Kyron hallitus päätti avainhenkilöiden kannustusjärjestelmästä


            
KYRO OYJ ABP         PÖRSSITIEDOTE         9.5.2007
klo 08.25

KYRON HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Kyro Oyj Abp:n (Glaston Oyj Abp 1.6.2007 alkaen) hallitus on
päättänyt uudesta Kyro-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä.

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008,
2009 ja 2010 yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden
kuluessa palkkion maksamisesta.

Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu
konsernin liikevoiton ja liikevaihdon kasvuun.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2007 noin 20
avainhenkilöä.

Mikäli järjestelmän ansaintakriteereille asetetut tavoitteet vuosille
2007-2009 saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä maksettavat
palkkiot vastaavat bruttomäärältään (sisältäen myös rahana
maksettavan osuuden) noin 1.305.000 Kyro Oyj Abp:n osaketta.

Helsingissä 9.5.2007

Kyro Oyj Abp

Emmi Berlin
Viestintäpäällikkö

Lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Ari Himma, puh. 050-571 2500.

Kyro Oyj Abp (Glaston Oyj Abp 1.6.2007 alkaen) on vakavarainen,
kasvava ja kansainvälinen teknologiakonserni. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja, jonka tuotevalikoima
ja palvelukonsepti ovat alan laajimmat. Sen tunnetut tuotemerkit ovat
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa Bavelloni, ja turvalasikoneissa
Tamglass sekä Uniglass. Tamglass Lasinjalostus Oy on Suomen ja
lähialueiden markkinoilla toimiva arkkitehtuurilasien
kokonaistoimittaja.

www.kyro.fi
www.glaston.net

Jakelu:
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa