Primavista syrjäytti Excelin Haaga-Helian opetuskäytössä

Syksyllä 2015 eräs Haaga-Helia AMK:n opiskelija teki koulunsa toimeksiannosta opinnäytetyönään selvityksen Suomen markkinoilla olevista konsernitilinpäätös-ohjelmistoista. Työn tavoitteena oli löytää työkalu, joka otettaisiin opetusvälineeksi Haaga-Helian ulkoiseen laskentaan erikoistuville opiskelijoille.

Siihen saakka välineenä oli käytetty Microsoftin Exceliä, mutta sen rinnalle haluttiin ottaa käyttöön ohjelma, joka on erityisesti kehitetty ratkaisemaan konsernilaskennan haasteita ja antaa opiskelijoille arvokasta osaamista oikeasta työkalusta. Ykköseksi nousi Gordionin Primavista-Konsernitilinpäätös-ohjelmisto. Yhteistyöstä sovittiin vuoden 2015 lopussa.

Vuoden 2016 alussa Gordion rakensi Haaga-Helialle Primavista-ympäristön, jonka avulla opetusta on siitä lähtien viety eteenpäin. Erityinen yksityiskohta on, että kullakin ryhmän opiskelijalla on oma konserninsa, jolle opintojen konsernitilinpäätökset rakennetaan. Kukin kurssi kestää lukukauden eli vuoden 2017 alussa käynnistyi jo kolmas kurssi.

Asiasta vastaa Haaga-Helia AMK:ssa lehtori Anne Arkima ja rinnakkaista kurssia vetää lehtori Susanna Honka.

Nyt myös pilvipalveluna saatava ohjelmistoperhe vie liiketoiminnan suunnittelun ja tilanteen seurannan siitä vastuullisille yksiköille.

Gordion-talousohjaus Oy toimittaa työkaluja liiketoiminnan ohjaukseen: budjetointiin, ennusteisiin ja seurantaan sekä myös konsernilaskentaan.

Perinteikkään yhtiön Primavista-ohjelmistoperhe on nyt saatavissa myös SaaS-palveluna (lyhenne tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen omille koneille asentamisen sijasta).

Ohjelmistoperheeseen kuuluvat johdon raportoinnin, tilanneanalyysien, budjetoinnin ja ennustamisen sekä konsernitilinpäätöksen moduulit. Erikoisuus on pääkäyttäjille tarkoitettu hallintatyökalu, jonka avulla järjestelmä ja sen ylläpito on asiakkaan omassa hallinnassa ilman teknisiä taitoja.

”Primavista ei ole väline vain talousosastolle, vaan se on helposti omaksuttava työkalu jokaiselle vastuuhenkilölle oman vastuualueensa ohjaamiseen sekä samalla raportointi- ja budjetointi­käytäntöjen sekä toiminta- ja ajatustapojen yhdenmukaistamiseen”, sanoo Gordionin perustaja ja toimitusjohtaja Paavo Tähtinen.

Tiedon hyödyntämistä sen hakemisen sijasta

”Talousjohdon on voitava keskittyä tiedon tulkitsemiseen sen etsimisen sijasta”, tarkentaa Tähtinen ohjelmistoperheen johtoajatusta.

Lisäksi hän korostaa, että suunnittelu ja seuranta ovat Primavistassa yksi ja sama asia, sisällöltään ja tarkkuudeltaan toistensa peilikuvia. Primavistan keskeinen idea on viedä vastuu budjetista ja sen seurannasta niihin organisaation yksikköihin, jonka ne loogisesti kuuluu tehdä.

”Esimerkiksi kukin myyjä budjetoi ja hoitaa myös seurannan oman kohderyhmänsä osalta, kuten tuotannon pyörittäjä osaltaan.”

Primavista on riippumaton käyttäjäorganisaation toimialasta tai yksiköiden maantieteellisestä sijainnista. Se mukautuu kivutta niin yrityksen kasvuun kuin organisaation rakenteen muutoksiin.

Monipuolisen valmisohjelmiston perusominaisuus on, että käyttöönoton jälkeen Primavista on täysin asiakkaan omassa hallinnassa. Sen käytönaikaiset kustannukset ovat vähäiset. Käyttöönotto vaihtelee organisaation laajuuden mukaan muutamasta työpäivästä muutamaan viikkoon.

Primavista on monipuolinen ja tehokas työkalu talousosaston tehokäyttäjille. Samalla se kuitenkin tarjoaa peruskäyttäjille yksinkertaisen, ilman teknisiä taitoja omaksuttavan työvälineen.

Gordion-talousohjaus Oy on avainhenkilöidensä omistama, MBO-kaupalla Nokiasta vuonna 1988 perustama johtamisjärjestelmien ja talousohjauksen asiantuntijayritys. Meille ominaista on vankka ammattitaito, pitkäjänteinen sitoutuminen toimintaamme, asiakkaidemme toiveiden kuunteleminen sekä ohjelmistomme jatkuva kehittäminen.

Yhtiön asiakkuudet ulottuvat Nordic Morningin (ent. Edita), Sinebrychoffin ja NCC Suomi Oy:n kaltaisista suuryrityksistä aina pieniin pk-sektorin yrityksiin. Asiakkaista useat, kuten Logicor (ent. Certeum), Fredman Group (ent. Eskimo), Med Group, K-Market (ent. Suomen Lähikauppa, ent. Tradeka), Turun Satama ja YH Kodit, käyttävät Primavista-järjestelmää ERP-toiminnanohjausjärjestelmänsä tehostajana.

Lisätietoja:

Paavo Tähtinen
toimitusjohtaja

Gordion-talousohjaus Oy
+35840 5006 183
paavo.tahtinen@gordion.com

Kaupintie 11 A, FIN-00440 Helsinki
Puh: (09) 4134 3611
Fax: (09) 506 3121

Sähköposti: info@gordion.com
https://www.primavista.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia