

GLASTON OYJ ABP       Pörssitiedote     22.2.2008  klo
8.30
Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 11. päivänä 2008
kello 16.00 alkaen hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla
osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00.


Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5
luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 4.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5,
33730 Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla
9.


Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon perjantaina 29.2.2008.


Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen
yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.


Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 6.3.2008 ennen klo
16.00 kirjallisesti osoitteella Glaston Oyj Abp, PL 25, 33731
Tampere, puhelimitse numeroon 010 500 6072 (Terttu Uusitalo) tai
sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@glaston.net.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan
kuluessa.


Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet
yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen
jäsenten lukumääräksi seitsemän ja että hallitukseen valittaisiin
nykyisistä jäsenistä Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Carl-Johan
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uusina
jäseninä Jan Lång ja Mikael Mäkinen.


Tilintarkastaja
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus tehtävään.


Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
eli yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2008 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen
ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 25.3.2008.


Helsingissä helmikuun 21. päivänä 2008

Glaston Oyj Abp
Hallitus
Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp

Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 6105


Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kasvava ja kansainvälinen lasiteknologiayhtiö.
Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja
asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen
tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin
tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa
sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on
Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net


Jakelu:
OMX
Keskeiset mediat
www.glaston.net

Tilaa