EU kieltää laittoman puun

Lainsäädäntö seuraa Greenpeacen kymmenen vuoden kampanjointia, kun EU:n parlamentti hyväksyi tänään selvällä enemmistöllä lain, joka kieltää laittoman puun maailman suurimmalla markkinalla. Eurooppa käyttää suuria määriä laitonta puuta, joka on peräisin lähinnä heikon hallinnon maista, joissa rikolliset yhtiöt ja mafia aiheuttavat suurta vahinkoa ympäristölle, ryöstävät hallituksilta verotuloja ja jopa edesauttavat sisällissotia.

"Laki sulkee markkinat tuhoisilta kaupan muodoilta. Se lupaa tasoittaa kilpailutilanteen siten, että vastuullisten yritysten ja kuluttajien on helpompi toimia kestävästi", sanoo Greenpeacen EU-metsäasioiden johtaja Sebastien Risso.

Sen lisäksi, että uusi laki kieltää laittoman puun kaupan EU:n markkinoilla, yrityksiltä vaaditaan jatkossa puun alkuperän jäljittämistä tuotantomaahan ja hakkuulupa-alueelle. Laittomuuden kannalta erityisen riskialttiiden puutuotteiden alkuperä tulee varmentaa. Lain rikkojia voidaan sakottaa suhteessa aiheutettuun ympäristövahinkoon ja taloudellisiin tappioihin. Valitettavasti lakiin jäi myös puutteita: jäsenmaat vastustivat minimirangaistusten määrittämistä EU-tasolla, painotuotteet vapautetaan lain vaatimuksista ainakin viideksi vuodeksi ja lain astuminen voimaan tapahtuu vasta kahden vuoden päästä.

"Greenpeace jatkaa lähivuosina aktiivista työtä lain tehokkaan käyttöönoton edistämiseksi. Hallitusten tulee varmistaa lain toimeenpano ja yritysten toimia lain velvoitteiden mukaan. Mutta vielä enemmän toimia tarvitaan, jotta EU:n kielteiset vaikutukset maailman metsiin saadaan kohtuullistettua. Maatalous on hyvin merkittävä metsäkadon aiheuttaja, ja biopolttoaineisiin kohdistuva kultakuume pahentaa tilannetta. Voimakkaita toimia kuten rahoitusmekanismeja metsien suojeluun tarvitaan, jotta sademetsät säilyisivät muutenkin kuin muistoissa", Risso lisää.

Greenpeace on kampanjoinut laittoman puun kauppaa vastaan viimeisten kymmenen vuoden ajan erityisesti Amazonian, Keski-Afrikan, Venäjän ja Kaakkois-Aasian alueilla. Yksi kampanjan tärkeimmistä paljastuksista osoitti eurooppalaisten puunvälittäjien ostavan Liberian laitonta puuta, jolla rahoitettiin yli 250 000 henkeä tappanutta sisällissotaa. Suomessakin on jatkuvasti ollut myynnissä laitonta sademetsäpuuta ja Greenpeace on osoittanut myös Venäjältä tuodun puutteellisin luvin hakattua puuta. [1]

Lisätietoja:
Sebastien Risso – Greenpeacen EU-metsäasioiden johtaja, +32 496 127009 (mobile) sebastien.risso@greenpeace.org
Mark Breddy – Greenpeacen EU-yksikön tiedotuspäällikkö, +32 496 156229 (mobile) mark.breddy@greenpeace.org
Satu Pitkänen, tiedottaja (kuvat ja videot Greenpeacen metsäkampanjasta), 050 54 61 789

Oscar-voittaja Marion Cotillard vieraili Greenpeacen mukana Kongossa - katso videot!

Viitteet:
[1] Ympäristöjärjestöjen selvityksiä sademetsäpuusta puutarhahuonekaluissa osoitteessa http://www.sademetsa.fi. Monet yleisesti myytävillä olevista lajeista ovat todennäköisesti laittomasti hakattuja.

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa