Öljynhinnat nousevat Euroopassa: kuljetusyritykset etsivät tietoa polttoaineen säästöjen tueksi

Goodyear Dunlop Tires Europen uuden tutkimuksen mukaan polttoaineen hintojen nousun myötä kuljetusyritykset toivovat saavansa lisää tietoja, joiden avulla olisi mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta merkittävästi. 

Ei ole yllättävää, että lähes kautta linjan (92 %) kuljetusyrittäjät ovat ryhtyneet toimiin parantaakseen polttoainetehokkuutta. Näistä toimista huolimatta eurooppalaiset kuljetusyrittäjät uskovat, että paljon enemmän olisi tehtävissä. 

Lähes kolmannes (28 %) sanoo, että heidän olisi mahdollista saavuttaa suurempia polttoainesäästöjä, jos heillä olisi tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten kuorma-autojen polttoaineenkulutukseen.

Tämä tiedonpuute tarkoittaa, että monet kalustopäälliköt ovat epävarmoja tulevaisuudesta. Lähes yksi kuudesta (15 %) pelkää, ettei toimintaa pystytä pitämään kannattavana tulevan vuosikymmenen aikana, ja viidennes (19 %) yrityksistä ei ole varma pystyvänsä parantamaan polttoainetehokkuuttaan samalla aikavälillä.

Itäeurooppalaiset kuljetusyritykset suhtautuvat kuitenkin myönteisemmin mahdollisuuksiinsa saavuttaa suurempia tehokkuussäästöjä, mahdollisesti siksi, että polttoaineen hinta ja kansallinen ympäristölainsäädäntö ovat vaikuttaneet niihin vähemmän kuin niiden länsimaisiin naapureihin viiden viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi kolmannes (33%) puolalaisista kuljetusyrityksistä sanoo pystyvänsä saavuttamaan yli 20 prosentin polttoainesäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Sama lukema on 12 prosenttia Länsi-Euroopassa.

Nämä tulokset saatiin kaksi kuukautta ennen kuin Goodyear Dunlop kokoaa Euroopan suurimmat kuljetusyritykset Brysseliin keskustelemaan siitä, miten tavaraliikenteen harjoittajat voivat toimia järkevämmin ja vähentää merkittävästi yritysten polttoaineen kulutusta tulevan vuosikymmenen aikana. Tärkeä keskustelun painopiste on renkaiden rooli polttoainetehokkuuden parantamisessa ja CO2-päästöjen vähentämisessä, sekä renkaiden muut tärkeät suorituskykytekijät, kuten suhde liikenneturvallisuuteen.

”Asiakkaamme tekevät merkittäviä toimenpiteitä vähentääkseen polttoaineenkulutusta, mutta pohjimmiltaan he tarvitsevat edelleen lisää tietoa siitä, millä toimilla voidaan saavuttaa suurimmat mahdolliset polttoaineen säästöt. Nykyisissä vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa toimiessaan kuljetusyritysten täytyy voida olla varmoja siitä, että toimenpiteet, joita he toteuttavat polttoainetta säästääkseen, myös tuottavat luvatut säästöt,” sanoi Goodyear Dunlopin EMEA-alueen kuorma-autonrenkaiden markkinointijohtaja Boris Stevanovic. 

”Ajoneuvojen valmistajien, varusteiden toimittajien, renkaiden valmistajien ja kuljetusyritysten täytyy tehdä entistä läheisempää yhteistyötä, jotta parhaat ratkaisut voidaan löytää. Kuljetusyritysten täytyy voida olla varmoja siitä, että kaikki sijoitukset olemassa olevaan kalustoon tuovat tuottoa polttoaineen säästöinä ja vähentyneinä CO2-päästöinä, jotka ovat järkeviä liiketoiminnan ja ympäristön kannalta tässä haastavassa taloudellisessa ja säännellyssä ympäristössä.”

Eurooppalaiset päätöksentekijät, alan asiantuntijat ja kuljetusalan tutkijat kertovat uusimmista innovaatioista, lainsäädännön suuntauksista ja tutkimuksista, joiden avulla kaikkien alojen kuljetusyritykset kaikilla markkina-alueilla voivat vähentää kokonaispolttoaineenkulutustaan merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Symposiumin kohokohtia:

•           päivitys Euroopan komission energian ja liikenteen pääosastolta

•           väittely koko alan kattavan, itse määrätyn polttoaineenkulutuksen vähennystavoitteen tehokkuudesta

•           kuljetusyrityksille tarkoitettu ”workshoppeja”, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä, tietoa tulevasta rengasmerkintöjä koskevasta suunnitelmasta ja tietoja, joiden avulla voi valmistautua tulevaan lainsäädäntöön.

______________________________________________________________________

Tietoja tutkimuksista

Goodyear Dunlop päätti ottaa selvää haasteita, joita eurooppalaiset kalustopäälliköt kohtaavat tällä hetkellä, ja toteutti kvantitatiivisen tutkimuksen yli 400 eurooppalaisen kauko- ja lähiliikenteen kalustopäälliköiden parissa syyskuun ja marraskuun 2011 välillä. Kyselyyn osallistui vastaajia Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Puolasta ja Benelux-maista. Vastaajiin otettiin yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse ja heiltä kysyttiin 20 kvantitatiivista kysymystä heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään polttoainetehokkuuden hallinnasta. Tutkimustuloksia saatiin hyvin erilaisista alan yrityksistä: 60 prosentissa yrityksistä oli 1–50 auton kalusto (näillä yrityksillä kustannusten nousun riskit ovat suurimmat), 30 prosentissa yrityksistä oli 51–250 auton kalusto ja 10 prosentissa yrityksistä oli tätä suurempi kalusto. Tulokset paljastetaan Goodyear Dunlopin kuljetusalan symposiumissa tammikuussa 2012.

Avainsanat:

Yrityksestä

Goodyear Dunlop Nordic, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on Baltian maissa ja Pohjoismaissa kahdeksaa maata edustava liiketoimintayksikkö. Goodyear Dunlop Nordicilla on noin 150 työntekijää, ja osa tuotetesteistä suoritetaan Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa. Goodyear Dunlop Nordicin tuotemerkkeihin kuuluvat Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Kelly ja Debica. Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista. Yrityksen palveluksessa on noin 64 000 työntekijää, ja se valmistaa tuotteita yli 48 tuotantolaitoksessa 22 maassa ympäri maailmaa. Dunlop on yksi maailman johtavista korkean suorituskyvyn renkaiden valmistajista. Yrityksellä on menestyksekäs historia moottoriurheilussa ja se hyödyntääkin kilparenkaiden innovatiivisia teknologioita henkilöauton renkaiden kehittelyssä.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit