Hallituksen risupaketissa noin sadan miljoonan euron laskuvirhe

Hallitus on arvioinut esittämänsä tuulivoiman tukijärjestelmän aiheuttamat kustannukset noin sata miljoonaa euroa liian suuriksi, eli kaksinkertaisiksi todellisiin kustannuksiin verrattuna. Kyse on puhtaasta laskuvirheestä. Korjatun arvion mukaan tuulivoiman tukeminen maksaa veronmaksajille vuonna 2020 noin 100 miljoonaa euroa. Toisaalta järjestelmä säästää sähkön käyttäjille noin 100 miljoonaa euroa alentamalla sähkön markkinahintaa.

"Hallituksen vuodelle 2020 tuulivoiman tukemiseen lupaamalla 200 miljoonalla eurolla saadaan melkein kaksinkertainen määrä tuulivoimaa hallituksen arvioon verrattuna. Tuulivoiman tavoitetta on korotettava. Ylijäävä raha voitaisiin käyttää esimerkiksi tarjouskilpailuun merituulivoiman rakentamisesta vuosikymmenen loppupuoliskolla", sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Tuulivoiman tukijärjestelmä takaa tuottajille 83,50 euron tuottajahinnan megawattitunnilta. Hallituksen käyttämä arvio sähkön markkinahinnalle on 50 euroa vuonna 2020. Arvio tuulivoiman tukijärjestelmän kustannuksista on saatu näiden kahden hinnan erotuksena, joka on 201 miljoonaa euroa, kun tuulivoiman tuotanto on kuusi terawattituntia. Hallituksen laskelmassa sähkön hinta-arvio on kuitenkin ilmoitettu vuoden 2007 euroissa, ilman inflaatiota. Kyseessä on selvä laskuvirhe. Inflaatio ei ole nolla vuodesta 2007 vuoteen 2020. Kahden prosentin inflaatiovauhdilla sähkön nimellishinta vuonna 2020 olisi hallituksen ennusteella 66 euroa megawattitunnilta. Tuulivoiman tukijärjestelmässä ei sen sijaan ole mekanismia, joka korottaisi tuottajahintaa inflaation mukana, joten tuottajahinta on vuonna 2020 edelleen 83,50 euroa megawattitunnilta. Näiden kahden luvun erotus on vain 105 miljoonaa euroa 201 miljoonan sijasta. "Laskelmiin jäänyt massiivinen laskuvirhe korostaa energiapäätösten valmistelun hätäisyyttä. Eduskunnan on vaadittava uudet laskelmat, joissa tuulivoiman määrä on päivitetty", Myllyvirta vaatii. Suomeen on valmisteilla noin 9000 megawatin edestä tuulivoimahankkeita. Jos kaikki hankkeet toteutettaisiin, ne tuottaisivat reilusti enemmän sähköä kuin Suomen nykyiset neljä ydinreaktoria tai kaksi kertaa niin paljon kuin Olkiluoto 3. Hallitus tähtää 2000 megawatin sähköntuotantoon tuulivoimalla vuonna 2020, mikä vastaa puolta Olkiluoto 3:n tuotannosta. Kalvosarja laskuvirheestä osoitteessa http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/tariffiKustannukset.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa