KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKO

 Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE   4.12.2003 klo 16.00
                                   
                                   
 KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 4.12.2003 PÄÄTÖKSET
 
 Kyro Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2003 päätti jakaa
 ylimääräistä osinkoa vuodelta 2002 hallituksen ehdotuksen mukaisesti
 0,15 euroa / osake, mikä on kokonaisuudessaan 5 926 507,20 euroa.
 
 Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
 osingonjaon täsmäytyspäivänä 9.12.2003 merkittynä Suomen Arvopaperi
 Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Ylimääräisen osingon
 maksupäivä on 16.12.2003.
 

Lisätiedot:    Veli Kronqvist, talousjohtaja, Kyro Oyj Abp,
         p. 03-372 3111

Sijoittaja-    Mika Nevalainen, viestintäjohtaja, Kyro Oyj Abp,
suhteet:     p. 0400-882 024

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineetTilaa