Greenpeace vaatii Venäjältä toimia Helcom-kokouksessa Moskovassa

Itämeren maiden ympäristöministerien istuessa tänään Helcomin ministerikokouksessa Moskovassa Greenpeacen aktivistit ripustivat kokouspaikan tuntumassa Moskovajoen ylittävälle sillalle banderollin, jossa vaaditaan myrkkypäästöjen lopettamista Venäjän vesistöihin. Greenpeace vaatii kokouksen puheenjohtajaa, Venäjän pääministeri Vladimir Putinia jyrkästi tiukentamaan maan kemikaalilainsäädäntöä. Helcomin suosituksen mukaisesti Venäjän on kiellettävä teollisten jätevesien ohjaaminen kunnallisiin viemäriverkostoihin.

- Venäjän jätevesiverkostot ovat historiallinen jäänne, ja useimmilla teollisuuslaitoksilla on sopimus kunnallisten jätevesiviranomaisten kanssa. Jätevesien puhdistusjärjestelmää ei kuitenkaan ole suunniteltu raskasmetallien kaltaisten vaarallisten kemikaalien poistamiseksi. Niinpä laitosten kautta kemikaalit päätyvät jokiimme ja niistä meriin, sanoo Venäjän Greenpeacen kemikaalivastaava Aleksei Kiselev. Saastuttaville teollisuuslaitoksille tilanne on edullinen, sillä niiden ei tarvitse kantaa vastuuta jätevesien puhdistamisesta. Useimmilla on sopimus jätevesien käsittelystä paikallisten viranomaisten kanssa. Viemäreihin syydetään lukemattomia kemikaaleja, jotka löytyvät Helcomin monitoroimien haitallisten kemikaalien listasta. Haitallisimmat näistä ovat DDT, PCB ja PCT. - Vaadimme myös, että Venäjä ratifioi joukon kansainvälisiä sopimuksia, jotka rajoittavat haitallisten kemikaalien käyttöä ja päästöjä. Esimerkiksi Tukholman sopimuksen on jo ratifioinut 162 maata, mutta Venäjä ei kuulu joukkoon, lisää Kiselev. Myös Greenpeacen Beluga II –alus on tällä viikolla Moskovassa. Se purjehti Venäjän pääkaupunkiin jokia pitkin Pietarista, ja miehistö otti matkalla näytteitä jokivesistä. Tulokset osoittivat, että mm. raskasmetallien, ftalaattien, PCB:n ja fenolien pitoisuudet vedessä ovat 10-100 kertaa korkeampia kuin Venäjän nykyinen laki edellyttää. Esimerkiksi yhdessä näytteessä elohopeapitoisuus oli 56 kertaa sallittua korkeampi. Lisätietoja: Alexey Kiselev, Greenpeace Russia toxics campaign coordinator, alexey.kiselev@greenpeace.org, puh. +7-495-988-74-60 ext. 340 (venäjäksi, englanniksi) Erik Albertsen, kemikaalikampanjavastaava, Greenpeace/Kööpenhamina, puh. +45 2612 1160 Satu Pitkänen, tiedottaja, Greenpeace/Helsinki, puh. 050 5461 789 Kuvia Moskovasta: https://info.greenpeace.se/a_mediarelease/?openfolder=100520_moscow_helcom/&openfile=100520_greenpeace_moscow_wichmann.jpg

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa