LISÄYS KYRON YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN 13.3.2007


            
KYRO OYJ ABP      PÖRSSITIEDOTE      14.3.2007 klo 9.30
LISÄYS KYRON YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN 13.3.2007
Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2007 päätettiin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09
euroa osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2007 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 23.3.2007.

Tampereella 14.3.2007
Emmi Watkins
IR- & viestintäpäällikkö
Lisätiedot ja      Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins
sijoittajasuhteet:   Puh. 0400-903 260
Jakelu:         Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa