Greenpeace aloitti jälleen partioinnin Nevalla

Greenpeace on aloittanut jälleen koko kesän kestävän partioinnin Neva-joella Pietarissa. Tarkoituksena on tarkkailla Nevan ja sen sivujokien vedenlaatua ja sinne pääseviä saasteita. Joesta otetaan vesinäytteitä, jotka lähetetään laboratoriotutkimuksiin. Greenpeacen tavoite on saada loppumaan ympäristömyrkkyjen joutuminen Nevaan ja Suomenlahteen.

Kyseessä on jo kolmas vuosi kun Greenpeace partioi Nevalla. Pietarin asukkaat voivat raportoida vuodoista ja päästöistä Save Neva -nettisivun kautta, jolloin partio lähtee tarkastamaan tilanteen ja informoi viranomaisia tilanteesta, jotta nämä voivat selvittää saastumisen lähteen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kahden viime vuoden aikana partio on onnistunut saattamaan viranomaisten tutkittavaksi lukuisia veden saastutustapauksia. Pietarin kaupungin viemärilaitoksen Vodokanalin vastuulle on jäänyt huolehtia teollisista jätevesistä. Vodokanal onkin nyt ryhtynyt toimeen teollisten jätevesien poistamiseksi yleisistä viemäreistä, sillä kaupungin jätevesien käsittelyjärjestelmiä ei ole suunniteltu kemikaalien käsittelyä varten. Aikaisempi kokemus partioinnista on myös osoittanut, ettei viranomaisilla ole kapasiteettia kemikaalipäästöjen, vuotojen ja onnettomuuksien valvomiseen. --- Projektin nettisivu (venäjäksi): http://www.saveneva.ru

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Liitteet & linkit