Greenpeace tuomitsee turpeen erityiskohtelun energiaverotuksessa

Greenpeacen mielestä energiaverotuksen kiristäminen on oikea askel ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Verotuksen porrastaminen päästöjen mukaan on myös oikea ratkaisu. Sen sijaan turpeen kohdalla tehty poikkeus on tuomittava. Turve on ilmastovaikutukseltaan kivihiilen veroinen fossiilinen polttoaine.

Polttoturpeen vero poikkeaa täysin hallituksen esittämästä muusta energiaverotuksesta. Vain 1,90 euroa/megawattitunti on verotaso, jota voi pitää suorana tukena turvetuotannolle. Jopa kivihiiltä pahempien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi turvetuotanto rehevöittää vesistöjä ja tuhoaa arvokasta suoluontoa.

Turpeen verohelpotuksen sijaan maakaasun veron kiristämistä olisi lykättävä siirtymäkaudella. Osa maakaasua käyttävistä laitoksista voi siirtyä käyttämään biokaasua, ja sitä voi jaella maakaasun siirtoverkossa. Siirtymäkautta tarvitaan, jotta tarvittavat investoinnit biokaasun tuottamiseen ehditään tehdä.

”Poliittinen kaupankäynti turpeella on pilannut muuten oikeansuuntaiseen energiaveroesityksen. Suomen pitäisi olla matkalla kohti turvallista ja työllistävää uusiutuvan energian yhteiskuntaa. Nyt sen sijaan olemme panostamassa ydinvoimaan, joka jättää vaarallisen perinnön lukemattomille sukupolville, ja tuhoamassa suomme ilmastoa tuhoavan turpeenpolton takia”, sanoo Greenpeacen viestintäpäällikkö Juha Aromaa.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, 050 369 6202

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.