Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 · Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1.632 MSEK, kasvua oli 35 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. · Voitto ennen veroja on 389 MSEK, kasvua on 7 %. · Lyhyitä mutta voimakkaita kevättulvia seurasi lämpimästä ja kuivasta säästä aiheutunut alhaisen virtaaman kausi. Sähköliiketoiminnan tulos oli 251 MSEK, mikä oli sama kuin vuotta aiemmin. · Suomalaisesta jakeluyhtiöstä Kainuun Sähkö Oyj:stä, jossa Graningella on ollut 25,7 %:n omistusosuus, tuli vuodenvaihteessa konsernin tytäryhtiö Graningen hankittua omistukseensa vielä 24,9 % yhtiön osakkeista. · Konsernin sähkökauppa kasvoi 13.000 uudella asiakkaalla 1.helmikuuta 2002 Graningen hankittua omistukseensa AB Avesta Energin. Graninge AB (publ) Liikevaihto ja tulos Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon nettoliikevaihto oli 1.632 (1.213) MSEK, kasvua oli 35 % vuoden 2001 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui lähinnä yritysostoista. Vertailukelpoisten yksiköiden liikevaihto kasvoi 18 %. Mm. sähkön myynti on lisääntynyt Suomessa tuotantokapasiteetin kasvun myötä. Voitto ennen veroja on 389 (365) MSEK , kasvua on 7 %. Tulosparannus on seurausta toimintojen laajenemisesta. Voitto tulee nähdä sitä taustaa vasten, että konsernin vesivoimalaitosten tuotanto on toisena vuotena peräkkäin ollut normaalia suurempi. Voittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 25 (29) MSEK. Tulos osaketta kohden on 4,20 (5,50) SEK, mikä on 1,30 SEK/osake edellisvuotta alhaisempi. Vuonna 2001 myydyistä Scaninge Holdingin osakkeista tehtiin tappionvähennys emoyhtiössä, minkä takia verot eivät rasittaneet viime vuoden tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 12 (13) ja oman pääoman tuotto-% 11 (15). Toisen neljänneksen nettoliikevaihto oli 629 (514) MSEK. Voitto ennen veroja oli 129 (157) MSEK, mikä oli 18 % edellisvuotta alhaisempi. Viime vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 29 MSEK. Sähköliiketoiminta - voimakkaat mutta lyhyet kevättulvat Konsernin sähköliiketoimintaan sisältyy sekä Ruotsin että Suomen voimantuotanto, sähkön myynti ja energiapalvelut sekä sähköjohdannaisten hoito ja kauppa - joista viimeksi mainittua valvoo Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 810 (643) MSEK, ja voitto poistojen jälkeen 251 (251) MSEK eli sama kuin vuotta aiemmin. Sähkön myynti oli 3.744 (3.016) GWh, jossa oli kasvua 24 %. Kasvu aiheutui sekä yritysostoista että lisääntyneestä tuotantokapasiteetista. Konsernin omien voimalaitosten tuotanto oli yhteensä 2.127 (1.801) GWh, josta 1.749 (1.801) GWh oli vesivoimaa. Alholmens Kraft, josta Graninge omistaa 19,9 %, otti viime vuoden lopulla käyttöön uuden biopolttoaineella toimivan vastapaine- ja lauhdesähkövoimalaitoksen Pietarsaaressa. Alkuvuoden kylmän kauden jälkeen talvesta tuli erittäin leuto, ja virtaamat olivat ajankohtaan nähden runsaita. Vesivoiman tuotanto ylitti normaalin tason 5 (9) %:lla tammi-kesäkuussa jo toisena vuonna peräkkäin. Leutoa talvea seurasi lämmin ja kuiva kevät. Lämpimän sään takia kaksi viikkoa tavallista aiemmin alkaneet kevättulvat olivat aluksi voimakkaita. Tulvahuippu saavutettiin kuitenkin jo kahden viikon kuluttua, minkä jälkeen virtaamat supistuivat nopeasti entiseen tasoonsa. Toisin kuin vuotta aiemmin, jolloin kevättulvien jälkeen tuntureilla satoi runsaasti ja virtaamat olivat suuria, kesäkuun tuotanto jäi 60 (124) %:iin normaalista. Virtaamat ovat kesän kuluessa entisestään vähentyneet Pohjois-Ruotsissa jatkuvan lämpimän ja kuivan sään takia, ja ne ovat ajankohtaan nähden erittäin alhaisella tasolla. Vesivarastot ovat nyt n. 80 %:iin asti täynnä, mikä on 10 % normaalia vähemmän. Sähkön spot-markkinahinta oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimäärin 144 (207) NOK/MWh. Hinta on yleensä alhaisempi kesäkauden aikana, ja se oli kesäkuun lopulla noin 120 NOK/MWh. Hinta on kuivuuden takia noussut viime aikoina voimakkaasti. Lisäksi se on Ruotsin hinta- alueella ollut kesän ajan pörssin järjestelmähintaa korkeampi. Hinta- alue-erojen syynä ovat Norjan ja Ruotsin välisen sähkönsiirron kapasiteettiongelmat. Norjalaisten mahdollisuudet viedä sähköä ovat tällaisena vuotena hyvät, mm. täysien vesivarastojen ja alhaisen kotimaisen kulutuksen takia. Myös termiinihinnat ovat kiivenneet ylöspäin, vaikkakin alhaiselta tasolta. Tämän päivän hintataso on edelleen matala vuoden takaisiin hintoihin verrattuna. Viime talvi oli Norjassa vähäluminen, ja kun vuoden 2001 aikana kävi ilmi, etteivät varastot täyty normaaliin tasoon, hinnat nousivat voimakkaasti. Loppukäyttäjille toimitetun sähkön määrä oli yhteensä 3.497 (2.846) GWh, ja spot-markkinoille myytiin 247 (170) GWh. Kilpailu on hieman vähentynyt, mikä lisäsi loppukäyttäjille myydyn sähkön määrää. