Energiaveroja tarkistettava maakaasun, turpeen ja palmuöljyn osalta

​Greenpeace pitää tervetulleena valtiovarainministeri Jyrki Kataisen lupausta ottaa polttoaineiden verotasot uuteen tarkasteluun. Eri polttoaineiden epäjohdonmukainen kohtelu syö suuren osan nykyisen esityksen ympäristöhyödyistä.

Suurimmat vääristymät hallituksen esityksessä ovat saastuttavimpien polttoaineiden, turpeen ja palmuöljyn, saamat ympäristölle haitalliset verohelpotukset. Pelkästään maakaasun ja kivihiilen keskinäisten verotasojen tarkistamisen hyödyt jäisivät pieniksi, jos turpeen erityiskohtelu säilyy.

"Maakaasun kilpailukyvyn turvaamiseksi kivihiilen veroa tulee ehdottomasti korottaa hallituksen esittämästä, mutta samalla on korotettava turpeelle esitettyä verotasoa. Turve on kivihiiltäkin saastuttavampi polttoaine. Kivihiiltä ja turvetta voidaan polttaa samoissa kattiloissa, joten pelkkä kivihiilen veron korotus lisää erityisen helposti turpeen käyttöä", toteaa Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta.

Hallituksen esittämä energiaverouudistus lähes puolittaisi maakaasun saaman veroedun kivihiileen verrattuna, ja kasvattaisi entisestään turpeen saamaa rajua veroetua verrattuna maakaasuun ja kivihiileen.

Hallitus esittää Neste Oilin palmuöljydieselille ja muille ruokapolttoaineille helpotusta hiilidioksidiverosta, vaikka ne usein aiheuttavat fossiilisia polttoaineita suuremmat hiilidioksidipäästöt, kun metsien hävitys huomioidaan. Kaakkois-Aasian sademetsäalueilla viljeltävä palmuöljy ja muut ruokaperäiset biopolttoaineiden raaka-aineet kiihdyttävät sademetsien tuhoa ja ilmastonmuutosta sekä vievät ruokaa maailman köyhiltä.

"Biopolttoaineille myönnettävien veronalennusten täytyy perustua todellisiin ilmasto- ja ympäristöhyötyihin, joissa huomioidaan myös epäsuorat vaikutukset sademetsätuhon kiihtymiseen. Palmuöljyn verotuki tulee poistaa esityksestä, sillä todellista hyötyä saadaan vain jätteistä valmistetuilla biopolttoaineilla. Näitä polttoaineita valmistetaan jo Suomessa ja verotuksella tulisi vaikuttaa nimenomaan niiden yleistymiseen”, Myllyvirta vaatii.

Lisätietoja:
Energiavastaava Lauri Myllyvirta, puhelin 050 362 5981
Metsävastaava Matti Liimatainen, puhelin 0400 346 329
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202 

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.