Hallitus haluaa Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan

Ympäristöjärjestöt kampanjoivat kiivaasti, jotta Pekkarisen esitys ydinvoiman lisärakentamisesta kaatuisi eduskunnassa. Yhdenkin uuden reaktorin - saati kahden - rakentaminen tekisi Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden. Suomesta tulisi massiivinen ydinsähkön viejä, joka myisi sähkön muille ja pitäisi vaarallisen, säteilevän jätteen itsellään. Ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi Suomen vuosikymmeniksi ydinvoiman turvallisuusriskeihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. Hallitus ei ole edes yrittänyt selvittää, miten suomalaisten sähköntarve voitaisiin kattaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla.

Turvallisilla energiaratkaisuilla voidaan saada käyttöön vuoteen 2020 mennessä noin kolme kertaa Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä: yhden reaktorin verran voidaan tuottaa tuulivoimalla, yhden reaktorin verran biosähköllä ja yhden reaktorin verran sähköä voidaan säästää energiantarvetta vähentävällä tekniikalla. Hallituksen tiistaina julkistama risupaketti pyrkii toteuttamaan vain kolmanneksen näistä mahdollisuuksista, sillä esitykset kohdistuvat pääasiassa muualle kuin sähköntuotantoon. Hallitus puolitti energiapäätösten yhteydessä energiansäästötavoitteensa kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin, kun EU:n yhteinen tavoite on 20 prosenttia. ”Ydinvoiman lisärakentaminen johtaisi ydinsähkön massiiviseen vientiin. Hallituksella ei kuitenkaan ole rohkeutta tämän myöntämiseen, minkä vuoksi sähkön kulutus- ja tuotantoarvioita on täytynyt rukata useaan kertaan ydinvoimapäätöksen oikeuttamiseksi”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund. Yhden uuden reaktorin hinta on miljardeja euroa. Jos Pekkarisen esitys hyväksyttäisiin, vaikeutuisi sähköntuotannon lisääminen uusiutuvalla energialla. Samalla jäisi syntymättä kotimaisia työpaikkoja energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. TVO:n ja saksalaisen E.ONin johtaman Fennovoiman omistajat eivät näitä työpaikkoja luo. Suurin osa suomalaisista vastustaa lisäydinvoiman rakentamista. Samaan aikaan 95 prosenttia suomalaisista pitää uusiutuvien energialähteiden lisäämistä hyvänä keinona vastata mahdolliseen energiatarpeeseen, 88 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä tuulivoimaa sähköenergian lähteenä ja 61 prosenttia kannustaisi energiansäästämiseen. ”Kenen ääntä Mauri Pekkarinen oikein kuuntelee? Ei ainakaan omien äänestäjiensä tai muiden suomalaisten. Suomalaiset eivät halua lisätä radioaktiivisen säteilyn uhkaa entisestään tuhansiksi sukupolviksi. He haluavat turvallista energiaa ja työtä. Mielipidetiedustelujen mukaan vain 15 prosenttia keskustan äänestäjistä kannattaa kahta uutta ydinreaktoria”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Maan ystävät, Luonto-Liitto ja Greenpeace sekä Keskustanuoret, Keskustaopiskelijat, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden Liitto ViNO, Svensk Ungdom, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK, Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat kampanjoivat yhdessä lisäydinvoiman rakentamista vastaan. Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjassa ihmiset sitoutuvat äänestämään vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sellaista kansanedustajaa, joka eduskunnassa äänestää ”ei” uusille reaktorihakemuksille. Äänestä ydinvoima historiaan -kampanja järjestää mielenosoituksen ydinvoimaa vastaan Helsingissä lauantaina 8.5.2010. Mielenosoitus alkaa Rautatientorilla kello 12.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.