Euroopan unionilta odotetaan enemmän Kööpenhaminassa

Euroopan unionin johtajat sitoutuvat edelleen vain ehdollisesti 30 prosentin päästövähennyksiin. EU ei saa nyt ratkaisevalla hetkellä menettää otettaan ilmastopolitiikasta, vaan sen on sitouduttava tieteen vaatimiin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin.

- Euroopan unioni on Kioton pöytäkirjan syntymisen jälkeen ollut johtava voima ilmastopolitiikassa. Sen rohkeuden on nyt kestettävä Kööpenhaminassa, sanoo Greenpeacen ilmastovastaava Simo Kyllönen. Huippukokouksessa ei tehty muutoksia aiempaan Euroopan unionin kantaan hiilinielukysymyksessä. Tämän kannan mukaan EU voi Kööpenhaminassa edelleen neuvotella useista eri laskentamalleista. [1] - EU:n on nyt luovuttava tulevaisuuden hakkuuennusteilla keplottelusta, jotka sallisivat metsähakkuille Kioton tavoitteiden suuruisen porsaanreiän. Kööpenhaminan sopimuksen on perustuttava sääntöihin, jotka tuovat esille metsien hakkuiden todelliset päästöt. Euroopan unioni lupaa kehitysmaille 2,4 miljardia euroa vuodessa vuosina 2010-2012 ilmastonmuutokseen torjutaan ja sopeutumiseen sekä metsien suojeluun. - Tärkeintä Kööpenhaminan onnistuneen lopputuloksen kannalta on kuitenkin vakaa ja riittävä rahoitus vuoteen 2020 mennessä. Ilmastokriisi ei lopu kolmen vuoden päästä, vaan silloin vasta todellinen työ alkaa. EU:lta odotetaan nyt selkärankaa ja kunnianhimoa etenkin vuoteen 2020 ulottuvassa rahoituksessa ja päästövähennystavoitteissa. Greenpeace vaatii Euroopan johtajia sitoutumaan 35 miljardia euron vuosittaiseen rahoitukseen kehitysmaille sekä 30 prosentin kotimaisiin päästövähennyksiin vuonna 2020 verrattuna vuoteen 1990. Sillä aikaa kun Euroopan unioni on nihkeä ottamaan vastuutaan ilmastonmuutoksesta, Norja on jo luvannut 40 prosentin päästövähennykset. Sen lisäksi muun muassa Brasilia, Indonesia ja Etelä-Afrikka ovat ilmoittaneet kunnianhimoisista tavoitteistaan. Viite: [1] http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/ec061209.pdf Taustatietoa Euroopan unionin ilmastopolitiikasta: www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/policy-papers-briefings/cheating-the-atmosphere-16-11-09 Huomenna lauantaina 12.12. kello 14 Suomen aikaa pidetään Kööpenhaminassa suurmielenosoitus reilun, kunnianhimoisen ja sitovan ilmastosopimuksen puolesta. Mukana mielenosoituksessa on noin 200 Greenpeacen aktivistia 32 maasta. Myös Helsingissä järjestetään tukimielenosoitus lauantaina kello 12 Senaatintorilla.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.