Ilmasto muistettava budjettineuvotteluissa

Greenpeace kehottaa hallitusta painottamaan ilmastonmuutoksen torjumista voimakkaammin valtion budjetin laadinnassa. Ilmastopolitiikasta voi olla merkittävää apua valtion velkaantumisen sekä työttömyyden hillitsemisessä.

- Energiayhtiöiden ansiottomien voittojen verotus tuottaisi valtion kassaan satoja miljoonia euroja. Julkisten rakennusten energiaparannukset leikkaisivat valtion ja kuntien energiamenoja. Uusiutuvan energian hankkeet loisivat työtä konepaja- ja rakennusalalle sekä metsätalouteen, mikä toisi useammalle lomautetulle kutsun takaisin töihin, toteaa Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. Vanhoille vesi- ja ydinvoimaloille päästökaupan myötä valuvat ansiottomat voitot tulee ulosmitata windfall-verolla. Kun julkista rahaa käytetään korjausrakentamiseen, tulee edellytyksenä olla energiankulutuksen merkittävä vähentäminen. Seuraavalla vuosikymmenellä joka tapauksessa tarvittavia investointeja uusiutuvaan bioenergiaan ja tuulivoimaan tulee nopeuttaa, jotta niistä olisi hyötyä taantumassa. Suomen talouden elvytyspaketista vain muutama prosentti korvamerkittiin ilmastopäästöjä vähentäviin hankkeisiin, kun esimerkiksi Etelä-Koreassa osuus oli 80 prosenttia ja parhaissa EU-maissa viidennes. Rakennusten korjaaminen energiatehokkaiksi sekä uusiutuvan energian lisääminen kuuluvat merkittävimpiin tapoihin vähentää ilmastopäästöjä. Greenpeacen muistio elvytyksestä sekä valtiontalouden tasapainottamisesta ilmaston ehdoilla: http://www.greenpeace.org/finland/fi/dokumentit/elvyttaevaeae-ilmastopolitiikkaa Greenpeacen energiamalli Suomelle: http://www.greenpeace.org/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.