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 12 (13). Toisen vuosineljänneksen sähköliiketoiminnan liikevaihto oli 286 (270) MSEK ja voitto poistojen jälkeen 105 (110) MSEK. Verkkotoiminta - volyymin kasvun takana yritysostot Konsernin verkkotoimintaan kuuluu paikallisten jakeluverkkojen käyttö ja kunnossapito Keski-Norlannissa, pohjoisen Suur-Tukholman alueella, osissa Smålandia sekä Kainuussa. Tulosyksikköön kuuluu myös joitakin pienehköjä alueverkkoja Ruotsissa ja Suomessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 504 (392) MSEK ja liikevoitto poistojen jälkeen 170 (133) MSEK, mikä oli 28 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Lisäys johtuu siitä, että Suomessa sähkönjakelusta vastaava Kainuun Sähkö on nyt yhdistetty konserniin, ja yritys on mukana tuloksessa. Konsernin jakeluverkkojen sähkönsiirto oli 2.222 (1.988) GWh, jossa oli 12 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kasvusta vastasivat uudet yksiköt - Kainuun Sähkön lisäksi myös 1. heinäkuuta ostettu Upplands Väsby. Vertailukelpoisten yksiköiden liikevaihto väheni 6 %. Merkittävä osa verkostojen sähkönsiirrosta on lämmitykseen menevää sähköä. Leudon talven takia lämmitystarve oli normaalia vähäisempi. Alueverkostojen sähkönsiirto aleni 23 % ja oli 1.208 (1.553) GWh. Aleneminen selittyy Skellefteån alueen vanhan alueverkon myymisellä Skellefteå Kraftille. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 13 (12). Verkkotoiminnan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 207 (167) MSEK, ja liikevoitto poistojen jälkeen 52 (50) MSEK. Lämpöliiketoiminta - lämmin talvi laski myyntiä Konsernin lämpöliiketoimintaan kuuluu lähinnä kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Suurimpia yksikköjä ovat Järfälla, Kalmar sekä Kainuun Sähkön puoliksi omistama Kajaanin Lämpö. Pienempiä yksikköjä on Sollefteåssa, Nordmalingissa, Strömsundissa sekä Brossa ja Kungsängenissä Tukholman ulkopuolella. 1. heinäkuuta 2001 alkaen tähän on kuulunut myös höyrylämpöä ja vastapainesähköä tuottava vuokrattu lämpökeskus. Lämpöliiketoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 375 (238) MSEK, mikä oli lähes 60 % edeltävän vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Liikevoitto poistojen jälkeen oli 51 (49) MSEK. Kajaanin Lämmön osuus tuloksesta on 9 (-) MSEK. Lisäksi tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 15 (29) MSEK. Vertailukelpoisten yksiköiden tulos pysyi lähes muuttumattomana. Energian myynti oli 1.657 (508) GWh, josta 1.065 (-) GWh tuli höyryn toimituksista. Vertailukelpoisten yksiköiden liikevaihto aleni 6 % leudon talven seurauksena. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 8 (13). Toisen neljänneksen kaukolämpötoimintojen liikevaihto oli 150 (97) MSEK, ja voitto poistojen jälkeen 9 (35) MSEK. Viime vuoden tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 29 MSEK. Yritysostot ja uudelleenjärjestelyt Graninge-konsernin läsnäolo lisääntyi Suomessa, kun Kainuun Sähkö Oyj:stä tuli sen tytäryhtiö viime vuodenvaihteessa. Tämä oli mahdollista Graningen hankittua omistukseensa vielä 24,9 % yrityksen osakkeista 21 MEUR:lla eli 190 MSEK:lla. Näin Graninge omistaa nyt 50,6 % yhtiön osakkeista. Kainuun Sähkö on pääasiassa jakeluyritys, jolla on 57.000 asiakasta. Graninge hankki AB Avesta Energin vuoden alussa. Se on kuulunut Graninge- konserniin 1. helmikuuta alkaen. Ab Avesta Energi toimii Taalainmaalla, ja se myy sähköä 13.000 asiakkaalle. Ostohinta oli 18 MSEK, ja myyjänä oli Birka Energi AB. Graninge Roslags Energi Värmen myynti toteutettiin vuoden alussa. Kauppahinta oli 53 MSEK. Ostajana oli omistajaryhmä, johon kuuluu mm. US Energy Corporation. Investoinnit ja nettorahoitus Konsernin investoinnit uusiin laitoksiin olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 129 (62) MSEK. Yli 100 %:n kasvu johtuu pääasiassa Kainuun Sähkön mukaantulosta sekä olennaisesta verkkotoimintoihin tehtyjen investointien kasvusta yleensä. Nettorahoituskulut ovat -61 (-48) MSEK. Nettovelka on kasvanut lähes 200 MSEK:lla 30. kesäkuuta 2001 jälkeen. Emoyhtiö Emoyhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli 38 (47) MSEK, ja tulokseksi ilmoitetaan -33 (-751) MSEK. Yhtiökokous valitsi toukokuussa hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi London Electricity PLC:n rahoitusjohtajan Gerald Wingroven. Hän korvaa tehtävässä EDF:n Keski-Euroopan osaston johtajan Marc Bou dier'n. Sollefteåssa 22. elokuuta 2002 Lars Enslöf Toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00560/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00560/wkr0002.pdf The full report

Tilaa