Uusi avaus lääketutkimuksessa Suomessa: GSK ja VTT aloittavat merkittävän tutkimusyhteistyön

GlaxoSmithKline Oy ja VTT ilmoittivat Tekesin LIMIT-seminaarin yhteydessä tänään aloittavansa kaksivuotisen tutkimusyhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia lääketuotannon laadunvalvontamenetelmiä.

Projektissa VTT kehittää Oulun toimipisteessään optisia mittausmenetelmiä ja -laitteita, joita testataan GSK:n laboratorioissa ja tuotantolaitoksissa ympäri maailmaa. Onnistuessaan projekti voi nopeuttaa uusien lääkkeiden tuloa markkinoille lyhentämällä laadunvalvontaan kuluvien vaiheiden kestoa. Projektin jatkotavoitteena on luoda perusosaaminen tällaisten mittauslaitteiden myöhemmälle teolliselle valmistukselle. Projektille ollaan hakemassa rahoitusta Tekesiltä, ja se on uudenkaltainen avaus kansainvälisten suuryritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ohjaamiseksi Suomeen. Suomalaista osaamista kansainvälisen lääketuotannon prosessianalytiikkaan Suomessa aloitettavassa GSK:n ja VTT:n tutkimushankkeessa hyödynnetään VTT:n tietotaitoa ja monivuotista kokemusta mm. paperiteollisuuden prosessianalytiikan kehittämisessä. Projekti luo uusia työpaikkoja VTT:n Oulun toimipisteeseen, ja tavoitteena on, että myöhemmin mahdollisesti syntyvät uudet mittausmenetelmät ja keksinnöt voidaan kaupallistaa suomalaisten yritysten avulla. ”Turvallisuussyistä lääkevalmisteiden tuotanto on erittäin huolellisesti valvottua toimintaa. Nykyiset laadunvalvontamenetelmät ovat tarkkoja, mutta monimutkaisia ja aikaavieviä. Siten ne lisäävät merkittävällä tavalla lääkkeiden valmistuskustannuksia. Olemme löytäneet Suomesta VTT:ltä huippuosaamista, jonka avulla uskomme voivamme kehittää aivan uusia tapoja analysoida lääkevalmistusta ja siten nopeuttaa uusien lääkkeiden valmistusta”, toteavat GSK:n lääketieteellinen johtaja Kari Varkila ja GSK:n PAT-projektien ohjelmajohtaja James Fox. ”GSK investoi hankkeeseen merkittävän määrän rahaa, mutta siihen liittyy tutkimus- ja tuotekehitysprojekteille tyypillisiä riskejä. Siksi Tekesin myönteinen suhtautuminen projektin käynnistymiselle on ollut ratkaisevaa.” ”VTT:llä on Oulussa tuotannon prosessianalytiikan kehittämiseen liittyvää erityisosaamista optisissa mittausmenetelmissä. Nyt julkistettu tutkimus- ja kehitysprojekti on meille päänavaus uudella teollisuusalalla ja kohdistamme siihen merkittäviä odotuksia”, kertoo VTT Optoelektroniikan tutkimusalueen varapäällikkö Janne Suhonen. ”GSK:n ja VTT:n tutkimusprojekti työllistää alkuvaiheessa useita ihmisiä, ja onnistuessaan sillä on merkittävät kasvumahdollisuudet.” ”Tekesin LIMIT-seminaarissa tulivat esiin sekä Suomessa olevan prosessianalytiikan osaaminen että siihen liittyvät teolliset mahdollisuudet. On tärkeää, että kansallisista innovaatioista syntyy suomalaisille toimijoille kansainvälistä liiketoimintaa. Tekes pyrkii strategiansa mukaisesti edistämään kansainvälisten yritysten verkostoitumista suomalaisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa”, kommentoi Tekesin teknologiajohtaja Harri Puurunen. Lisätietoja: Lääketieteellinen johtaja Kari Varkila, GlaxoSmithKline Oy, puh. 050 4200 496 Tutkimusalueen varapäällikkö Janne Suhonen, VTT Optoelektroniikka, puh. 040 702 3285 Teknologiajohtaja Harri Puurunen, Tekes, puh. 010 521 5910, harri.puurunen@tekes.fi GlaxoSmithKline Oy GSK on lääkealan edelläkävijä, joka keskittyy alkuperäislääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen, tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin. Tärkeimmät terapia-alueet ovat hengitystiesairaudet, infektiosairaudet ja rokotteet, keskushermostosairaudet sekä metabolia. GSK:n tuotekehityksen kliinisessä vaiheessa on 88 uutta molekyyliä ja 20 uutta rokotekandidaattia. Suomessa GSK:n kliinisiin tutkimuksiin osallistui viime vuonna 9500 henkilöä. GSK on maailman toiseksi suurin lääkeyritys ja yksi suurimmista Suomessa toimivista. Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2004 noin 90 miljoonaa euroa. Suomessa GSK:n palveluksessa työskentelee noin 160 henkilöä, ja toimipaikka sijaitsee Espoon Isossa Omenassa. www.gsk.fi ja www.gsk.com VTT VTT on puolueeton, 2800 henkilön tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laaja-alaisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Liikevaihto on noin 210 miljoonaa euroa. VTT palvelee vuosittain yli 5000:ta asiakasta. VTT Elektroniikka auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään liiketoiminnoissaan tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) nopeaa kehitystä. Se tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoista teknologiaosaamista langattoman tietoliikenteen järjestelmien, sulautettujen ohjelmistojen, vuorovaikutusteknologioiden ja moduulivalmistuksen kehitykseen.

Liitteet & linkit