KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KYRO OYJ ABP     PÖRSSITIEDOTE      19.3.2003 klo 19.00

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 19.3.2003

Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2003
päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle
ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,15 euroa osakkeelta, mikä on kokonaisuudessaan 5 914
006 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty
täsmäytyspäivänä 24.3.2003 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasrekisteriin. Osinko maksetaan 31.3.2003.

Kyro Oyj Abp:n nykyinen hallitus on valittu 22.11.2000 pidetyssä
yhtiökokouksessa ja sen jäsenet ovat Lauri Fontell, Lars
Hammarén, Carl-Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin,
Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Gerhard Wendt.
Hallituksen jäsenten toimikausi on 2001-2004.

Lauri Fontell ilmoitti 10.3.2003 yhtiölle haluavansa erota Kyro
Oyj Abp:n hallituksesta kesken toimikauden. Hänen tilalleen
varsinainen yhtiökokous valitsi yksimielisesti diplomi-insinööri
ja ekonomi Heikki Mairinojan jäljellä olevaksi kaudeksi.

Hallitus valitsi kokouksessaan 19.3.2003 puheenjohtajaksi Carl-
Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.
Varsinainen yhtiökokous 19.3.2003 valitsi tilintarkastajaksi
yksimielisesti KPMG Wideri Oy Ab:n.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön
omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia osakkeita
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita päättämällään tavalla ja laajuudessa.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen
mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla
ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai lisäksi
osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita
voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai
muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös luovuttaa hallituksen
jäsenille hallituspalkkion vastikkeena. Osakkeita voidaan myös
myydä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä, mutta ei
kuitenkaan sopimuskauppana muuten kuin käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupassa, investoinneissa tai teollisissa järjestelyissä.

Hallituksen hankkimat osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2003 myöntämät valtuutukset omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle
20.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetut
valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
peruutettiin.Lisätiedot:       Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli
Kronqvist
            Puh. (0400) 838 140

Sijoittajasuhteet:   Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika
Nevalainen,
            Puh. (0400) 882 024

Jakelu:         Helsingin Pörssi
            Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa