Eurooppa voi siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan 40 vuodessa

Euroopan energiantarve voidaan kattaa käytännössä kokonaan uusiutuvalla energialla vuonna 2050. Näin EU voi vähentää energiantuotannon ilmastokuormitusta 95 prosentilla. Tämä käy ilmi Greenpeacen ja Euroopan uusiutuvan energian tuottajien (EREC) kolmelta arvostetulta tutkimuslaitokselta tilaamasta vallankumouksellisesta energiasuunnitelmasta, joka julkistettiin tänään Brysselissä.

Malli osoittaa realistisen investointisuunnitelman, jonka avulla Euroopan sähköstä 97 prosenttia ja kokonaisenergiankulutuksesta 92 prosenttia voi olla uusiutuvaa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää mittavia investointeja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja sähköverkkoihin. Investoinnit luovat jo seuraavan kymmenen vuoden aikana työtä ja liiketoimintaa ympäri Eurooppaa ja maksavat itsensä takaisin vuoteen 2030 mennessä.

"40 vuotta sitten puhtaan uusiutuvan energian tuotanto suuressa mittakaavassa oli unelmaa, tänään uusiutuva energia hallitsee jo uusia investointeja sähköntuotantoon. 40 vuodessa uusiutuvista energianlähteistä voidaan tehdä kaiken energiantuotannon perusta. Lapsemme ja lapsenlapsemme voivat elää yhteiskunnassa, jonka toiminta perustuu täysin uusiutuvaan energiaan. Taistelu hupenevista öljyvaroista, hiilivoiman saasteista ja ydinvoiman riskeistä voidaan jättää historiaan," Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta tiivistää.

Euroopan uusiutuvan energian tuottajien ja Greenpeacen tavoitemallissa Euroopan sähköstä tuotetaan 40 vuoden kuluttua tuulivoimalla kolmannes, aurinkokennoilla 15 %, biomassalla 13 %, geotermisella energialla 12 %, keskittävällä aurinkosähköllä 11 %, vesivoimalla 9 %, aalto- ja vuorovesivoimalla 5 % ja maakaasulla 2 %.

Sähkönkulutuksen arvioidaan raportissa kasvavan 40 vuoden aikana noin reilulla neljänneksellä nykytasolta. Kasvu tulee liikenteen sähköistämisestä; muun yhteiskunnan sähköntarpeen kasvu saadaan pysäytetyksi kattavilla energiatehokkuustoimilla. Merkittävin aukko 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan siirtymisessä on lentokoneiden ja laivojen energiantarve, jonka kattamiseen ilman fossiilisia polttoaineita ei vielä ole suuren mittakaavan ratkaisuja.

Raportin energiantuotantolaskelmat on tehnyt saksalainen DLR-instituutti, energiatehokkuustoimet on arvioinut hollantilainen Ecofys ja autokannan kehityksen on mallintanut saksalainen Institute of Vehicle Concepts. Sen lähtökohtana ovat samat keskeiset ennusteet mm. väestökehityksestä ja talouskasvusta kuin kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vertailuskenaariossa.

"Yhdistelmä energiatehokkuustoimia ja eri uusiutuvan energian lähteiden monipuolista käyttöönottoa on realistisin ja kestävin ratkaisu ilmastonmuutokseen. Lisäksi se on kenties merkittävin mahdollisuus, joka EU:lla on luoda työtä, vientimahdollisuuksia, innovaatioita ja kilpailukykyä. Greenpeace kehottaa suomalaisia poliittisia puolueita ottamaan tavoitteekseen, että EU luo toimintasuunnitelman 100-prosenttisesti uusiutuvan energian Euroopan luomiseksi," Myllyvirta jatkaa.

Raportti ja siihen liittyvä englanninkielinen tiivistelmä tiedotusvälineille on ladattavissa osoitteesta www.greenpeace.fi/energiavallankumous

Yhteystiedot:
Lauri Myllyvirta, Greenpeacen energiavastaava: 050 3625 981
Frauke Thies, Greenpeacen EU:n energiapolitiikan asiantuntija (englanniksi): +32 477 790 415
Christine Lins, EREC:in pääsihteeri (englanniksi): +32 478 96 21 91

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa